Ημερίδα «Κίνηση και Μουσική στην Τρίτη ηλικία» από το EUC

ΑΓΟΡΑ /ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν η «τρίτη ηλικία» διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας...

Η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν η «τρίτη ηλικία» διατηρήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας σε συνεργασία με τον Όμιλο Μουσικοπαιδαγωγικής) διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο: «Κίνηση και Μουσική: ένας από τους καταλληλότερους τρόπους να λειτουργήσουμε μεγαλώνοντας». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στις 10 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 17:00 έως στις 20:00. Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και επικεντρωνόταν στη χρήση της μουσικής ως εργαλείου βελτίωσης της υγείας των ηλικιωμένων. Παράλληλα παρουσιάστηκε και παραχωρήθηκε δωρεάν, ο πρώτος Οδηγός Πρόληψης Πτώσεων που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο.


Επιστροφή
στην αρχή