Κατ’ όνομα υπερωρίες στο Δημόσιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Συγκεκριμένα, με υπολογισμό 20 ωρών υπερωριακής εργασίας, μετά τις αποκοπές λαμβάνει σύνολο για έναν μήνα 1.298 ευρώ, 219 λιγότερα από ό,τι το 2011

Πέραν του μισθού, πολύ περισσότερο αυτό που κόστισε στους δημόσιους υπαλλήλους, ειδικά τους ένστολους, τα τελευταία χρόνια ήταν η υπερωριακή τους αποζημίωση, η οποία το 2011 για τις καθημερινές υπολογιζόταν 1:1,5. Από 1/1/2014 έως 28/02/2017 ήταν 1:1 ενώ από αυτόν τον μήνα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 1:1,2. Από τα στοιχεία που μας δόθηκαν από το ΤΔΔΠ και με την υπόθεση ότι ένας υπάλληλος εργάζεται τις καθημερινές 20 ώρες υπερωριακά τον μήνα προκύπτει πως η υπερωρία δεν αξίζει τα λεφτά της.

Ένας υπάλληλος κλίμακας Α2-Α5-Α7(ii) με τα δεδομένα του 2011 θα λάμβανε μηνιαίως 1.517 ευρώ (από 1.259 χωρίς υπερωρία), ενώ σήμερα με τον υπολογισμό του 1:1,2 και την κλιμακωτή εισφορά που εφαρμόζεται και στις υπερωρίες είναι ως να δουλεύει για να καλύπτει τα... καύσιμά του. Συγκεκριμένα, με υπολογισμό 20 ωρών υπερωριακής εργασίας, μετά τις αποκοπές λαμβάνει σύνολο για έναν μήνα 1.298 ευρώ, 219 λιγότερα από ό,τι το 2011.

Μεταξύ 2014 και Φεβρουαρίου 2017 ο μηνιαίος μισθός με την υπερωρία ήταν ακόμη πιο αποκαρδιωτικός, μόλις 1.267 ευρώ, όσα δηλαδή λάμβανε ένας υπάλληλος της ίδιας κλίμακας το 2011 χωρίς ούτε μία επιπλέον ώρα υπερωρίας.

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή