ΓΕ: Η Cyta είναι κακό παράδειγμα διαχείρισης δημόσιου χρήματος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Η Cyta είναι ένας οργανισμός, ο οποίος, σε αντίθεση με ό,τι ανέφερα για την ΑΗΚ, έχει πολύ κακή κουλτούρα», ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής

Πολύ κακή κουλτούρα διαθέτει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ως οργανισμός, σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέφερε παράλληλα ότι «η Cyta είναι ένα κακό παράδειγμα διαχείρισης δημόσιου χρήματος».
 
Παρουσιάζοντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεσή του για την Αρχή για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο κ. Μιχαηλίδης, αφού εξήρε την καλή συνεργασία που έχει η υπηρεσία του με τη νέα Πρόεδρο της Cyta, η οποία, όπως σημείωσε, έχει πολύ καλές προθέσεις, είναι δύσκολο να αλλάζεις κουλτούρα σε ένα οργανισμό.
 
«Η Cyta είναι ένας οργανισμός, ο οποίος, σε αντίθεση με ό,τι ανέφερα για την ΑΗΚ, έχει πολύ κακή κουλτούρα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα ίδια τα οποία λέμε κάθε χρόνο και αυτό είναι η πιο καλή απόδειξη ότι όταν κάποιος δεν διορθώνεται σημαίνει δεν έχει πρόθεση να διορθωθεί και υπάρχουν τρόποι να διορθωθούν».
 
Αναφέροντας ότι τα έσοδα είναι όσα και το 2015 και ότι τα έξοδα λειτουργίας έχουν μειωθεί από 286 εκ. ευρώ σε 279 εκ. ευρώ, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το καθαρό πλεόνασμα αυξήθηκε από 58 εκ. ευρώ το 2015 σε 75 εκ. ευρώ το 2016.
 
Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ζημιές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2015 ήταν 19,4 εκ. ευρώ ενώ για το 2016 ενώ αρχικά η Cyta αναγνώρισε ζημιές μόνο 0,5 εκ. ευρώ από επενδυτικές δραστηριότητες, στην πορεία μετά τον έλεγχο των εξωτερικών της ελεγκτών και την σύμφωνη γνώμη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διαφάνηκε ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί ποσό ζημιών 44 εκ. ευρώ.
 
«Ως εκ τούτου το καθαρό πλεόνασμα που η ίδια Cyta παρουσίαζε ως 75 εκ. ευρώ για το 216 μειώνεται σε 30,4 εκ. ευρώ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι τα αποθεματικά της Cyta που ήταν 686 εκ. ευρώ το 2015 μειώνονται κατά 144 εκ. ευρώ, σε 542 εκ. ευρώ το 2016.
 
«Αυτά είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης και εξήγησε ότι ένας λόγος αυτής της μείωσης είναι «η τεράστια ζημιά του Ταμείου Συντάξεων η οποία είχε δημιουργηθεί από εκείνες τις άφρονες επενδύσεις οι οποίες είχαν γίνει».
 
Ανέφερε ότι αυτά όλα δημιούργησαν ένα έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων 180 εκ. ευρώ που καλύπτεται με ετήσια ποσά.

Αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία CytaHellas, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους της όσον αφορά στην κερδοφορία και απεξαρτητοποίηση της από την οικονομική στήριξη της Αρχής και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας εξακολουθούν να είναι αρνητικά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται δραματικά οι συσσωρευμένες ζημιές.
 
Ανέφερε ότι το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης στις 31.12.2016 ήταν €63,7 εκ, γεγονός που υποδηλοί ότι η εταιρεία αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της χωρίς τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αρχής η οποία μέχρι σήμερα ξεπερνά τα €194 εκ.
 
Αναφορικά με την υπηρεσία Cytavision, είπε ότι η Υπηρεσία Cytavision παρουσιάζει ζημιές, αφού τα συνολικά έσοδα από τους συνδρομητές δεν καλύπτουν καν τα άμεσα έξοδα για την εξασφάλιση περιεχομένου.
                                                                                                           
Εξάλλου, είπε ότι μέχρι σήμερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου Τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου ανέρχονται σε 8,6 εκ. δολάρια και ότι το προηγούμενο Συμβούλιο της Αρχής ενέκρινε την αγορά υπηρεσιών είσπραξης από Λιβάνιο επιχειρηματία ή την εταιρεία του τις οφειλές.
 
Επί του προκειμένου, η Πρόεδρος της cyta Ρένα Ρουβιθά Πάνου είπε ότι το νέο ΔΣ επέλεξε να μην συνεχίσει μια τέτοια συνεργασία και να ασχοληθεί μόνο του και πρόσθεσε ότι τελευταίως εισπράχθηκαν 3,5 εκ. δολάρια και μένουν 5 εκ. δολάρια και διευθετήθηκε να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους τρεις δόσεις για το υπόλοιπο ποσό.
 
Αναφορικά με την cyta hellas, η κ. Πάνου είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη με τη βοήθεια και συμβολή διεθνών οίκων η διερεύνηση προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος με ανοικτές όλες τις επιλογές και πρόσθεσε ότι σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της διαδικασίας είναι η προχθεσινή δημόσια ανακοίνωση πρόσκλησης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.
 
Σε σχέση με την cytavision, η Πρόεδρος της cyta είπε ότι αποτελεί βασικό συστατικό της συνδυαστικής 4play πρότασης του οργανισμού προς τους πελάτες και πρόσθεσε ότι αξιολογούμε συστηματικά των παραμέτρων (εύρος και κόστος περιεχομένου, ποιότητα/τιμή) και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο αναθεώρησης του μοντέλου λειτουργίας της υπηρεσίας έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς.  
 
Σε δηλώσεις της η κ. Πάνου είπε ότι παρά τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, η cyta εξακολουθεί να πρωτοπορεί στην παροχή υπηρεσιών τελευταίας τεχνολογίας με κομβικό χαρακτηριστικό της την αξιοπιστία, προσθέτοντας ότι η έκθεση του ΓΕ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού και συνεχούς αναθεώρησης της πολιτικής της.
 
Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο της cyta διόρισε ομάδα εργασίας για να παρακολουθεί και να συντονίζει τα μέτρα προσαρμογής στις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΓΕ, πρόσθεσε.
 
Η κ. Πάνου είπε ότι «ο δρόμος της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης είναι μονόδρομος για έναν οργανισμό δημοσίου συμφέροντος που ανήκει στην πολιτεία και λογοδοτεί στην κοινωνία».
 
Ανέφερε επίσης ότι για το διαχειριστικό έλεγχο του 2015, προέκυψαν συνολικά 57 παρατηρήσεις, εκ των οποίων έχουν τεθεί σε εφαρμογή διορθωτικές ενέργειες για τις 27, για τις 16 έχουν ήδη καθοριστεί διορθωτικές ενέργειες με σαφές χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες έχει προχωρήσει σε ενέργειες της εφαρμογής των συστάσεων του ΓΕ.
 
Επιπλέον, ενώπιον της Επιτροπής η κ. Πάνου είπε ότι το αργότερο μέχρι το α΄ τρίμηνο του 2018 θα μπορούν να εγκατασταθούν οι πρώτες εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις αστικές περιοχές και παράλληλα θα μπορεί να επεκταθεί σε άλλες περιοχές.
 
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου είπε ότι τέθηκαν ερωτήματα για την cyta τα οποία διαιωνίζονται τα τελευταία έξι χρόνια μέσα στα πλαίσια της έρευνας που η Επιτροπή Ελέγχου έχει κάνει αναφορικά με την συνολική ζημιά του ταμείου συντάξεων της ΑΤΗΚ.
 
Ανέφερε ότι για το 2016 υπολογίζεται αυτή η ζημιά σε 202 εκ. ευρώ εκ των οποίων 86 εκ. ευρώ αφορά επενδύσεις σε ακίνητα, 49 εκ. ευρώ σε επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και 67 εκ. ευρώ από την απομείωση των μετρητών της λόγω του «κουρέματος» των καταθέσεων.
 
Ο κ. Γεωργίου «ζητήσαμε να ακούσουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων σχετικά με τα πορίσματα 11 υποθέσεων που έχουν υποβληθεί από την διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΗΚ προς την Γενική Εισαγγελία για το ενδεχόμενο λήψης ποινικών αδικημάτων εναντίον προσώπων τα οποία είχαν λόγο και ρόλο εξουσίας κατά την επίδικη περίοδο», προσθέτοντας ότι μια τελευταία επιστολή ζητήσαμε να αποσταλεί σήμερα ούτως ώστε να πληροφορηθούμε γιατί αυτή η καθυστέρηση των δύο και πλέον χρόνων όταν αυτά τα πορίσματα βρίσκονται στη Γενική Εισαγγελία.
 
Επίσης, ανέφερε ότι «ζητήσαμε να πληροφορηθούμε αφού υπήρξε η αξιολόγηση όλων των υποθέσεων για αγορά ακινήτων και για χρηματοδότηση ή και δανεισμό έργων ανάπτυξης της cyta σε διάφορους οργανισμούς και νομικά πρόσωπα και αυτή η αξιολόγηση έγινε από νομικούς συμβούλους της cyta και εκκεμμεί τα τελευταία δύο χρόνια γιατί δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα στην έγερση αστικών αγωγών με στόχο την ανάκτηση των ζημιών τις οποίες υπέστη το ταμείο συντάξεων».
 
«Παρά το γεγονός ότι το νέο ΔΣ έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια εξορθολογισμού και εξυγίανσης των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αλλά και των διαχρονικών προβλημάτων είχαν συσσωρευθεί και παρέλαβε το ΔΣ, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και είναι προς τιμή του νέου ΔΣ το οποίο συνεργάζεται συλλογικά και έχει υλοποιήσει το 50% των παρατηρήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έχει δρομολογηθεί η λύση για τις υπόλοιπες οι οποίες αναφέρονται ώστε να εξαλειφθούν τα όποια κενά ή όποιες ενδεχόμενες λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην συνεργασία του νυν ΔΣ με τις συντεχνίες του οργανισμού κάτι που είναι πρωτόγνωρο, όπως είπε, «αν αναλογιστεί κανείς ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι συντεχνίες δεν είχαν ρόλο και λόγο».
 
Ο κ. Γεωργίου είπε ότι «η περιβόητη υπόθεση cyta hellas έχει μια συνεχή και αυξανόμενη ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις από το 2005 των εκάστοτε διευθύνσεων και ΔΣ την τελευταία 12ετία ότι του χρόνου η cyta hellas θα είναι κερδοφόρα», προσθέτοντας ότι οι συσσωρευμένες ζημιές αναμένεται να ανέλθουν στα 164 εκ. ευρώ από 145 εκ. ευρώ το 2015.
 
Το τελείωμα αυτό θα πρέπει να είναι η σε βάθος έρευνα από την Ελεγκτική Υπηρεσία από την ημερομηνία σύστασης αυτής της εταιρείας μέχρι σήμερα, η έκθεση πορίσματος με όλα εκείνα τα στοιχεία που ενδεχόμενα θα οδηγήσουν αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονταν αυτό τον οργανισμό ενώπιον της δικαιοσύνης για να δώσουν λόγο για τις αποφάσεις που λάμβαναν, πρόσθεσε.
 
Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι η Αρχή έχει δώσει 750 εκ. ευρώ και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση για τις όποιες μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης Αναστασιάδη που επιχειρεί με διάφορους τρόπους και μέσα να διαβρώσει την cyta και πρόσθεσε ότι χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ιδιωτικοποιούμε ή κλείνουμε ένα οργανισμό ο οποίος προσφέρει τόσα πολλά.
 
Ανέφερε επίσης ότι παρουσιάζονται και πάλι φαινόμενα φωτογραφικών προσφορών που αφορούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματία και πρόσθεσε ότι ο ΓΕ τα τελευταία χρόνια θίγει κατ΄ επανάληψη το συγκεκριμένο θέμα και το ΔΣ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στο πως διαχειρίζεται τέτοια θέματα.
 
