Έλεγχους για το GDPR αρχίζει η Επίτροπος

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου, Ειρήνης Λοïζίδου Νικολαΐδου, έλεγχοι θα γίνουν σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτίθεται να αρχίσει τη διεξαγωγή ελέγχων με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση διαφορών οργανισμών, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2018.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτρόπου, Ειρήνης Λοïζίδου Νικολαΐδου, έλεγχοι θα γίνουν σε οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
 
«Για τη διενέργεια των ελέγχων, το Γραφείο μου εξασφάλισε τη συνεργασία ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, που θα υποβοηθήσουν το έργο μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτρόπου.
 
Υπενθυμίζεται ότι η διεξαγωγή των ελέγχων αποτελεί εξουσία αλλά και καθήκον της Επιτρόπου, δυνάμει των Άρθρων 57 και 58 του Κανονισμού.


Επιστροφή
στην αρχή