Απορρίπτουν ομόφωνα τις προτάσεις της Κυβέρνησης οι Οργανώσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ προτίθενται να αποστείλουν αντιπρόταση στο Προεδρικό, μετά από μελέτη της τελευταίας πρότασης από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Παρατείνεται η κρίση στην Εκπαίδευση μεταξύ Εκπαιδευτικών και Υπουργείου Παιδείας.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση των γραμματειών των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων για συνεννόηση και από κοινού καθορισμό των επόμενων βημάτων. 

Σε κοινή ανακοίνωση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων αναφέρεται ότι επιβεβαιώθηκε η πλήρης ταύτιση απόψεων και διασφαλίστηκε η ενότητα και η κοινή συμπόρευση, προκειμένου να επιτευχθούν σκοποί των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, σε σχέση με την εντεινόμενη κρίση στην Εκπαίδευση, αλλά και με την απαίτηση του εκπαιδευτικού κόσμου για ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις προτίθενται να αποστείλουν αντιπρόταση στο Προεδρικό, μετά από μελέτη της τελευταίας πρότασης από την πλευρά της Κυβέρνησης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανώσεων θα συνέλθουν την Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018, στις 17.00, προκειμένου να αξιολογήσουν τις απαντήσεις που θα έχουν ενώπιον τους και για λήψη τελικών αποφάσεων.

 

Ακολουθεί αυτούσια η σημερινή ανακοίνωση των Οργανώσεων:

 

 

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος και αρτηριοσκλήρωση-ο καθηγ.Τσούκας για το σχολείο του 21ου αι.

 

 


Επιστροφή
στην αρχή