Ηλεκτρονικές ταυτότητες στην Κύπρο το 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με την εφαρμογή της ηΤαυτότητας αρκετές συναλλαγές με το δημόσιο οι οποίες στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Η Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εδρεύει στο Γραφείο του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, Κωνσταντίνου Πετρίδη, δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα του «Π» σε ότι αφορά στα ζητήματα που έχει υπό τη δική τα αρμοδιότητα.

Είμαστε από τους τελευταίους στην ΕΕ σε επίπεδο δεξιοτήτων στο διαδίκτυο. Πώς το σχολιάζετε;

Για αυτό το θέμα γίνονται ενέργειες και ως Κύπρος αξιοποιούμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες  για να καταστεί δυνατή η ενίσχυση των δεξιοτήτων μας. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Digital Skills and Jobs, καθώς και το National Coalition for Jobs στο οποίο συμμετέχουν όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όλα τα πανεπιστήμια και σχετικοί οργανισμοί, με στόχο τη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων. Ήδη έχουν υλοποιηθεί σειρά δράσεων όπως η επιχορήγηση των εξετάσεων ECDL στη διάρκεια των σχολικών ετών καθώς και η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στη μέση εκπαίδευση για να συνάδει με του ECDL.

Είμαστε από τους τελευταίους και σε διείσδυση ειδικών σε θέματα ICT.

Μετά την έρευνα που έγινε στα πλαίσια του National Coalition for Jobs, διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες της αγοράς σε θέματα IT είναι πολύ διαφορετικές από τα σχετικά πτυχία που αποκτούνται από τη φοίτηση σε Κυπριακά Πανεπιστήμια. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα και στα πλαίσια του National Coalition, έχουν γίνει διάφορες συνεργασίες με το Υπουργείο Παιδείας και τα Πανεπιστήμια για να προσαρμοστούν τα μαθήματα των Κυπριακών πτυχίων στις ανάγκες της αγοράς.

Γιατί είμαστε από τους τελευταίους στη χρήση του e-government;

Γενικότερα στην Κύπρο, δεν υπήρχε ένας αρμόδιας φορέας ο οποίος να προωθηθεί την ανάπτυξη η-υπηρεσιών από πλευράς δημοσίου, και εάν δεν προσφέρονται υπηρεσίες διαδικτυακά που να τυγχάνουν αυξημένης ζήτησης από τους πολίτες, δεν θα υπάρχει και ζήτηση στη χρήση του e-government. Είναι κάτι που είχαμε εντοπίσει ως Κυβέρνηση, και θέσαμε το e-government ως προτεραιότητα της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας. Το πρώτο βήμα έχει γίνει με την Απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Μονάδας Διοικητικής Μεταρρύθμισης για ανάπτυξη περισσότερων η-υπηρεσιών στην ΑΡΙΑΔΝΗ, το κεντρικό σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος για τη διαδικτυακή εξυπηρέτηση του.

Έγινε η απαραίτητη προεργασία από τη Μονάδα, εντοπίστηκαν οι υπηρεσίες που τυγχάνουν της μεγαλύτερης ζήτησης από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση τους, καταγράφηκαν ομοιόμορφα, κάτι που πρώτη φορά έγινε, και τέθηκε πλάνο για την ανάπτυξη τους στο περιβάλλον της ΑΡΙΑΔΝΗ.

Αναπτύσσοντας περισσότερες η-υπηρεσίες, εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες των πολιτών και παρέχοντας κίνητρα στους πολίτες/επιχειρήσεις για χρήση των η-υπηρεσιών, θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της κατάταξης μας και σε αυτό το δείκτη.

Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης ποια βήματα κάνει για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα της Κύπρου με τις προηγμένες χώρες της ΕΕ;

1 Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της ΜΔΜ το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο έχει επισπεύσει τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά την έγκριση Έργων Πληροφορικής/Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιλύει άμεσα τυχών προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων καθώς και λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις για θέματα ηΔιακυβέρνησης.

2. Παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για όλες τις υπηρεσίες/διαδικασίες της Κυβέρνησης www.proceduresinfo.gov.cy. Συνολικά στην παρούσα φάση για 530 διαδικασίες και προθέτονται και άλλες.

3. Παροχή περισσότερων δημόσιων ηΥπηρεσιών στο περιβάλλον της ΑΡΙΑΔΝΗΣ (Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας). Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να προωθηθούν/υλοποιηθούν περαιτέρω ηΥπηρεσίες με απλό και προ-συμπληρωμένο τρόπο. Παραδείγματα η Πρόοδος των Αιτημάτων, Υπηρεσίες των ΥΚΑ με τη μορφή της επίσημης εκτύπωσης, τίτλος ιδιοκτησίας κτλ. Σχετικό είναι το Σχέδιο Δράσης για νέες ηΥπηρεσίες που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο του 2016.

4. Προωθούνται και συντονίζονται οριζόντιες δράσεις ηΔιακυβέρνησης όπως το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και το έργο των ηΤαυτοτήτων (ηΥπογραφή και ηΑυθεντικοποίηση).

5. Έχει προωθηθεί και αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το “once only principle” το Μάιο του 2016. Οι νέες ηΥπηρεσίες στην ΑΡΙΑΔΝΗ ακολουθούν αυτή την απόφαση. Γενικότερα οι Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΚΟ) εργάζονται προς την κατεύθυνσή της μεταξύ τους διασύνδεσης μέσω ΑΡΙΑΔΝΗΣ για να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των συστημάτων και να μην χρειάζεται ο πολίτης να υποβάλει ξανά τις ίδιες πληροφορίες σε κάθε ΚΟ. Είναι όμως χρονοβόρα διαδικασία.

6. Συμμετέχει και έχει στενή συνεργασία με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στο έργο για την εξακρίβωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα συνάδουν με τις ανάγκες τους.

7. Συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την ετοιμασία εκστρατείας ενημέρωσης των παρεχόμενων ηΥπηρεσιών.

8. Συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και τα ΚΕΠ για αποτελεσματικότερη προώθηση/προβολή της ΑΡΙΑΔΝΗΣ και των παρεχόμενων ηΥπηρεσιών που αναπτύσσονται στην ΑΡΙΑΔΝΗ με την χρήση και των μέσω κοινωνικής δικτύωσης.

Πότε θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή η οποία τουλάχιστον στο θέμα που σας ενδιαφέρει που είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αλλάξει τα δεδομένα;

Οι ηΤαυτότητες (ηΑυθεντικοποίηση και ηΥπογραφή) αναμένεται να εφαρμοστεί το 2018. Συνεργαζόμαστε με τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε η ηΤαυτότητα να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από τους ΚΟ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα για να παρέχει τις δικές του ηΥπηρεσίεςστους πολίτες χρησιμοποιώντας την ίδια ηΤαυτότητα. Η προσέγγιση μας είναι ολιστική.

Με την εφαρμογή της ηΤαυτότητας αρκετές ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο οι οποίες στο παρόν στάδιο δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν θα γίνονται ηλεκτρονικά. Παράλληλα εσωτερικά η δημόσια υπηρεσία θα εργάζεται ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, θα υπάρχουν αρκετές εξοικονομήσεις τόσο στο δημόσιο τομές όσο και στις επιχειρήσεις, και ο πολίτης/ επιχείρηση θα μπορεί να συναλλάσετε με το δημόσιο 24/7 χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία κλπ.

 

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή