Η Ευρώπη στο σπίτι μας - Επίσκεψη στον Αγρό (Web Tv)

WEB TV /Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Το Web TV του «Π» στα πλαίσια του προγράμματος «Η Ευρώπη είναι το μέλλον μας» επισκέπτεται τον Αγρό και εργαστηρια παραγωγής γλυκών

#OurEuropeOurFuture

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας


Επιστροφή
στην αρχή