Έτσι κατέρρευσε ο Συνεργατισμός

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο υποθέσεις χορήγησης δανείων... που βγάζουν μάτι φέρνει στο φως ο «Π». Αποκαλύπτουν το σκανδαλώδη τρόπο που λειτουργούσε το ίδρυμα για δεκαετίες.

Δύο περιπτώσεις κόκκινων δανείων, τις οποίες φέρνει στο φως ο «Π», αποκαλύπτουν την εξόφθαλμη πραγματικότητα για τον σκανδαλώδη τρόπο στη βάση του οποίου λειτουργούσε επί δεκαετίες το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, χορηγώντας δάνεια εκατομμυρίων σε μη βιώσιμους δανειολήπτες, τα οποία ήταν σαφές εξαρχής ότι δεν θα επιστρέφονταν ποτέ.

Έμειναν 6 δις
Συνολικά οι περιπτώσεις Κυπρίων με μη εξυπηρετούμενα (ΜΕΔ) στον Συνεργατισμό ανέρχονται αυτή τη στιγμή στις 100 χιλ., με το ύψος των ΜΕΔ να φτάνει τα 6 δισ. ευρώ. Για πάνω από 30 χιλ. άλλες περιπτώσεις επήλθε διακανονισμός, με το συνολικό ποσό της αναδιάρθρωσης να αγγίζει τα 3,5 δισ. Εκατομμύρια είναι τα ποσά τα οποία διαγράφηκαν στο πλαίσιο των διακανονισμών, ενώ 15 υποθέσεις καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία για να διερευνηθεί κατά πόσον προκύπτει ποινικό αδίκημα.

Τα παραδείγματα που δημοσιεύουμε αναδεικνύουν τις βαριές διαχρονικές ευθύνες που φέρουν τα στελέχη των ΣΠΕ, από τους γραμματείς και τους υπεύθυνους χορηγήσεων, τις επιτροπείες από τις οποίες περνούσαν για έλεγχο τα δάνεια, τον εκάστοτε έφορο εποπτείας που ενέκρινε χορηγήσεις ύψους πάνω των 400 χιλ., τους εκτιμητές των ενυπόθηκων ακινήτων που φούσκωναν τις αξίες, τα πολιτικά κόμματα λόγω της επιρροής που είχαν στο σύστημα. Ευθύνες που φαίνεται να συνέβαλαν στην κατάρρευσή του Συνεργατισμού. Οι δύο υποθέσεις δείχνουν και την ανεπάρκεια στελεχών στις συνεργατικές εταιρείες και την ισχύ των κομμάτων. Άλλες περιπτώσεις που δημοσιεύτηκαν παλαιότερα εμπεριέχουν το στοιχείο του δόλου και της απάτης και ήδη αρκετές οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.

Η περίπτωση Κουτσού
Επτακόσια συνολικά είναι τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δανείων τους στη ΣΚΤ, συνολικού ύψους 91 εκατ. ευρώ. Άλλα 2.300 πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα έχουν ρυθμισμένες τις υποχρεώσεις τους.

Ο πρώην βουλευτής Νίκος Κουτσού, ιδρυτικό στέλεχος δύο κομμάτων της δεξιάς παράταξης, όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση να εκκρεμούν εναντίον του αγωγές λόγω καθυστερήσεων εξυπηρέτησης δανείων– στην Ελληνική Τράπεζα ύψους 1,1 εκατ. ευρώ και 66 χιλιάδες στη ΣΠΕ Αγλαντζιάς - απευθύνθηκε στη ΣΠΕ Καϊμακλίου, ένα συνεργατικό ίδρυμα με αριστερές καταβολές.
Παρά τα αρνητικά σχόλια του αξιολογητή, διότι η δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου χαρακτηρίστηκε περιορισμένη έως κακή, αλλά και γιατί οι ηλικίες των δανειοληπτών (του κ. Κουτσού και της συζύγου) κατά τη λήξη του θα ήταν 92 και 88 ετών αντίστοιχα, το δάνειο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2008 από την επιτροπεία της ΣΠΕ Καϊμακλίου. Πρωτοφειλέτης ήταν και ο αποβιώσασας αδελφός του κ. Κουτσού, Παναγιώτης, που αν ζούσε θα ήταν σε μεγάλη ηλικία, 82 ετών κατά τη λήξη.

 

 

Αναδιάρθρωση Κουτσού - Διαγράφηκαν 1,57 εκατ.

Κατά τη σύναψη των δανείων, ο κ. Κουτσού ήταν ενεργός βουλευτής και συνεπώς πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, ενώ κατά την εξέταση του αιτήματος αξιολόγησης (Απρίλιος 2017) ήταν συνταξιούχος, με σοβαρά προβλήματα υγείας και με ένα οικογενειακό εισόδημα με μηνιαίες απολαβές έξι χιλιάδες ευρώ μηνιαίως και με δύο παιδιά φοιτητές του εξωτερικού.

Το δάνειό του παρουσίαζε καθυστερήσεις από την έναρξή του. Καταθέσεις ύψους 324 χιλ. ευρώ που έγιναν (τελευταία κατάθεση το 2013) δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε δικαστικά μέτρα. Από τη διευθέτηση κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης οι δανειολήπτες κρίθηκαν μη βιώσιμοι (καμία προοπτική καλυτέρευσης της οικονομικής τους κατάστασης, αφού οι συνολικές τους υποχρεώσεις στη ΣΚΤ και σε εμπορικές τράπεζες ανέρχονταν σε 3,2 εκατ.), με αποτέλεσμα τη διαγραφή από το χρέος του Νίκου Κουτσού και της συζύγου του ποσού, ύψους 1,57 εκατομμυρίων.

