Καμπάνα 170.000 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
To πρόστιμο επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε στεγαστικά δάνεια εκ μέρους της τράπεζας.

Πρόστιμο συνολικού ύψους 170.000 ευρώ επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στην Τράπεζα Κύπρου για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε χθες την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα που διενήργησε η υπηρεσία, σε σχέση με πρακτικές της τράπεζας σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων με καταναλωτές.

Ειδικότερα, η υπηρεσία διαπίστωσε παραβάσεις των άρθρων 4 και 6 του νόμου, οι οποίες συνίστανται στις ακόλουθες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές:

*Χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.

*Χρήση ασαφών συμβατικών όρων σχετικά με την επιβολή στους καταναλωτές επιβαρύνσεων, εξόδων, δαπανών χωρίς ανάλυση.

*Παροχή ασαφών και ελλιπών πληροφοριών σχετικά με τις προϋποθέσεις και το συνολικό κόστος προπληρωμής του δανείου.

*Σύνδεση της σύμβασης δανείου με ασφαλιστική σύμβαση - εξάρτηση ισχύος της δανειακής σύμβασης με πληρωμή ασφαλίστρων, με χρήση ασαφών συμβατικών όρων.

*Μονομερής τροποποίηση χρόνου αποπληρωμής δανείου, χωρίς συμβατικό δικαίωμα και έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης σύμβασης για επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση.

Ενόψει των πιο πάνω, η υπηρεσία διέταξε την τράπεζα να τερματίσει τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να αποφύγει την επανάληψή τους στο μέλλον και επέβαλε σε αυτή διοικητικό πρόστιμο.


Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Brexit: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο συμφωνίας

Πολίτης News, 14.11.2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΙΚ: Τέλος στο μοντέλο μεγάλων ξένων καταθέσεων

Πολίτης News, 14.11.2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βρετανία: Την Πέμπτη η δήλωση Μέι για το Brexit

Πολίτης News, 14.11.2018

Επιστροφή
στην αρχή