Έλεγχοι σε εμφιαλωμένα και βρύσης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Όσον αφορά τα εμφιαλωμένα νερά, ο έλεγχος των εμφιαλωτηρίων γίνεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συχνότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα

«Όταν πρόκειται για έκδοση πρώτου υγειονομικού πιστοποιητικού του κερματοδέκτη, ξεκινάμε με αναλύσεις της πηγής, του βυτιοφόρου, του κερματοδέκτη και άλλων παραμέτρων. Για ανανέωση του πιστοποιητικού, τότε εξετάζουμε τις αναλύσεις που πραγματοποίησε ο ιδιοκτήτης κατά τον προηγούμενο χρόνο, και στη συνέχεια παίρνουμε δείγμα από τον κερματοδέκτη για να επαληθεύσουμε ότι όντως τα αποτελέσματά του είναι αξιόπιστα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να ελέγχει την ποιότητα του νερού. Επίσης, έλεγχοι γίνονται και από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των δήμων. Δηλαδή, όσοι κερματοδέκτες βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός των δημοτικών ορίων, τα δείγματα λαμβάνονται από τους συνεργαζόμενους δήμους. Τέλος, υπάρχει εθνικό πρόγραμμα και σε συνεργασία με το Κρατικό Χημείο καταρτίζεται ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου ελέγχονται τουλάχιστον από μια φορά όλοι οι κερματοδέκτες και τα βυτιοφόρα της Κύπρου». Η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας. «Γίνεται όμως και μια αξιολόγηση του κινδύνου. Δηλαδή, εάν ένας ιδιοκτήτης έχει 100 κερματοδέκτες και προμηθεύεται νερό από συγκεκριμένη πηγή, το νερό της οποία έχει διαπιστωθεί πως είναι κατάλληλο, τότε μειώνεται και ο βαθμός επικινδυνότητάς του. Εμείς ελέγχουμε όλη την αλυσίδα, την πηγή, το βυτιοφόρο και τον κερματοδέκτη», εξηγεί ο κ. Καρής. «Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα στον κερματοδέκτη, τότε πρώτα λαμβάνονται άμεσα μέτρα, δηλαδή ενημερώνεται ο φορέας για να κλείσει τον κερματοδέκτη. Πριν μας ειδοποιήσει για επαναληπτικό έλεγχο, κάνει αυτοέλεγχο έτσι ώστε να διαπιστώσει ότι το νερό του είναι κατάλληλο. Στη συνέχεια προχωρούμε εμείς σε επαναληπτικό έλεγχο», καταλήγει επί τούτου.

Όσον αφορά τα εμφιαλωμένα νερά, ο έλεγχος των εμφιαλωτηρίων γίνεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συχνότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα. Ελέγχεται η πηγή, η παραγωγική διαδικασία, το τελικό προϊόν, καθώς επίσης και το υλικό που έρχεται σε επαφή με το νερό, δηλαδή το μπουκάλι, εάν είναι κατάλληλο να έρθει σε επαφή με το νερό. Στο τέλος ελέγχεται και η φύλαξη του νερού. Ο κ. Καρής εξήγησε πως το εμφιαλωμένο νερό θεωρείται τρόφιμο, έτσι εφαρμόζεται η νομοθεσία περί τροφίμων. «Το νερό πρέπει να διατηρείται κάτω από τους 21 βαθμούς. Γι’ αυτό και στους κανονισμούς για τα βυτιοφόρα και τους κερματοδέκτες υπάρχει πρόνοια έτσι ώστε το νερό να διατηρείται κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στις περιπτώσεις που αντιλαμβανόμαστε πως αποθήκευση του νερού γίνεται σε ακατάλληλους χώρους λαμβάνονται και τα ανάλογα μέτρα», εξήγησε. Ο κ. Καρής αναφέρθηκε σε πρόσφατη καταγγελία κατά τη διερεύνησή της οποίας διαπιστώθηκε πως εμφιαλωμένα νερά έμεναν εκτεθειμένα στον ήλιο μέχρι να μεταφερθούν στις αποθήκες υπεραγοράς. «Το περιεχόμενο του νερού είναι δυνατό να επηρεαστεί λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κύπρο, όχι τόσο μικροβιολογικά, αλλά από την πιθανή μετανάστευση υλικού από τη φιάλη προς το νερό. Δηλαδή, όταν ζεσταθεί το πλαστικό πιθανόν να αλλοιωθεί το περιεχόμενο λόγω της υπερβολικής θερμοκρασίας. Το νερό, όμως, δεν χαλάει όπως τα τρόφιμα» τόνισε, για να καταλήξει επί τούτου πως οι Υγειονομικές Υπηρεσίες λαμβάνουν μέτρα και για τις συνθήκες φύλαξης και μεταφοράς του. Τονίζεται πως στην εν λόγω καταγγελία δεν προέκυψε αλλοίωση στο νερό.

Όσον αφορά τον έλεγχο των υδατοπρομηθειών, αυτός κατά τον κ. Καρή γίνεται με βάση την κατανάλωση και αυτή είναι πρόνοια της ΕΕ. «Δηλαδή στις πόλεις ο έλεγχος είναι πολύ συχνός, 1-2 φορές τη βδομάδα διότι είναι αυξημένη η ημερήσια κατανάλωση νερού, σε αντίθεση με τα χωριά όπου και προκύπτουν τα περισσότερα προβλήματα. «Για να φθάσει το νερό στις πόλεις, θα ξεκινήσει από το φράκτη, θα πάει στο διυλιστήριο εκεί θα ελεγχθούν τα άλατά του, θα γίνει απολύμανση και μετά θα διοχετευτεί στις υδατοδεξαμενές των συμβουλίων και από εκεί στη βρύση του καταναλωτή. Εμείς λαμβάνουμε δείγματα από τη βρύση του καταναλωτή για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει πρόβλημα. Εάν παρουσιαστεί κάποια απόκλιση τότε ενημερώνεται η Υδατοπρομήθεια. Ακολούθως διερευνώνται οι λόγοι και μετά γίνεται επανάληψη της δειγματοληψίας για να διαπιστώσουμε ότι δεν υφίσταται πλέον το πρόβλημα. Εάν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τότε κλείνουμε την υδατοπρομήθεια και βγάζουμε ανακοίνωση για να ενημερωθεί το κοινό. Αυτό γίνεται όμως σε μεμονωμένες περιπτώσεις» εξηγεί.

Στις κοινότητες, εντοπίζονται συχνότερα προβλήματα στο νερό για διάφορους λόγους. «Κυρίως επειδή υδρεύονται από δικές τους γεωτρήσεις, ενώ μπορεί ακόμα και κοινοτάρχης να βάλει νερό στο ντεπόζιτο από το οποίο υδρεύεται η κοινότητα, λόγω λειψυδρίας, από μη ελεγμένη γεώτρηση» εξηγεί ο Αλβέρτος Καρής. «Υπάρχουν περιπτώσεις που το ντεπόζιτο του νερού χρειάζεται καθάρισμα ή το νερό δεν χλωριώνεται όπως θα έπρεπε. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στις μικρές κοινότητες, όμως αντιμετωπίζονται πιο εύκολα». Οι υγειονομικές υπηρεσίες κάνουν έλεγχους και της υπολειμματικότητας του χλωρίου.

 

Επόμενο άρθρο:


Επιστροφή
στην αρχή