Καλοκαιρινή Ολομέλεια για σύνταξη χηρείας σε άνδρες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αντί να καταχωρίσει αναφορά στο Ανώτατο για το νόμο που ψήφισε η Βουλή στην τελευταία της συνεδρία

Σε εγρήγορση είναι η Βουλή για σύγκληση έκτακτης ολομέλειας εν μέσω διακοπών, καθώς σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε όπως αντί να καταχωρίσει αναφορά στο Ανώτατο για το νόμο που ψήφισε η Βουλή στην τελευταία της συνεδρία (13/7/2018) για τη σύνταξη χηρείας και σε άντρες να τον αναπέμψει στο νομοθετικό σώμα, με την ελπίδα οι βουλευτές να κάνουν δεύτερες σκέψεις.

Και αυτό γιατί η οδός της αναφοράς για τη σύνταξη χηρείας σε άνδρες, συνεπάγεται μη εφαρμογή του νόμου έως ότου αποφασίσει το Ανώτατο να προσκρούει στο άρθρο 80 του Συντάγματος (αφορά την αύξηση εξόδων του προϋπολογισμού) και στην αρχή διάκρισης των εξουσιών, και άρα συνέχιση της σημερινής διάκρισης σε βάρος των ανδρών οι οποίοι δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας, αλλά και σε βάρος των γυναικών που συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς όμως οι σύζυγοί τους σε περίπτωση θανάτου τους να δικαιούνται σύνταξη χηρείας.

Στην περίπτωση ωστόσο της αναπομπής, η Βουλή καλείται να ακούσει τον γενικό εισαγγελέα και την αρμόδια υπουργό Εργασίας γιατί κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν αντισυνταγματικές ή άλλες προβληματικές πρόνοιες του ψηφισθέντος νόμου και να αποφανθεί εντός 15 ημερών αν αποδέχεται τις εισηγήσεις του Προέδρου μερικώς ή ολικώς ή αν τις απορρίπτει.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο το οποίο προέβλεπε σύνταξη χηρείας και σε άνδρες, αλλά το νομοθέτημα διευκρίνιζε πως τέτοια σύνταξη θα δικαιούνταν αυτοί που οι σύζυγοί τους απεβίωσαν κατά ή μετά την 1/1/2018. Μετά όμως από τροπολογία του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, εισήχθη πρόνοια η οποία καθιστούσε δικαιούχους όλους του χήρους, αυξάνοντας έτσι και τις υποχρεώσεις του ΤΚΑ που η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι στα όρια του 40-45 εκατ. ευρώ ετησίως για παροχή σύνταξης χηρείας σε άνδρες σε σχέση με αυτές που υπολόγιζε η κυβερνητική πρόταση. Η τροπολογία εγκρίθηκε παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για αντισυνταγματικότητά της. Οι εισηγητές της τροπολογίας, ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο χήρος είναι χήρος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία θανάτου της συζύγου και ότι η ημερομηνία θανάτου που πρότεινε η κυβέρνηση παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης.

Αναπομπή αποφάσισε ο Πρόεδρος και για ΤΟ νέο νόμο για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Με τον ίδιο νόμο καταργείται και ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος. Η αναπομπή αφορά προσθήκες της Βουλής για πρόνοιες οι οποίες ωστόσο ρυθμίζονται με άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες.


Επιστροφή
στην αρχή