Οι εκλογές των χρεωμένων- Εκατομμύρια χρωστάνε οι δήμοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Είναι πλέον γνωστό ότι οι δήμοι με ελάχιστες εξαιρέσεις, φυλλορροούν οικονομικά, την ώρα που τα λειτουργικά τους προβλήματα συνεχίζουν.

Πέραν από το όραμά τους για τις πόλεις, τη δημαρχία των οποίων διεκδικούν οι υποψήφιοι- υφιστάμενοι και νέοι- θα ήταν ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο δεοντολογικά ορθότερο, να εξηγήσουν στους δημότες στους οποίους απευθύνονται, με τι χρήματα θα υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, ακόμη και πώς σκοπεύουν να επιλύσουν τα προβλήματα που συνεχίζουν να παρουσιάζουν οι δήμοι και τα οποία δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν οι προκάτοχοί τους. Διότι είναι πλέον τοις πάσι γνωστό ότι οι δήμοι, μικροί και μεγάλοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, φυλλορροούν οικονομικά, την ίδια ώρα που τα λειτουργικά τους προβλήματα συνεχίζουν και εντείνονται. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα που οι αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν για το Υπ. Οικονομικών έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που μπορεί να εκτροχιάσουν τα δημοσιονομικά του κράτους. Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται και στις τρεις εκθέσεις δημοσιονομικών κινδύνων που κατατέθηκαν στη Βουλή, βάσει νόμου, τα τελευταία χρόνια, με την τελευταία να φέρει ημερ. Σεπτέμβριος 2016. Των πιο πάνω λεχθέντων θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 39 δήμοι, εκ των οποίων οι εννιά είναι κατεχόμενοι και 487 κοινοτικά συμβούλια, εκ των οποίων τα 137 είναι κατεχόμενα. Για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των προϋπολογισμών τους παραχωρείται κρατική χορηγία, η κατανομή της οποίας γίνεται από το Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια. Στην τελευταία του έκθεση ο γενικός ελεγκτής σημείωνε πως «οι περισσότεροι δήμοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο θα ήταν οξύτερο εάν η κρατική χορηγία δεν έφθανε πολλές φορές μέχρι και σε ποσοστό 40% των εσόδων των δήμων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των χορηγιών που παραχωρεί το κράτος (βλ. πίνακας για ΑΤΑ), λόγω των περιορισμών που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες στα δημόσια οικονομικά, αναμένεται ότι η οικονομική κατάσταση των δήμων θα επιδεινωθεί περαιτέρω». Ιδιαίτερα για τους 30 ελεύθερους δήμους, η δημοσιονομική έκθεση διαπιστώνει πως η κρατική χορηγία που τους παραχωρήθηκε το 2015 ανήλθε στα 63,4 εκατ. ευρώ.

 

Δάνεια 449 εκατ.

Όσον αφορά στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δήμων προς την κυβέρνηση και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, αυτές σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση ανέρχονται με στοιχεία του 2015 σε 305,8 εκατ. και αφορούν δάνεια που έχουν συναφθεί είτε με κυβερνητική εγγύηση είτε χωρίς κυβερνητική εγγύηση για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι δανειακές υποχρεώσεις των δήμων ανήλθαν σε 457 εκατ. το 2014, ενώ πέρσι μειώθηκαν σε 448,9 εκατ., εκ των οποίων τα 144,9 εκατ. βαραίνουν την ΚΔ. Σημειώνεται ότι οι πίνακες κάτωθι αφορούν τα έτη 2013 και 2014 και ετοιμάστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία από ελεγμένους λογαριασμούς ή από στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι δήμοι. Όπως προκύπτει, ενώ Δήμος Λάρνακας είχε το 2014 το υψηλότερα συνολικά ποσό σε δάνεια και ακολουθείτο κατά πόδας από τον Δήμο Λεμεσού για το 2015, πρώτος σε δάνεια αναδεικνύεται ο Δήμος Λευκωσίας με συνολικό οφειλόμενο ποσό 70,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η αύξηση οφείλεται σε δάνειο ή δάνεια ύψους περί τα 18 εκατ. που φαίνεται να συνήψε πέρσι ο δήμος. Στο μεταξύ, το αναλογιστικό έλλειμμα του ταμείου συντάξεως των δήμων, που δεν αποκλείεται να κληθεί να καλύψει το κράτος σε κάποια στιγμή, ανέρχεται στα 153,2 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής να προέρχεται κυρίως από τους μεγάλους δήμους (Λεμεσού 58 εκατ., Λευκωσίας 34,7 εκατ. και Λάρνακα 28,8 εκατ. με στοιχεία του 2014). Τέλος, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην είσπραξη φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων προηγούμενων ετών, που ανέρχονται σε σημαντικά ποσά. Η Ελεγκτική Υπηρεσία είχε υποδείξει ότι είναι αναγκαίο όπως λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για είσπραξη των φορολογιών και των καθυστερήσεων, αφού ο κίνδυνος μη είσπραξής τους με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται. 

