Επιχορηγημένο «χρωματισμένο» πετρέλαιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο για το πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου, για το πετρέλαιο κίνησης, που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς. Πρόκειται για αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο κατατέθηκε, μετά την απόσυρση του πρώτου σχεδίου από τον έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από την ΕΕ, λόγω της καθυστέρησης των τριών χρόνων που σημειώθηκε στην έγκριση των νομοσχεδίων.


Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Γεωργίας στο πλαίσιο της ενδεχόμενης υποχρεωτικής επιβολής από το Τμήμα Τελωνείων του ελάχιστου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης (0,021 ευρώ το λίτρο) για το αγροτικό «χρωματισμένο» πετρέλαιο, που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, αντί του μηδενικού συντελεστή που ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2014, υπέβαλε πρόταση για αντισταθμιστικό σχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση την απόφαση ανατέθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας η εφαρμογή του σχεδίου κρατικών ενισχύσεων για το γεωργικό πετρέλαιο κίνησης, μέσω του οποίου το κράτος θα κατέβαλλε ενίσχυση για το πετρέλαιο κίνησης στα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς, συνολικού ετήσιου ύψους 1,1 εκατομμύρια ευρώ και για ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης «χρωματισμένου» πετρελαίου. Μάλιστα το Υπουργείο Οικονομικών, μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε προωθήσει στη Βουλή δύο νομοθετήματα, τα οποία και εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2017. Όμως λόγω της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην ψήφιση των δύο νομοθετημάτων, ώστε να μπορεί να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο, ο έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων απέσυρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συγκεκριμένο σχέδιο. Ως εκ τούτου είχε προκύψει η ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου, το οποίο και ενέκρινε τελικά το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες. Οι δικαιούχοι στο υπό αναφορά σχέδιο είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι γεωργοκτηνοτρόφοι ή δασοκόμοι που συμμετέχουν και επωφελούνται από το σχέδιο φορολόγησης γεωργικού «χρωματισμένου» πετρελαίου, έχουν στην κατοχή τους οχήματα που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών.
Το σχέδιο θα αφορά ετήσια ενίσχυση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2021 που λήγει η ισχύ του κανονισμού, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου ο συνολικός προϋπολογισμός για τη λειτουργία του σχεδίου για την περίοδο του 2018 μέχρι και το 2021 δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.


Εξάλλου, δικαιούχοι στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι και οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας μετακινούν συχνά τα μελίσσια τους σε διάφορες περιοχές του νησιού, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συλλογής τροφών από τις μέλισσες από τοποθεσίες με πλούσια ανθοφορία. Δικαιούχοι θα είναι οι μελισσοκόμοι που είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Μητρώο Μελισσοκόμων, όσο και στο Μητρώο Αγροτών. Το ανώτατο ποσό του σχεδίου είναι 100 χιλιάδες ετησίως, ανάλογα από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ το σχέδιο.


Επιστροφή
στην αρχή