Εκτός λειτουργίας αξονικοί τομογράφοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Ο βουλευτής ζήτησε κοινοβουλευτική ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας, κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη συντήρηση του νοσοκομειακού εξοπλισμού.

Σε ανησυχητικό βαθμό τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους αξονικούς-μαγνητικούς τομογράφους και σε άλλο νοσοκομειακό εξοπλισμό που τίθεται εκτός λειτουργίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, καταγγέλλει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Λάρνακας Χρίστος Ορφανίδης.

Ο κ. Ορφανίδης παρατηρεί πως παρόμοια προβλήματα και με τέτοια συχνότητα δεν παρουσιάζονται στον ιδιωτικό τομέα καθότι, όπως αναφέρει, οι όποιες βλάβες τακτοποιούνται αμέσως.

Ο βουλευτής ζήτησε κοινοβουλευτική ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας, κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη συντήρηση του νοσοκομειακού εξοπλισμού και ποιοι ελέγχουν αυτά τα μηχανήματα, αφού οι συχνές βλάβες στα μηχανήματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στους ασθενείς. Στην απαντητική του επιστολή, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου εξηγεί ότι όλος ο απεικονιστικός εξοπλισμός στα κρατικά νοσηλευτήρια βρίσκεται κάτω από συμβόλαια συντήρησης, τα οποία προϋποθέτουν χρόνους ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης και προληπτική συντήρηση όπου απαιτείται.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν των αποδεκτών χρόνων ανταπόκρισης επιβαρύνει τον ανάδοχο με ρήτρες. Η επίβλεψη της συντήρησης και ο έλεγχος ανταπόκρισης του αναδόχου είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Επιπλέον, ο υπουργός διευκρινίζει ότι μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διορθωτικές ενέργειες, το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής πραγματοποιεί ποιοτικούς ελέγχους σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα. Ο κ. Ιωάννου τονίζει ότι ο φόρτος εργασίας των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στα κρατικά νοσηλευτήρια είναι πολλές φορές ο μέγιστος δυνατός. Ενδεικτικά σημειώνει πως στα νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού πραγματοποιούνται περίπου 40 εξετάσεις υπολογιστικής τομογραφίας ημερησίως, ανά σύστημα. 


Επιστροφή
στην αρχή