Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος από τις 05 Ιουνίου 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι από τις 05 Ιουνίου 2018 είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι από τις 05 Ιουνίου 2018 είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό έτος 2017,  μέσω του συστήματος Taxisnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης,  είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα Taxisnet - Άμεσης φορολογίας.

Το Τμήμα Φορολογίας στην προσπάθεια να στηρίξει τον φορολογούμενο στην διαδικασία αυτή, ενημερώνει το κοινό για τις πιο κάτω δράσεις:

 

  • Διοργανώνει δωρεάν δίωρα εργαστήρια με σκοπό την εκμάθηση του συστήματος Taxisnet και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΑ.(Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΠΑ. στο www.kepa.gov.cy/Μathisi/taxisnet
  • Διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία όπου ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ηλεκτρονικούς αυτούς υπολογιστές για να υποβάλει ηλεκτρονικά την δήλωση του
  • Διοργανώνει Παγκύπρια ενημέρωση σε Οργανωμένα Σύνολα, Δήμους και Κοινότητες, για την διαδικασία εγγραφής και υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος μέσω του συστήματος Taxisnet

Επίσης, επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό  έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας όπως:

 

  1. Λεπτομερής  οδηγός  σε σχέση με την διαδικασία εγγραφής  στο σύστημα Taxisnet
  2. Λεπτομερής οδηγός  σε σχέση με την συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού
  3. Τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας  Taxisnet – Άμεσης Φορολογίας
  4. Διευθύνσεις των χώρων που εξοπλίστηκαν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σκοπό την χρήση από τους φορολογούμενους για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων
  5. Αναλυτικό πρόγραμμα σε σχέση με την ενημέρωση που θα γίνει Παγκύπρια  σε Οργανωμένα Σύνολα, Δήμους και Κοινότητες
  6. Λεπτομέρειες σε σχέση με τα δωρεάν δίωρα εργαστήρια  που διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΑ..

 

Το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό όπως εγγραφεί και υποβάλει έγκαιρα την φορολογική του δήλωση ηλεκτρονικά.


Επιστροφή
στην αρχή