Κενές θέσεις εργασίας στο Δήμο Λευκωσίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δήμο Λευκωσίας κατά τις εργάσιμες μέρες

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

  • Θέση Δημοτικού Γραμματέα (η θέση είναι πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α15(i)
  • Θέση Δημοτικού Μηχανικού (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής) (μισθολογική κλίμακα Α14(ii)

 

Λεπτομέρειες για την μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 29ης Δεκεμβρίου 2017.

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δήμο Λευκωσίας (Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου), Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία ή / και στα τηλέφωνα 22797000 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση και να παραδοθούν στο Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 19 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00.


Επιστροφή
στην αρχή