Κοινή πορεία για Ιωάννου και Παρασκευαΐδη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την συνέχιση της κοινής τους πορείας ανακοίνωσαν οι οικογένειες Ιωάννου και Παρασκευαΐδη σε μια εξέλιξη που είναι συνέχεια της απομάκρυνσης Παπαθωμά.

Την συνέχιση της κοινής τους πορείας ανακοίνωσαν οι οικογένειες Ιωάννου και Παρασκευαΐδη σε μια εξέλιξη που αποτελεί συνέχεια της απομάκρυνσης από τα καθήκοντά του του κ. Ανδρέα Παπαθωμά. 

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα μετοχικά σχήματα των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη στην Joannou & Paraskevaides (Overseas) Limited ανακοινώνουν την τοποθέτηση των κ.κ. Λεώνης Παρασκευαΐδου - Μαυρονικόλα και Ευθύβουλου Παρασκευαΐδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από την 3η Ιουλίου 2018. Οι πιο πάνω διορισμοί έγιναν από το μετοχικό σχήμα της οικογένειας Παρασκευαΐδη αμέσως μετά την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του του κ. Ανδρέα Παπαθωμά, την ίδια ημέρα.

 

Από τις 3 Ιουλίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους ακόλουθους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές:

 

Οικογένεια Ιωάννου                                                   Οικογένεια Παρασκευαΐδη

 

Λεωνίδας (Δάκης) Στ. Ιωάννου                                  Λεώνη Παρασκευαΐδου Μαυρονικόλα

Χρήστος Ιωάννου                                                      Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης

 

 

 

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά, βασισμένα στην κληρονομιά των ιδρυτών της εταιρείας, Στέλιου Ιωάννου και Γιώργου Παρασκευαΐδη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μακρόχρονες προκλήσεις της εταιρείας.

 Με δεδομένο το κοινό όραμα και αξίες των δύο οικογενειών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εργαστεί για μια ενιαία εταιρεία εγκαταλείποντας τα προηγούμενα σχέδια για διάσπαση.

 Οι Μέτοχοι και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβαν την αναθεώρηση της δομής της Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ εμπλουτίζουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με Ανεξάρτητους Διοικητικούς Συμβούλους με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ανάλογη εξειδίκευση.


Επιστροφή
στην αρχή