Ειρήνη Λοϊζίδου: Παρακολουθούμε το θέμα πώλησης δανείων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακολουθεί στενά το θέμα πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακολουθεί στενά το θέμα πώλησης από Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων και /ή δανείων σε τρίτους οργανισμούς και όποτε κρίνει σκόπιμο μπορεί να επέμβει, μεταξύ άλλων, με σχετικές οδηγίες και/ή συστάσεις, προς όλους τους εμπλεκόμενους.
 
Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που θέλουν Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα να έχουν προβεί σε διάθεση με πώληση χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων και /ή δανείων σε τρίτους οργανισμούς.
 
Αναφέρει επίσης ότι «η διαδικασία αυτή γίνεται με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015».
 
"Επειδή η ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των πιστωτικών διευκολύνσεων προϋποθέτει και απαιτεί την κοινοποίηση (συλλογή /επεξεργασία/ αποθήκευση/ διαβίβαση) μεταξύ άλλων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών και συνδεδεμένων τους προσώπων ως φορέων των υπό διάθεση δανείων όλοι οι εμπλεκόμενοι Οργανισμοί, ΑΠΙ και  τρίτοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, Ν.138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε», υπογραμμίζει η Επίτροπος.


Επιστροφή
στην αρχή