Εννέα κατηγορούμενοι στην 1η ποινική για τα δάνεια της ΣΠΕ Στροβόλου

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κατηγορούμενοι: Δ. Σταύρου, Ερωτ. Χλωρακιώτης, Μ. Χλωρακιώτου, Καρ. Αγγελοπούλου, Μ. Χρυσάνθου, Κωνστ. Λύρας, Γ. Μαυρέας, Detiero και CHL Enterprises.

Καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας το κατηγορητήριο για την πρώτη ποινική υπόθεση που αφορά σε δάνεια του Συνεργατισμού συνολικού ύψους €3.588.063,00 περίπου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 9 συνολικά πρόσωπα, 7 φυσικά και 2 νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, κατηγορούμενοι είναι οι: Δημητράκης Σταύρου, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνος Λύρας, Γιώργος Μαυρέας, Detiero Enterprises Ltd και CHL Enterprises Ltd.

19 κατηγορίες

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 19 συνολικά κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- Σύμφωνα με την 1η κατηγορία που αφορά στο αδίκημα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, οι κατηγορούμενοι μεταξύ Μάϊου 2007 και Ιουλίου 2007, στη Λευκωσία συνωμότησαν μεταξύ τους όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν πρόσωπο, δηλαδή συνωμότησαν, όπως συνάψουν παράνομα δάνεια ύψους Λ.Κ. 2.100.000,00 (3.588.063,00 Ευρώ, περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

- Σύμφωνα με τη 2η κατηγορία που αφορά στο αδίκημα της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, οι κατηγορούμενοι Δημητράκης Σταύρου, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, Μαρία Χλωρακιώτου και Καρολίνα Αγγελοπούλου μεταξύ 17/05/2007 και 19/05/2007 στη Λευκωσία, με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό την καταδολίευση, απέκτησαν από πρόσωπο αγαθό δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, δηλαδή οι κατηγορούμενοι, με ψευδείς παραστάσεις αναφορικά με το σκοπό της σύναψης του δανείου και τον δικαιούχο αυτού, απέκτησαν το ποσό των 70.000,00 Λ.Κ. (119,602.00 ΕΥΡΩ περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

- Σύμφωνα με τη 3η κατηγορία για το αδίκημα της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, οι κατηγορούμενοι, πλην της Καρολίνας Αγγελοπούλου, μεταξύ 25/05/2007 και 9/07/2007 στη Λευκωσία με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό την καταδολίευση, απέκτησαν από πρόσωπο αγαθό δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, δηλαδή οι κατηγορούμενοι με ψευδείς παραστάσεις αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του δανείου και την εκτιμημένη αξία των ακινήτων με αρ. τεμ 256 και. 342 στην Χλώρακα της Επαρχίας Πάφου για την εξασφάλιση του δανείου, απέκτησαν το ποσό των 2.000.000,00 Λ.Κ. (3.417.202.00 ΕΥΡΟ περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

- Σύμφωνα με τη 4η κατηγορία που αφορά και πάλι το αδίκημα της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, οι κατηγορούμενοι Δημητράκης Σταύρου, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, Μαρία Χλωρακιώτου, Μαρία Χρυσάνθου Detiero Enterprises Ltd και CHL Enterprises Ltd μεταξύ 26/06/2007 και 9/07/2007 στη Λευκωσία με ψευδείς παραστάσεις και με σκοπό την καταδολίευση, απέκτησαν από πρόσωπο αγαθό δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο κλοπής, δηλαδή οι κατηγορούμενοι με ψευδείς παραστάσεις αναφορικά με τους πραγματικούς δικαιούχους του δανείου, απέκτησαν το ποσό των 30.000,00 Λ.Κ. (51.258.00 ΕΥΡΠ περίπου) από την ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ.

- Στην κατηγορία με αριθμό 8 που αφορά το αδίκημα της πλαστογραφίας, αναφέρεται ότι οι κατηγορούμενοι Δημητράκης Σταύρου, Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, Μαρία Χλωρακιώτου, Μαρία Χρυσάνθου Detiero Enterprises Ltd και CHL Enterprises Ltd σε άγνωστη, ημερομηνία μεταξύ 20/05/2007 καί 16/07/0707 στη Λευκωσία κατάρτισαν πλαστό έγγραφο με σκοπό την καταδολίευση, δηλαδή αλλοίωσαν πρακτικά ,της Επιτροπείας της ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ ημερομηνίας 19/06/2007 με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται αίτηση και έγκριση δανείου προς την Detiero Enterprises Ltd για το ποσό των 200.000,00 ΛΚ (341.720.00 ΕΥΡΩ περίπου), γεγονότα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

- Στην κατηγορία 13 για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Δημητράκης Σταύρου σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και 14/04/14 στη Λευκωσία κατήρτισε πλαστό έγγραφο με σκοπό την καταδολίευση, δηλαδή κατήρτισε μέσω του Αντώνη Γενναδίου, έκθεση αξιολόγησης του δανείου υπ` αριθμό 2135Α για το ποσό των 2.000.000,00 Λ.Κ. (3.417.202.00 ΕΥΡΏ περίπου}, ενώ τέτοια αξιολόγηση έπρεπε να είχε διενεργηθεί και να ετοιμαστεί έκθεση το 2007, πριν παρουσιαστεί η αίτηση του συγκεκριμένου δανείου ενώπιον της Επιτροπείας της ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ, για έγκριση.

- Στην κατηγορία 15 για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος Δημητράκης Σταύρου σε άγνωστη ημερομηνία τον Νοέμβριο του 2012, στη Λευκωσία κατήρτισε πλαστό έγγραφο με σκοπό την καταδολίευση, δηλαδή κατήρτισε μέσω του Αντώνη Γενναδίου έκθεση αξιολόγησης του δανείου υπ` αριθμό 2466/07 για το ποσό των Λ.Κ. 30.000,00 (51.258.00 ΕΥΡΟ περίπου), ενώ τέτοια αξιολόγηση έπρεπε να είχε διενεργηθεί και ετοιμαστεί έκθεση το 2007 πριν παρουσιαστεί η αίτηση. του συγκεκριμένου δανείου ενώπιον της Επιτροπείας της ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ, για έγκριση.

Χλωρακιώτης για αθέμιτο όφελος

Η 17η κατηγορία αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης μεταξύ Μαΐου 2007 και Ιουλίου 2007 στή Λευκωσία και ενώ ήταν Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας απέκτησε αθέμιτα περιουσιακό όφελος δηλαδή απέκτησε το ποσό των 2.030.000,00 ΛΚ (3.468.460.00 ΕΥΡΩ περίπου).

76 μάρτυρες κατηγορίας

Οι μάρτυρες κατηγορίας ανέρχονται στους 76. Η υπόθεση έχει οριστεί για τις 25 Ιανουαρίου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με σκοπό την παραπομπή των κατηγορουμένων σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ δεν πρόκειται να γίνουν συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι η πρώτη που αφορά το συνεργατισμό, ενώ αναμένεται να καταχωρηθούν και άλλες.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.


Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνώριζε από το 2015 για τον συμβιβασμό

Πολίτης News, 02:55 (τελευταία ενημέρωση 02:55)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απ’ τους πιο ακριβοπληρωμένους οι γιατροί στο ΓεΣΥ

Πολίτης News, 02:45 (τελευταία ενημέρωση 02:45)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο Βερολίνο ο πρώτος κοινός ναός Χριστιανών, Μουσουλμάνων, Εβραίων

Πολίτης News, 18.01.2019

Επιστροφή
στην αρχή