Επιστολή Ορφανίδη για Συνεργατισμό: Τρύπα 368 εκατομμυρίων από το 2009

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας προς τη ΣΚΤ, την οποία αποκαλύπτει ο «Π», επιβεβαιώνει την εικόνα κατάρρευσης πολύ πριν το 2013

Νέο έγγραφο της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ), ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2011, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο «Π» επιβεβαιώνει την εικόνα κατάρρευσης του τομέα πολύ πριν φτάσουμε στο 2013. Ταυτόχρονα προκύπτει ότι δεν ελήφθησαν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα. Σύμφωνα με επιστολή του τότε διοικητή της Κεντρικής, Αθανάσιου Ορφανίδη προς τον τότε γενικό διευθυντή της ΣΚΤ Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, ο Συνεργατισμός στις 30/9/2009 εμφάνιζε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 368 εκατ. ευρώ. Η Κεντρική Τράπεζα είχε ζητήσει άμεση αύξηση κεφαλαίου ύψους 217 εκατ. ευρώ, η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί από τα μέλη των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η αύξηση δεν έγινε.

Στο παράρτημα της επιστολής γίνεται ξεκάθαρα λόγος για ανεπάρκεια. Αρχικά εξηγείται ότι ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών ελλειμμάτων έχει γίνει με νέα προσέγγιση.

«Αν ο τρόπος υπολογισμού ήταν ο ίδιος με αυτόν που υπολογίστηκε το έλλειμμα των 268 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2009, τότε το νέο έλλειμμα θα ήταν 364 εκατ. ευρώ, γεγονός που δεικνύει ότι οι μέχρι τώρα ενέργειες που έγιναν ήταν ανεπαρκείς», τονίζεται.
Στην πράξη επί μια πενταετία (2009-2013) ο Συνεργατισμός ήταν αφερέγγυος, διαπίστωση που εγείρει σειρά ερωτημάτων για τη συμπεριφορά της διοίκησης του Συνεργατισμού, της τότε κυβέρνηση, αλλά και της ίδια της Κεντρικής Τράπεζας η

οποία ναι μεν κατέγραψε καθαρά το πρόβλημα, αλλά πρακτικά δεν επέβαλε τη λήψη μέτρων που η ίδια είχε ζητήσει.

Ηθελε 1,2 δισ.

Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της επιστολής που είχε θέμα «Εποπτική Εξέταση και Αξιολόγηση της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων ΣΠΙ» προκύπτει η ανάγκη διατήρησης υψηλών κεφαλαίων και προβλέψεων. Ειδικότερα, «το ύψος των κεφαλαίων για τον Πυλώνα που απαιτούνται για τον ΚΦ ανέρχονταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 στα 699 εκατ. ευρώ. Η ΚΤΚ, αξιολογώντας τις ΕΔΑΚΕ (έκθεση Εσωτερικών Διαδικασιών Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) και αφού αξιολόγησε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η ΣΚΤ σε ενοποιημένη βάση, υπολόγισε επιπρόσθετα κεφάλαια ύψους 523 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται να ανέρχεται σε 1,222 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ποσό 212 εκατ. ευρώ από τα απαιτούμενα κεφάλαια αφορά την υπολογιζόμενη ανεπάρκεια στις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις».

Η τρύπα

Ο «Π» σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ στις 8 Οκτωβρίου είχε αποκαλύψει επιστολή (ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011) του Αθανάσιου Ορφανίδη προς τον Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, από την οποία προέκυπτε έλλειμμα κεφαλαίου ύψους 816 εκατ. ευρώ το 2011. Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 18/1/2011, ο κ. Ορφανίδης είχε ενημερώσει τον Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη για έλλειμμα ύψους 368 εκατ. ευρώ το 2009.

Η Συνεργατική είχε υποστηρίξει ότι η κεφαλαιακή βάση του Κεντρικού Φορέα (ΚΦ) είχε ενισχυθεί κατά 150 εκατ. ευρώ το 2010.

«Με δεδομένο το έλλειμμα-κεφαλαίων που υπήρχε στις 30 Ιουνίου 2009, το οποίο ανερχόταν σε 268 εκατ. ευρώ, το έλλειμμα κεφαλαίων θα έπρεπε να μειωθεί στα 118 εκατ. ευρώ. Δυστυχώς, το έλλειμμα αυξήθηκε και υπολογίστηκε σε 368 εκατ. ευρώ με ημερομηνία αναφοράς 30. Σεπτεμβρίου 2010», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Ορφανίδης.

Από την επιστολή προκύπτει ότι η ΣΚΤ επιδιώκει να κλείσει μέρος της τρύπας με συγχωνεύσεις, αλλά η ΚΤ υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης αύξησης κεφαλαίου.

