Κατάδυση για τις χελώνες στο Λατσί

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Σκοπός της καταδυτικής αποστολής,ήταν να εντοπιστούν οι ακριβείς τοποθεσίες στον βυθό, όπου βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Την πρώτη καταδυτική αποστολή σε περιοχή πλησίον της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής Πόλις - Γιαλιά του Δικτύου Natura 2000 πραγματοποίησε το Ωκεανογραφικό Κέντρο και η Ομάδα Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης σειράς συλλογικών δράσεων για μείωση της επίδρασης των εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων στις θαλάσσιες χελώνες. Σκοπός της καταδυτικής αποστολής, που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Λατσιού, ήταν να εντοπιστούν οι ακριβείς τοποθεσίες στον βυθό, όπου βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία και να αφαιρεθούν. «Τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία αποτελούν σοβαρή απειλή για τις θαλάσσιες χελώνες, αφού είναι πιθανός ο εγκλωβισμός τους σε αυτά, με αποτέλεσμα την πρόκληση πνιγμού τους» επεσήμανε το Πανεπιστήμιο, προσθέτοντας ότι αυτή η δράση έχει ως στόχο την άμεση ωφέλεια των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών με τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων εγκλωβισμού και θανάτων τους από τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Στην ανακύκλωση

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι πληροφορίες για τις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία προέκυψαν από διεξαγωγή συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου σε επαγγελματίες αλιείς και δύτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. «Μετά την αφαίρεσή τους από τη θάλασσα, τα εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στις περιοχές υλοποίησης της δράσης: λιμάνι Λατσιού και αλιευτικά καταφύγια Πωμού και Κάτω Πύργου. Τα αλιευτικά εργαλεία θα ανακυκλωθούν και θα μετατραπούν σε ενέργεια», πρόσθεσε το Πανεπιστήμιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου είχε εξασφαλίσει το 2016 χρηματοδότηση συνολικού ύψους 701.593 ευρώ από την ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων διατήρησης των ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών /Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle populations» (LIFE EUROTURTLES). Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν ακόμη οκτώ εταίροι.


Επιστροφή
στην αρχή