Η αναδιάρθρωση ξεκίνησε με υπόλοιπο τα 2,3 εκατ. ευρώ, η τράπεζα κατάσχεσε τρία υποθηκευμένα ακίνητα της οικογένειας στην Αγλαντζιά και στη Λακατάμια αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου, ενώ το υπόλοιπο, μετά την αναδιάρθρωση, έπεσε στις 263 χιλιάδες!

Αξίζει να αναφερθεί η αρχική εκτίμηση των ενυπόθηκων ακινήτων το 2008 ήταν για 2 εκατ. ευρώ και 1,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος όρος των επανεκτιμήσεων από τρεις διαφορετικούς εκτιμητές το 2016 μειώθηκε στις 642 και 492 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

 

 

Του έδωσαν δάνειο χωρίς να ζητήσουν καν ταυτότητα

H δεύτερη περίπτωση για την οποία ενδέχεται να υπάρχουν και ποινικά αδικήματα, αφορά τη δανειοδότηση της εταιρείας M.P.Greenteck Cyprus, η οποία θα εγκαθιστούσε στην Αραδίππου μονάδα επεξεργασίας ελαστικών στο τέλος της ζωής τους. Η εν λόγω εταιρεία απευθύνθηκε το 2008 στη ΣΠΕ Καϊμακλίου και εξασφάλισε πιστωτική διευκόλυνση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ με σκοπό την εξόφληση δανείου με υπόλοιπο μισού εκατ. το οποίο είχε παραχωρηθεί για την ανέγερση της μονάδας, ενώ η παραχώρηση του επιπλέον κεφαλαίου αφορούσε την αποπεράτωσή του. Το κτήριο μέχρι σήμερα παραμένει ημιτελές και οι εργασίες της εταιρείας έχουν ανασταλεί.

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν εδώ είναι πώς ένα συνεργατικό ίδρυμα το οποίο έχει ρόλο να εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας στεγαστικά και φοιτητικά δάνεια, κατέληξε να χρηματοδοτεί μία μικρομεσαία επιχείρηση σε άλλη περιοχή της Κύπρου.

Η πιστωτική διευκόλυνση εξασφαλίστηκε με προσωπική εγγύηση του πρώην μετόχου της εταιρείας και με υποθήκη το τεμάχιο όπου θα ανεγειρόταν το εργοστάσιο, το οποίο είχε μισθωθεί από την Κ.Δ. με μακροχρόνιο συμβόλαιο και ετήσιο ενοίκιο κοντά στις 17 χιλ. Από το 2008 που δόθηκε το δάνειο μέχρι και το 2016 που ξεκίνησε έρευνα, στη ΣΚΤ δεν είχε καταβληθεί ούτε σεντ για εξυπηρέτησή του. Οι καθυστερήσεις έφτασαν τα 1,2 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το 2016 το υπόλοιπο να φτάσει τα 2,5 εκατ. Το 2011 η εταιρεία και τα δικαιώματα του κρατικού τεμαχίου μεταβιβάστηκαν σε νέο μέτοχο, με αποτέλεσμα η ΣΚΤ να μην είναι σε θέση να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με έκθεση της μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης της ΣΚΤ που κατέχει ο «Π», δεν τηρήθηκαν ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες κατά την εξέταση χορήγησης του δανείου:

  • Δεν αναφέρονται πληροφορίες για τις πηγές εισοδημάτων της εταιρείας και του διευθυντή που να δικαιολογούν την ικανότητα αποπληρωμής.
  • Δεν εξασφαλίστηκαν πιστοποιητικά για τα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία του εγγυητή που ήταν ο ιδιοκτήτης (δεν βρέθηκε καν στα αρχεία αντίγραφο της ταυτότητάς του).
  • Έγινε αναχρηματοδότηση σε προβληματικό οφειλέτη με νέα, μεγαλύτερη πιστωτική διευκόλυνση.
  • Δεν εντοπίστηκε αξιολόγηση πριν από τη χορήγηση του δανείου και δεν βρέθηκε οποιαδήποτε αναφορά για την ικανότητα αποπληρωμής, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν θα είχε εισοδήματα μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο.
  • Η πιστωτική διευκόλυνση παραχωρήθηκε με βάση το μισθωμένο ακίνητο, η αγοραία αξία του οποίου το 2008 ήταν τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ η επανεκτίμηση του 2016 το έριξε στις 645 χιλ.
  • Η εκταμίευση του δανείου έπρεπε να γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Ο όρος δεν τηρήθηκε.

 

Τον Ιούλιο του 2011 εξετάστηκε αίτηση για επιπλέον χρηματοδότηση της εταιρείας ύψους 3,2 εκατ. με σκοπό την εξόφληση του δανείου και αποπεράτωση του εργοστασίου, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Η έρευνα της ΣΚΤ, ύστερα από νομική γνωμάτευση, καταγράφει πιθανές «θεραπείες»:

1. Άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπεύθυνου χορηγήσεων.

2. Αστική αγωγή εναντίον, τόσο του γραμματέα όσο και του υπεύθυνου χορηγήσεων, για επαγγελματική αμέλεια.

 

 


Επιστροφή
στην αρχή