Η στρατηγική της Ελληνικής μετά το ντιλ με Συνεργατισμό

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
H απόκτηση της ΣΚΤ συμβαδίζει με τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η Ελληνική κορυφαία τράπεζα λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας

Έχοντας αφήσει πίσω της μια επίπονη περίοδο διαπραγματεύσεων και με τη σύμφωνη των μετόχων για την αύξηση κεφαλαίου στο «χέρι», η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας αναμένει την έγκριση των εποπτικών αρχών ώστε στις 3 Σεπτεμβρίου να παραλάβει τραπεζικές εργασίες και εργασίες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και να ξεκινήσει ένα μαραθώνιος 15 μηνών για την ολοκλήρωση της ενοποίησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων, σημείωσε ότι η απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ συμβαδίζει με το στρατηγικό στόχο να καταστεί η Ελληνική κορυφαία τράπεζα λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Η απόκτηση αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία ανά μετοχή (ακόμη και για μετόχους που δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους) και εξυγιαίνει τον ισολογισμό. Η Ελληνική Τράπεζα θα μεγαλώσει κατά 2,5 φορές, με τα ΜΕΔ να περιορίζονται από την πρώτη ημέρα στο 25% από 52% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στα μερίδια αγοράς, η Ελληνική θα κατέχει το 22% των εξυπηρετούμενων δανείων (με πρώτη την Κύπρου με 30%) και το 32% των καταθέσεων (πρώτη με 37% η Τρ. Κύπρου). Η Ελληνική αναμένεται να εξυπηρετεί 556.000 πελάτες (ο πληθυσμός με δικαίωμα ψήφου είναι 550.000...), θα διατηρεί ένα δίκτυο 124 καταστημάτων (το μεγαλύτερο της χώρας) και θα απασχολεί 2.503 άτομα.

«Μπορούμε να δούμε την Τράπεζα Κύπρου στα μάτια όσον αφορά το μέγεθος», σημείωσε ο κ. Μάτσης.
«Η εξαγορά της «καλής» Συνεργατικής οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, η οποία αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της τράπεζάς μας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας σε όλη την Κύπρο – μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση», προσέθεσε.

Τα μεγέθη


Με την εξαγορά τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής θα αυξηθούν κατά 10 δισ. ευρώ ή 150%.

O πρόεδρος του δ.σ. της Ελληνικής Τράπεζας Yussef Nasr ανέφερε στην έκτακτη γενική συνέλευση ότι η συμφωνία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα ενισχύσει την Ελληνική ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρει στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας της Κύπρου.

Ειδικότερα, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής θα ανέλθει από 6,7 δισ. ευρώ σε 16,8 δισ. ευρώ. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των χαμηλού κινδύνου χορηγήσεων (εγγυημένες από το κράτος) θα αυξηθούν από 1,95 δισ. ευρώ σε 6,27 δισ. ευρώ ή από 29,1% σε 37,2% του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις θα μειωθούν από 12,1% σε 4,8% ως ποσοστό επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθούν από 529 εκατ. ευρώ σε περίπου 852 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται από 12,9% σε 14% και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 16,7% σε 17%.

Πρόκληση η ενσωμάτωση με «καλό» Συνεργατισμό

Ένα «γεμάτο» 15μηνο

Τα δύσκολα σημεία της συμφωνίας απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ από την Ελληνική, που ενέχουν ρίσκο, είναι δύο, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης.

Κατ’ αρχήν, η μεγάλη έκθεση της τράπεζας στο κυπριακό χρέος. Κατέχει ομόλογα ύψους 4,5 δισ. ευρώ, τα οποία αποτελούν το 29% των περιουσιακών της στοιχείων. Στόχος είναι η έκθεση να μειωθεί σε λιγότερο από 5% μέσα σε μια πενταετία.

Δεύτερη δυσκολία αποτελεί η ίδια η διαδικασία της ενοποίησης. Την πρώτη ημέρα της ενσωμάτωσης (αν υπάρξει καθυστέρηση στις εγκρίσεις μπορεί να είναι λίγες ημέρες μετά την 3η Σεπτεμβρίου) δεν θα αλλάξουν πολλά για τους πελάτες. Το μοντέλο της ενοποίησης, που τελεί υπό εκπόνηση, θα μοιάζει με εκείνο της συγχώνευσης Τράπεζας Κύπρου - Λαϊκής.
Ο κ. Μάτσης εξήγησε ότι τους επόμενους 15 μήνες η τράπεζα θα είναι πλήρως επικεντρωμένη στην ενσωμάτωση των συστημάτων, των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού που θα προέλθουν από τον Συνεργατισμό.

Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υπαλλήλων από τον Συνεργατισμό, δεν θα γίνει αξιολόγηση από την ίδια την τράπεζα, αλλά θα υπάρξει μια συνεννόηση με τη ΣΚΤ όσον αφορά το ποιες ειδικότητες χρειάζεται να εντάξει στο δυναμικό της Ελληνική και ποιες ο φορέας που θα δημιουργηθεί για τα ΜΕΔ.

Ανέφερε ακόμα ότι οι αναβαθμίσεις στους μισθούς των υπαλλήλων του Συνεργατισμού που θα μεταφερθούν στην Ελληνική θα γίνουν στη βάση αξιολόγησης της απόδοσής τους.
Σε ό,τι αφορά τους πελάτες της τράπεζας, οι όροι των δανειακών συμβάσεων που θα μεταφερθούν από τον Συνεργατισμό στην Ελληνική δεν θα αλλάξουν.
Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, επίσης τα επιτόκια στις προθεσμιακές δεν θα αλλάξουν. Αυτά, είπε, θα αναπροσαρμοστούν, όχι αμέσως, αλλά με τη λήξη τους.
Σύμφωνα με τον κ. Μάτση, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή σε περίοδο 3 έως 5 ετών, η τράπεζα αναμένει βελτίωση σε όλους τους στόχους της. Ειδικότερα, αναμένει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) θα υποχωρήσει από το 52% σε ποσοστό κάτω του 20% και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ από το 62% στο 55%. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα αναμένεται ότι θα μειωθεί από 84% κάτω από 55%.

Παρά τους κινδύνους, με την εξαγορά διασφαλίζεται μια υγιής, κερδοφόρα και βιώσιμη τράπεζα, εξήγησε ο κ. Μάτσης.

«Η εξαγορά οδηγεί στη δημιουργία της κορυφαίας τράπεζας λιανικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο», δήλωσε ο Ιωάννης Μάτσης.

«Η ελκυστική δομή της συναλλαγής, το μέγεθος της νέας τράπεζας και οι συνέργειες που επιτυγχάνονται από την 1η μέρα οδηγούν σε αναμενόμενη αυξημένη κερδοφορία και απόδοση ανά μετοχή, ακόμα και για μετόχους που δεν εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και σε υγιέστερο ισολογισμό», είπε.

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πάφος: Μεθυσμένος 39χρονος προσέκρουσε σε 4 οχήματα

Πολίτης News, 10:25 (τελευταία ενημέρωση 10:25)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεπανάληπτη εμπειρία Black Friday στην Electroline!

Πολίτης News, 10:10 (τελευταία ενημέρωση 10:10)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

CIA: Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος διέταξε τον φόνο του Κασόγκι

Πολίτης News, 10:10 (τελευταία ενημέρωση 10:10)

Επιστροφή
στην αρχή