ΕΚ: Προτεραιότητες χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό μετά το 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /H ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Tο ΕΚ είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση

Το ΕΚ θα υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, με τα ποσά αναλυτικά που προβλέπονται για κάθε πρόγραμμα, την Τετάρτη.
 
Για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)2021-2027, το Κοινοβούλιο ενδέχεται να πιέσει για περισσότερη χρηματοδότηση για τους νέους, την έρευνα, την ανάπτυξη και την απασχόληση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τις νέες προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό, την άμυνα και την ασφάλεια θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς πόροι, ενώ δεν πρέπει να μειωθεί η χρηματοδότηση για τη γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Παράλληλα, νέες πηγές άμεσων εσόδων πρέπει να αντικαταστήσουν εν μέρει τα κονδύλια από εισφορές των φορολογούμενων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πρόσφατο δελτίο τύπου σχετικά με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών(05.11.2018 στα αγγλικά).
 
Τα ακριβή ποσά που θα εγκρίνει η ολομέλεια περιλαμβάνονται στο σχέδιο της ενδιάμεσης έκθεσης.
 
Επόμενα βήματα
 
Αφού η ολομέλεια ψηφίσει στις 14 Νοεμβρίου, το ΕΚ είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί και οι συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο καταλήξει στη δική του θέση. Η υιοθέτηση του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτεί την έγκριση του ΕΚ.
 
Οι ευρωβουλευτές αναμένουν «να επιτευχθεί μία καλή συμφωνία πριν από τις Ευρωεκλογές του 2019, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές δυσκολίες στην έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω καθυστερημένης υιοθέτησης του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως συνέβη και στο παρελθόν».
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες
 
Περίπου το 94% του προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για τους πολίτες, τις περιφέρειες, τις πόλεις, τους αγρότες και τις επιχειρήσεις. Τα διοικητικά έξοδα της ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% του συνόλου του.
 
Συζήτηση: Τρίτη 13 Νοεμβρίου
Ψηφοφορία: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου
Διαδικασία: Έγκριση
 


Επιστροφή
στην αρχή