Έρευνα από ΥΠΕΣ για τον Δήμαρχο Παραλιμνίου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών να διερευνήσει τα έργα στην περιοχή Κάππαρη, όπου ο δήμαρχος είναι ιδιοκτήτης μαζί με τη σύζυγό του τεμαχίων γης.

Η ολοκλήρωση της έρευνας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα παραλιακά έργα του Δήμου Παραλιμνίου οδήγησε σε εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών να διερευνηθούν τα έργα στην περιοχή Κάππαρη, όπου ο δήμαρχος είναι ιδιοκτήτης μαζί με τη σύζυγό του τεμαχίων γης. Σύμφωνα με την επιστολή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταφορών, την οποία αποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», το κόστος των εν λόγω εργασιών ανήλθε σε περίπου 193.000 ευρώ. Μέρος της δαπάνης αφορά τη δημιουργία πρόσβασης σε χωμάτινο δρόμο του τεμαχίου του δημάρχου, το οποίο βρίσκεται και παρά τη νεκρή ζώνη (βλ. φωτογραφία χάρτη Κτηματολογίου). Στην επιστολή του ο γενικός ελεγκτής φέρεται να προτείνει παραπομπή του φακέλου της υπόθεσης και στον γενικό εισαγγελέα, αφού κάποιες πληρωμές για τα έργα έγιναν πριν να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του δήμου, και ως εκ τούτου, ο αρμόδιος για τις πληρωμές αυτές, δηλαδή ο δήμαρχος, υπέχει ευθύνη ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος. Περαιτέρω, στις διαπιστώσεις του γενικού ελεγκτή περιλαμβάνεται και η ανάθεση εργασιών χωρίς προηγούμενη διενέργεια διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο «Π» πρώτος κατέγραψε το ιδιωτικό συμφέρον του δημάρχου Παραλιμνίου στις δαπάνες του δήμου. Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ο Θεόδωρος Πυρίλλης δήλωνε στον «Π» ότι οι ανώνυμες καταγγελίες εναντίον του, βάσει των οποίων ξεκίνησε η έρευνα του γενικού ελεγκτή είναι ανυπόστατες, δήλωση που επανέλαβε και χθες, τονίζοντας ότι έχει ήδη διαθέσει με επιστολή προς τον γενικό εισαγγελέα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δήλωση του κ. Πυρίλλη στον «Π» το επίμαχο τεμάχιο αγοράστηκε τρεις μήνες μετά την πραγματοποίηση των εργασιών στην περιοχή Κάππαρη, ισχυρισμό που είχε επιβεβαιώσει ο επιθεωρητής παραλιών του δήμου.


Επιστροφή
στην αρχή