Ελέγχοι φύλαξης για τα κρέατα -Οδηγίες Υπ. για τις σφραγίδες κρεάτων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

O υπουργός Γεωργίας έδωσε οδηγίες να εξεταστεί εάν οι σφραγίδες των κρεάτων κλειδώνονται στα χρηματοκιβώτια ασφαλείας..

Οδηγίες στη διεύθυνση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ελέγξει και να επιβεβαιώσει πως οι σφραγίδες των κρεάτων κλειδώνονται στα χρηματοκιβώτια ασφαλείας και πως σε αυτές δεν έχουν όλοι οι λειτουργοί πρόσβαση έδωσε ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης.

Ουσιαστικά έδωσε οδηγίες να εξεταστεί εάν το σύστημα φύλαξης είναι αποτελεσματικό, μετά και από σχετική ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης. Ο κ. Κουγιάλης εξηγεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ο επίσημος κτηνίατρος υποχρεούται να επιβλέπει τη σήμανση καταλληλότητας και να διασφαλίζει ώστε το σήμα καταλληλότητας να τοποθετείται μόνο σε κρέατα που έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση (πριν και μετά τη σφαγή) και για τα οποία δεν συντρέχουν λόγοι να χαρακτηριστούν ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Οι επίσημοι κτηνίατροι έχουν την ευθύνη της φύλαξης των σφραγίδων που φέρουν το σήμα καταλληλότητας. Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μη πρόσβαση στις εν λόγω σφραγίδες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, κατά την αποχώρησή τους από τα σφαγεία οφείλουν να τις κλειδώνουν σε χρηματοκιβώτια τα οποία διαθέτουν στα γραφεία τους.  


 
Οι έλεγχοι


Να αναφέρουμε πως όλα τα κρέατα που φθάνουν στο λιανικό εμπόριο είναι ελεγμένα και για τον λόγο αυτό φέρουν τις ανάλογες σφραγίδες. Οι έλεγχοι ξεκινούν από τα σφαγεία, όπου υπάρχει πάντοτε επίσημος κτηνίατρος, ο οποίος διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους προ και μετά τη σφαγή των ζώων, είτε αυτά έχουν εκτραφεί στην Κύπρο είτε σε χώρες του εξωτερικού. Σε αυτά τοποθετείται υπό την επίβλεψη του κτηνιάτρου το σήμα καταλληλότητας, δηλαδή η σφραγίδα που υποδηλώνει ότι το σφάγιο έχει ελεγχθεί και έχει κριθεί κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.


Επιπλέον γίνονται έλεγχοι στα εργαστήρια κοπής ερυθρού κρέατος, τα οποία είναι σημεία χονδρικής πώλησης του κρέατος και στα κρεοπωλεία, ώστε να διαπιστωθεί τόσο η συμμόρφωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων αυτών προς τις απαιτήσεις των κανονισμών αλλά και η υγιεινή των προϊόντων που επεξεργάζονται και διαθέτουν.
Όσον αφορά τους ελέγχους στα κρέατα που φθάνουν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέχρι σήμερα οι έλεγχοι στα νωπά κρέατα φθάνουν το 100% με απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενώ στα κατεψυγμένα κρέατα που φθάνουν από τρίτες χώρες αυτά ελέγχονται στο 100% στα Συνοριακά Κέντρα Κτηνιατρικού Ελέγχου.


Επιστροφή
στην αρχή