Έκθεση αξιολόγησης της RCB Bank από τον Οίκο S&P

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και η ψηλή κερδοφορία.

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας τους σημαντικότερους συντελεστές που είχαν οδηγήσει στην τελευταία αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας σε «ΒΒ-/Β», με σταθερή προοπτική.

Τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και η ψηλή κερδοφορία κατά τη διάρκεια του πιστωτικού κύκλου αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες αξιολόγησης του Οίκου S&P.

 


Επιστροφή
στην αρχή