Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Προστασία Δεδομένων από τον ΣΑΕΚ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εισηγητές τοποθετήθηκαν σχετικά και στη συνέχεια απάντησαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Πρακτικές Πτυχές Εφαρμογής του Νέου Κανονισμού για Προσωπικά Δεδομένα (GDPR) με έμφαση στο ασφαλιστικό περιβάλλον», το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) σε συνεργασία με την PwC και το Λέλλος Π. Δημητριάδης, Δικηγορικό Γραφείο Δ.Ε.Π.Ε..

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 στο Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 75 ανώτερα στελέχη από 24 ασφαλιστικές εταιρείες.

Στόχος του ΣΑΕΚ ήταν να παρουσιάσει το περίγραμμα των επερχόμενων αλλαγών σε νομικό επίπεδο και κυρίως να παραθέσει πρακτικά παραδείγματα για το πώς αυτές οι νομικές πρόνοιες μπορούν να μεταφραστούν σε ενέργειες/αλλαγές σε οργανωτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό.

Οι εισηγητές τοποθετήθηκαν σχετικά και στη συνέχεια απάντησαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετείχαν.

Ο κ Χάρης Σατσιάς και ο κ Μιχάλης Φιερός, δικηγόροι του γραφείου Λέλλος Π. Δημητριάδης, Δικηγορικό Γραφείο Δ.Ε.Π.Ε., ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους αναφορικά με τις καινοτομίες και τις αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός και παρουσίασαν εισηγήσεις και πρακτικά παραδείγματα, προσαρμοσμένα στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Επικεντρώθηκαν στην πρακτική πτυχή της συμμόρφωσης και τόνισαν την ανάγκη για δημιουργία και τροποποίηση εγγράφων, διαδικασιών και πρακτικών ούτως ώστε να μπορέσει μια εταιρεία να μπει σε μια σωστή πορεία συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Από την πλευρά τους οι κ.κ. Τάσος Προκοπίου, Συνέταιρος και Ιάκωβος Κύρλαππος, Διευθυντής στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC στάθηκαν στις προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν στα ηλεκτρονικά συστήματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα παρουσίασαν τεχνικές λύσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού. Ο ΣΑΕΚ, η ενιαία φωνή της ασφαλιστικής αγοράς αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του κλάδου και της επιστημονικής κατάρτισης των μελών του.

Με την ευκαιρία αυτή ο ΣΑΕΚ ευχαριστεί τους συνεργάτες του, τη PwC και το Λέλλος Π. Δημητριάδης Δικηγορικό Γραφείο Δ.Ε.Π.Ε. για τη διαχρονική τους στήριξη και συνεισφορά σε θέματα εκπαίδευσης.


Επιστροφή
στην αρχή