Η στήριξη της ΕΕ στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών (WebTV)

WEB TV /Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Συγχρηματοδότηση 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό έλαβε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών

Συγχρηματοδότηση 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και 50% από τον κρατικό προϋπολογισμό έλαβε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Παιδιών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Στόχος του Εκπαιδευτικού κέντρου να φέρει κοντά κυπριόπουλα και παιδιά μεταναστών που ζουν στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.


Επιστροφή
στην αρχή