H Kομισιόν προετοιμάζεται για τις ευρωεκλογές του 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΔΙΕΘΝΗ

Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος οι πολίτες να αποτελέσουν στόχο μαζικών εκστρατειών παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου

Πακέτο προτάσεων, σε συνέχεια της ομιλίας Γιούνκερ για την κατάσταση στην Ένωση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα το πακέτο των προτάσεων που εξειδικεύει τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του περιλαμβάνει την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από τι διαδίκτυο, την ενισχυμένη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας, το μεταναστευτικό, την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κλάδου, το πρόγραμμα επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της ΕΕ, τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών και την κατάργηση της εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας.

Αναλυτικά και σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή ελεύθερων ευρωπαϊκών εκλογών χωρίς παρεμβάσεις τρίτων δυνάμεων το 2019, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι "υπάρχει κίνδυνος οι πολίτες να αποτελέσουν στόχο μαζικών εκστρατειών παραπληροφόρησης μέσω του διαδικτύου με στόχο την απαξίωση και την `απονομιμοποίηση΄ των εκλογών".

Η Κομισιόν θεωρεί ότι "στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα πολιτών χρησιμοποιήθηκαν ήδη με παράνομους σκοπούς" και "οι επιθέσεις κατά των εκλογικών υποδομών και των συστημάτων για τις ενημερωτικές εκστρατείες αποτελούν υβριδικές απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν".

Επομένως, ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του επόμενου έτους, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών της Ευρώπης και να εξασφαλιστεί ότι οι εκτός διαδικτύου κανόνες που δημιουργήθηκαν για τη διαφάνεια και την προστασία της εκλογικής διαδικασίας από ξένες παρεμβολές εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου η Κομισιόν απευθύνει μια σύσταση σχετικά με τα δίκτυα εκλογικής συνεργασίας, τη διαφάνεια στο διαδίκτυο, την προστασία από επιθέσεις κατά της κυβερνοασφάλειας και την καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης:

"Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να οργανώσουν εθνικά δίκτυα συνεργασίας των σχετικών αρχών (αρχές με αρμοδιότητα σε θέματα εκλογών, κυβερνοασφάλειας, προστασίας των δεδομένων και επιβολής της νομοθεσίας) και να ορίσουν ένα σημείο επαφής το οποίο θα συμμετέχει στο δίκτυο εκλογικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ταχύτατα τις δυνητικές απειλές, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να εξασφαλίζουν τη γρήγορη και καλά συντονισμένη αντίδρασή τους".

Επιπλέον η Κομισιόν συνιστά  να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πολιτικές διαφημίσεις και την πολιτική στόχευση στο διαδίκτυο.

"Ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα, ιδρύματα και φορείς διοργάνωσης προεκλογικών εκστρατειών θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες τους για τις διαφημιστικές τους εκστρατείες στο διαδίκτυο, αποκαλύπτοντας ποιο κόμμα ή ποια πολιτική ομάδα υποστήριξης βρίσκεται πίσω τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, καθώς και να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια στόχευσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση της πληροφορίας στους πολίτες".

"Στην περίπτωση που οι αρχές αυτές δεν τηρούνται, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο", προειδοποιεί.

"Οι εθνικές αρχές, τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των συστημάτων τους δικτύου και πληροφοριών από τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο της ομάδας συνεργασίας για τα συστήματα δικτύου και πληροφοριών μαζί με τον οργανισμό της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και την Κομισιόν", αναφέρει.

Η Κομισιόν ζητά να εφαρμοστεί πιστά ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2018, καλύπτοντας και όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα, καθώς και άλλους φορείς στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας, όπως είναι οι μεσίτες δεδομένων ή οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

"Έπειτα από την υπόθεση Cambridge Analytica, αλλά και γενικότερα από τον αυξανόμενο αντίκτυπο της πολύ εξειδικευμένης στόχευσης (micro-targeting) ψηφοφόρων που βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η Κομισιόν εφιστά την προσοχή όλων των παραγόντων στις ευρωπαϊκές εκλογές σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων".

Υπενθυμίζει δε ότι οι κυρώσεις θα φτάνουν έως και το 5 % του ετήσιου προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος.

Τις κυρώσεις θα επιβάλλει η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, τα κόμματα που διαπιστώνεται ότι έχουν διαπράξει παράβαση δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το έτος το οποίο επιβάλλεται η κύρωση.

Η Κομισιόν, τέλος προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την καλύτερη στόχευση και τον συντονισμό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη συνεργασία στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, της έρευνας και της καινοτομίας, που θα διαχειρίζεται τη χρηματοδοτική υποστήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τομέα αυτόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Αθανάσιος Αθανασίου

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας

#OurEuropeOurFuture


Επιστροφή
στην αρχή