Πάνω από όλα πρέπει να είναι το δημόσιο συμφέρον και όχι επιχειρηματίες που έχουν φιλικές σχέσεις ή διασυνδέσεις με άτομα που μπορούν να ασκούν πίεση στο ΔΣ της ΑΤΗΚ, πρόσθεσε.
 
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Γιώργος Προκοπίου είπε ότι η cyta είναι ένας από τους πιο δυνατούς και κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς που εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταβάλλει μερίσματα στη Δημοκρατία σε ένα μεγάλο βαθμό, προσθέτοντας ότι από το 2002 μέχρι το 2015 έχει δώσει 749 εκ. ευρώ.
 
Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για τα οποία ζητήσαμε να γίνουν άμεσα σοβαρές ενέργειες, ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρώτο είναι το Ταμείο Συντάξεων όπου έγινε διασπάθιση δημοσίου χρήματος που τα πλήρωσε ο Κύπριος φορολογούμενος με ζημιά 143 εκ. ευρώ, πρόσθεσε. 
 
Ανέφερε ότι ζητήσαμε για τις περίπου 12 επενδύσεις που έκαναν να μας αναφέρουν πόσα χρήματα έχουν ανακτηθεί και που βρίσκεται το θέμα πειθαρχικών και ποινικών διαδικασιών.
 
Ο κ. Προκοπίου είπε ότι άλλη γάγγραινα είναι οι 9 θυγατρικές εταιρείες με προεξάρχουσα την cyta hellas που έχουν κάθε χρόνο σημαντικότατη ζημιά, προσθέτοντας ότι πρέπει αυτό να σταματήσει και δεν πρέπει να πληρώνει πλέον ο Κύπριος φορολογούμενος.
 
Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι η έκθεση του ΓΕ για τη cyta για άλλη μια φορά ήταν γεμάτη από κριτική και διαπιστώσεις οι οποίες δημιουργούν μια πολύ άσχημη κατάσταση για το ιστορικό της cyta και για την παρούσα κατάσταση.
 
Ανέφερε ότι «σε αντίθεση με ό,τι είπε για άλλους ημικρατικούς οργανισμούς, ο ΓΕ μας είπε ξεκάθαρα ότι στη cyta υπάρχει μια κουλτούρα διαφθοράς και διαπλοκής, όμως το θετικό είναι πως υπάρχει το στοιχείο αντιμετώπισης της και από το νέο ΔΣ αλλά και από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και με τη βοήθεια του ΓΕ μπαίνει το νερό στο αυλάκι για να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα της cyta με τη διαχρονική κουλτούρα της διαπλοκής και της διαφθοράς.»
 
«Υπάρχουν μεγάλα θέματα ανοικτά. Εμείς θέλουμε να μεγαλώσει και να ανθίσει ο ημικρατικός οργανισμός των τηλεπικοινωνιών. Για να το κάνει αυτό πρέπει να καθαρίσει το στάβλο του Αυγεία, πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τη διαφθορά και τη διαπλοκή να σταματήσει η κομματοκρατία και να γίνει ένας ευέλικτος, σύγχρονος οργανισμός τηλεπικοινωνιών, πρόσθεσε.  
 
Ο κ. Περδίκης είπε ότι «μόνο έτσι μπορεί να διασωθεί η cyta και κανένα κομματικό δεκανίκι, κανένας κομματικός δογματισμός δεν μπορούν να της δώσουν ελπίδα σωτηρίας».

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μας βάζουν χέρι για τις εταιρείες-κέλυφος

Πολίτης News, 02:55 (τελευταία ενημέρωση 02:55)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πήγαν όλοι Αμμόχωστο για τον προμαχώνα του Ραβέλιν

Πολίτης News, 02:45 (τελευταία ενημέρωση 02:45)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στους δρόμους για τις δεξαμενές οι δημότες Λάρνακας και Λιβαδιών

Πολίτης News, 20.06.2018

Επιστροφή
στην αρχή