Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού φιλοξένησε συνεδρία της Eπ. Περιβάλλοντος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Έγινε περιήγηση στους χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη

Την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού επίσκεψη από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος, εκπροσώπους του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Διευθυντές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ και εκπροσώπους Κοινοτικών Συμβουλίων τριών γειτονικών κοινοτήτων.

Έγινε σύντομη παρουσίαση από τη Τσιμεντοποιία Βασιλικού, που αφορούσε τη διαχείριση αποβλήτων ελαστικών, τη μείωση ρύπων από καύση και εναλλακτικά καύσιμα, τη διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων, καθώς και διαχείριση της σκόνης.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση στη διάρκεια της οποίας διευκρινίστηκαν λεπτομέρειες της πυρκαγιάς της 3ης Ιουλίου 2017, στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων ελαστικών και επίσης της δυνατότητας διαχείρισης από τη Τσιμεντοποιία Βασιλικού, πρόσθετης ποσότητας ελαστικών.

Τέλος, έγινε περιήγηση στους χώρους αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων ελαστικών, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη των συγκεκριμένων χώρων και των διαδικασιών λειτουργίας τους.

Κύριο μέλημα της Τσιμεντοποίας Βασιλικού είναι η  βιώσιμη ανάπτυξή της με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και την προσφορά στην κοινωνία καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της γύρω περιοχής.


Επιστροφή
στην αρχή