Η οδηγία για whistle blowers πρέπει να καλύπτει το εργασιακό δίκαιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /H ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν φαίνεται να υπάρχει σύμπλευση σε αρκετά θέματα με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες

«Ως Επιτροπή Απασχόλησης αυτού του Κοινοβουλίου έχουμε υποχρέωση να διευρύνουμε τα πλαίσια της οδηγίας σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης (whistle blowers) και στο εργασιακό δίκαιο.» Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής απασχόλησης του Ευρωκοινοβουλίου για την οδηγία Νεοκλής Συλικιώτης. Η συζήτηση έγινε στα πλαίσια της τακτικής συνεδρίας της επιτροπής. Στην παρουσίαση της γνωμοδότησης, ο κύριος Συλικιώτης υπογράμμισε πως «Ως βάση της γνωμοδότησης μας για τους whistle blowers είχαμε θέσει 6 αρχές:

- τη διεύρυνση της οδηγίας και σε εργασιακούς νόμους

- τη διεύρυνση του ορισμού του ποιος μπορεί να ονομάζεται καταγγέλλοντας (whistle blower) -αν είναι μόνο εργαζόμενος σε εταιρία, ή αν μπορεί να είναι δημοσιογράφος ή μέλος οικογένειας.

- τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού προστασίας των whistle blowers.

- την κατάργηση της υποχρεωτικής ιεραρχίας καταγγελίας (δηλαδή να μπορεί κάποιος να καταγγείλει και κατ’ ευθεία στις αρμόδιες αρχές ή τα ΜΜΕ)

- τη διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντα (whistle blower) εάν αυτός ή αυτή το επιθυμεί.

- τη διεύρυνση της οδηγίας και για δημόσιους και ημι-δημόσιους οργανισμούς.»

Στις τροπολογίες που κατατέθηκαν φαίνεται να υπάρχει σύμπλευση σε αρκετά θέματα  με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες. Τέτοια θέματα είναι η προστασία η δημιουργία εμπιστοσύνης για τους καταγγέλλοντες (whistle blowers), η κάλυψη και εργασιακών θεμάτων στην ισχύ της οδηγίας, αλλά και η διεύρυνση της οδηγίας για δημόσιους και ημιδημόσιους οργανισμούς. Ήδη άρχισε η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, και η γνωμοδότηση αναμένεται να ψηφιστεί στην επιτροπή στις 24 Σεπτεμβρίου.

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας

#OurEuropeOurFuture


Επιστροφή
στην αρχή