«Αν και αναμένεται να μειωθεί (σ.σ. το έλλειμμα) κατά 151 εκατ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από 50 εκατ. ευρώ λόγω συγχώνευσης των ΣΠΕ Γερμασόγειας και ΣΠΕ Πολεμιδιών με το Ταμιευτήριο Λεμεσού και της ΣΠΕ Παλλουριώτισσας με τη ΣΠΕ Αγλαντζιάς, 48 εκατ. ευρώ που αφορούν τα μη εξελεγμένα κέρδη των ΣΠΙ του 2009, τα οποία δεν περιλήφθηκαν στον υπολογισμό του ελλείμματος, 43 εκατ. ευρώ. που αφορούν τα κέρδη της ΣΚΤ για το 2010 (περιλαμβάνουν και την αποδέσμευση υφιστάμενης πρόβλεψης για τις Κεντρικές Βιομηχανίες) και 10 εκατ. ευρώ από την έκδοση από τη ΣΠΕ Στροβόλου ομολογιακού δανείου, εντούτοις παραμένουν 217 εκατ. ευρώ ελλείμματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν άμεσα μέσω της έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου. Άρα το έλλειμμα έχει μειωθεί μόνον κατά 51 εκατ. ευρώ σε σχέση με το έλλειμμα που υπήρχε στις 30 Ιουνίου 2009», τονίζεται στην επιστολή.

Ανησυχία για τα δάνεια

Στην ίδια επιστολή ο τότε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Αθανάσιος Ορφανίδης εκφράζει «για ακόμα μία φορά την ανησυχία για τη μη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ΣΠΙ» και τη δυσαρέσκειά του «για τη μη αποτελεσματική άσκηση εκ μέρους της τράπεζας του ρόλου της ως ΚΦ (σ.σ. Κεντρικός Φορέας)». Αναγνωρίζει πρόοδο σε θέματα διαδικασιών στην τράπεζα και στην έκδοση οδηγιών για τη διαχείριση των κινδύνων των ΣΠΙ και σημειώνει ότι είναι ευθύνη της ΣΚΤ «ως ΚΦ των ΣΠΙ, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ΣΠΙ με τις εν λόγω οδηγίες και να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις μη τήρησής τους, δεδομένου ότι τα κύρια προβλήματα και αδυναμίες του ΚΦ εντοπίζονται στα συνδεδεμένα ΣΠΙ. Οι οδηγίες προς τα συνδεδεμένα ΣΠΙ δεν εξυπηρετούν τον σκοπό τους αν δεν τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής από αυτά», υπογραμμίζεται και ζητείται, «δεδομένων των αδυναμιών και ελλείψεων που εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως εντείνετε τις προσπάθειές σας και επισπεύσετε τις αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στα συνδεδεμένα ΣΠΙ».

Η σαφής οδηγία που δίνεται είναι η λήψη άμεσων μέτρων από τα ΣΠΙ που παρουσιάζουν ελλείμματα κεφαλαίου για να καλύψουν κατ’ ελάχιστο το 60% των ελλειμμάτων τους (το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στα ελλείμματα κεφαλαίου που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα πλεονάσματα της ΣΚΤ).

«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε ΣΠΙ, αναμένουμε ότι θα λάβετε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που έχετε στη διάθεσή σας βάσει της συμφωνίας σύνδεσης», τονίζεται.

Η αδράνεια

Η πολυετής αδράνεια είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να δαπανήσει ένα ποσό που προσεγγίζει τα 5 δισ. ευρώ για την προστασία των καταθετών. Ως ποσοστό του ΑΕΠ το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου το 25% και πρόκειται για την πιο δαπανηρή διάσωση τράπεζας στην ευρωζώνη.

Το πρόβλημα αναδύθηκε το 2012, με την αξιολόγηση της PIMCO, με την τρόικα να τάσσεται υπέρ της διατήρησης σε λειτουργία μόλις δέκα ΣΠΙ και της ΣΚΤ (που κρίθηκαν βιώσιμα), όπως έγραψε χθες η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» επικαλούμενη εσωτερική αλληλογραφία του Συνεργατισμού.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενώπιον της Βουλής η κρίση στο Δικαστικό Σώμα

Πολίτης News, 11:25 (τελευταία ενημέρωση 11:25)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο φετινός Ιανουάριος ο καλύτερος όλων των εποχών

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 11:15 (τελευταία ενημέρωση 11:15)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρώην Συνεργατική:Διαγράφηκαν δάνεια εκτοπισθέντων γεωργοκτηνοτρόφων

Πολίτης News, 11:10 (τελευταία ενημέρωση 11:10)

Επιστροφή
στην αρχή