 

Το προσωπικό

Την ίδια ώρα οι 30 δήμοι εργοδοτούν περίπου 3.000 εργαζομένους, όπου ο μεγαλύτερος δήμος απασχολεί 374 εργαζομένους και ο μικρότερος 12. Στη τελευταία του έκθεση ο γενικός ελεγκτής σημειώνει πως σε αρκετούς δήμους το ποσοστό δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και εργατικού προσωπικού, περιλαμβανομένων των υπερωριών, του 13ου μισθού και των εισφορών στα διάφορα ταμεία, προς τα έξοδα, είναι πολύ υψηλό. Σημειώνεται ότι σε αριθμό δήμων παρέχεται στο προσωπικό, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, 14ος μισθός, κυμαινόμενος σε ποσοστά από 40% έως 70% του μηνιαίου μισθού, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να θεωρεί  ότι το εν λόγω κόστος θα πρέπει να επανεξεταστεί το συντομότερο, σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες. Η δημοσιονομική έκθεση προσθέτει ότι το μισθολόγιο καλύπτει περίπου το 46% των δαπανών των δήμων, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργικές τους δαπάνες καλύπτουν περίπου το 41%. «Κατ' επέκταση, οι δαπάνες προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες αποτελούν το σημαντικότερο ποσοστό των δαπανών των δήμων. Διευκρινίζεται ότι στις λειτουργικές δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες (καθαριότητα, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.)», σημειώνεται στην ίδια έκθεση του 2016.

 

 

Απολαβές δημάρχων

Δέλεαρ για πολλούς

Αν κάτι πάντως προσελκύει το ενδιαφέρον των υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι για 39 δήμους ανέρχονται σε 112, είναι και οι απολαβές που συνοδεύουν την, κατά τα άλλα γεμάτη ευθύνες, θέση. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2015, ο δήμαρχος Λεμεσού λαμβάνει τις υψηλότερες απολαβές (περιλαμβανομένων επιδομάτων), οι οποίες ανέρχονται στα 70.635 ευρώ. θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι πρόκειται για ακαθάριστες απολαβές. Ακολουθεί κατά πόδας ο δήμαρχος Στροβόλου, με τον δήμαρχο Αγίας Νάπας να είναι ο φτωχός συγγενής μεταξύ των δημάρχων. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στους μισθούς των δημάρχων κατεχόμενων δήμων, καθώς ο δήμαρχος Αμμοχώστου λαμβάνει 42.156 ευρώ ετησίως, ενώ ο δήμαρχος Καραβά 23.940 ευρώ. 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Επόμενο άρθρο:

Αφιέρωμα

Έτοιμα τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων

Όσα εκλογικά βιβλιάρια δεν παραληφθούν έγκαιρα θα επιστραφούν την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία των Επάρχων...

11 / 13
Επιστροφή
στην αρχή