Η μείωση των τιμών διαδικτύου θα έρθει με την αύξηση της ζήτησης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη δομή αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας», λέει στον «Π» οι διευθυντής του ΤΗΕ.

Ο Γιώργος Κομωδρόμος, είναι διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου Μεταφορών. Η υπηρεσία του είναι αυτή που έλαβε τις τελικές αποφάσεις για τη διαχείριση των 22 εκατ. ευρώ που ήταν διαθέσιμα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για αυτή την επταετία.  

Τι πιστεύετε πως πάει λάθος και η Κύπρος έμεινε πίσω στην ψηφιακή οικονομία; Ποιος ευθύνεται;

Θεωρούμε ότι η σχετικά χαμηλή κατάταξη προκύπτει κυρίως:
(α) από τη χαμηλή συνδεσιμότητα σε ψηλές ταχύτητες (>30Mbps),
(β) το υψηλό κόστος συνδρομής της ευρυζωνικής σύνδεσης,
(γ) το χαμηλό ποσοστό των πολιτών που διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες,
(δ) το χαμηλό ποσοστό του εξειδικευμένου προσωπικού σε τεχνολογίες ICT,
(ε) το χαμηλό ποσοστό της χρήσης υπηρεσιών banking και e-commerce.

Πώς δαπανήθηκαν ή θα δαπανηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 22 εκατ. που είχε να διαχειριστεί το ΤΗΕ; Γιατί αποφασίστηκε αυτή η διανομή;

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο των ευρυζωνικών δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων (π.χ. FTTH) συμπεριέλαβε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσό της τάξεως των 22 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να ενθαρρύνει τους Πάροχους να αναπτύξουν ευρείας κλίμακας δίκτυο FTTH, νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων».

Στη συνέχεια, και μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το Ευρυζωνικό Πλάνο της Κύπρου καθώς και την ολοκλήρωση της μελέτης με θέμα “Broadband acceleration study for Cyprus” (πρώτο τρίμηνο του 2016), διαφάνηκε ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς (NGAs) στην Κύπρο σε σχέση με τη γεωγραφική κάλυψη (coverage) θα αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο από ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή από την ίδια την αγορά, και ότι τυχόν κρατική παρέμβαση δυνατόν να προκαλούσε στρέβλωση στον ανταγωνισμό.

Με βάση τα πιο πάνω, αξιολογήθηκε εκ νέου η χρήση του πιο πάνω ποσού και αποφασίστηκε ότι, το εν λόγω ποσό θα ήταν καλύτερα να διοχετευθεί προς την πλευρά αύξησης της ζήτησης (demand). Μετά από σχετική διαβούλευση προτάθηκαν τα πιο κάτω έργα:

(α) Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
(β) Ασύρματη δικτύωση (Wi-Fi) στις σχολικές μονάδες της Μέσης Εκπαίδευσης.
(γ) Σχέδιο χορηγιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανάπτυξη κατάλληλης καλωδίωσης με σκοπό τη διασύνδεση στο διαδίκτυο σε πολύ υψηλές ταχύτητες (>30Mbps).

Δώσατε κονδύλια για την ανάπτυξη δικτύου; Αν όχι γιατί; Δεν χρειάζονται να γίνουν δίκτυα οπτικών ινών; Γιατί μείναμε πίσω στον τομέα; Διότι αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι πως τους στόχους του digital agenda τους φτάνουμε χάριν στο καλωδιακό δίκτυο της Cablenet. Καμία επένδυση σε οπτικές ίνες δεν έχει γίνει ακόμη.

Σε σχέση με τα δίκτυα NGA (>30Mbps), οι δείκτες DESI δείχνουν αρκετά καλή απόδοση με fixed NGA coverage 88% και 4G coverage 64% (μέσα σε 1 χρόνο). Σύμφωνα με τα πλάνα των Παρόχων, η CYTA προχωρά με οπτικές ίνες από το 2017 για την άμεση κάλυψη των αστικών περιοχών, το δίκτυο της Cablenet επεκτείνεται και επιπλέον επενδύονται επιπρόσθετα ποσά για σημαντική επέκταση των δικτύων 4G (CYTA, MTN).

Ωστόσο, επαναλαμβάνεται για ακόμα μια φορά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η κάλυψη, αλλά η ζήτηση και κατ’ επέκταση η αύξηση της συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες (>30Mbps).

Γιατί οι πολίτες δεν επιλέγουν ψηλές ταχύτητες διαδικτύου; Και οι τιμές διαδικτύου στην Κύπρο γιατί παραμένουν τόσο ψηλές;

Ένας σημαντικός παράγοντας που οι πολίτες δεν επιλέγουν ψηλές ταχύτητες διαδικτύου είναι προφανώς οι υψηλές τιμές σύνδεσης. Θεωρούμε ότι ένας τρόπος για μείωση αυτών των τιμών είναι η αύξηση της ζήτησης που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού των συνδέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεισφέρει το πρόγραμμα της Κυβέρνησης για αύξηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης. Πέραν τούτου προωθείται και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού (π.χ. μέσω αδειοδότησης νέου ραδιοφάσματος), η οποία ήδη άρχισε να φέρνει αποτελέσματα για μείωση των τιμών.

Πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα στην Κύπρο σε ότι αφορά την ψηφιακή οικονομία; Τι επιπλέον επενδύσεις πρέπει να γίνουν για να αλλάξει η κατάσταση;

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας προωθούνται από την Κυβέρνηση μια σειρά από δράσεις, οι οποίες συνοπτικά αναφέρονται πιο κάτω:
• Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και Παροχή Δημοσίων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (π.χ. χρήση e-signatures και υπηρεσίες e-justice).
• Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (digital entrepreneurship) με σχέδια χορηγιών για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
• Ηλεκτρονική Υγεία (e-health).
• Ψηφιακή Παιδεία (e-education).
• Καλλιέργεια Ψηφιακού Αλφαβητισμού (e-skills) με την παροχή πιστοποίησης στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας για (α) την ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (β) την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, (γ) την ανάπτυξη της ψηφιακής (on-line) κουλτούρας (και μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού), και (δ) προβολή των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μήπως η διασπορά των ευθυνών (και υπηρεσιών) για αυτό το τεράστιο ζήτημα της ψηφιακής οικονομίας επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις μας;

Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη δομή αρμοδιοτήτων δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Υπουργός Μεταφορών: «Δεν βοηθά το υψηλό κόστος της ΑΤΗΚ»

Σύμφωνα με τον Μάριο Δημητριάδη απαιτείται κεντρική διαχείριση των κονδυλίων που σχετίζονται με τη ψηφιακή οικονομία και επίσης απλοποίηση διαδικασιών

07 / 12
Επιστροφή
στην αρχή