ΕΕ: 100 εκ. στον πόλεμο κατά της σακούλας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /H ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Μετά από ερώτηση του Δημήτρη Παπαδάκη ο αρμόδιος Επίτροπος ανέφερε ότι μέχρι το 2020 η ΕΕ θα διαθέσει 100 εκ. για καλύτερη στρατηγική ανακύκλωσης.

 

Ποσό ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» πρόκειται να διατεθεί για την στήριξη καινοτόμων μοντέλων σχεδιασμού προϊόντων και επιχειρηματικών μοντέλων για τη διευκόλυνση της αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης, καθώς και για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και πιο ανακυκλώσιμων πλαστικών υλών. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί και για την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών ανακύκλωσης, καθώς και για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από  ανακυκλωμένα πλαστικά.

 

Αυτό ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη για την πλαστική σακούλα και τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα.

 

Ο κ. Βέλα, ανέφερε ότι η θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά και μικροπλαστικά αντιμετωπίζεται από πολλές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Ο κ. Παπαδάκης, στη γραπτή του ερώτηση, είχε επισημάνει την ευθύνη που έχουμε απέναντι στις μελλοντικές γενιές, εκ των οποίων η μείωση και σταδιακή κατάργηση της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή μας ζωή. Ο Ευρωβουλευτής έθιξε επίσης το θέμα ότι οι πλαστικές σακούλες είναι κατασκευασμένες από παράγωγα πετρελαίου, απελευθερώνοντας τοξικές ουσίες που επιδρούν στην υγεία των ανθρώπων και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφουν το θαλάσσιο οικοσύστημα.

 

Ο Επίτροπος Βέλα επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει τα πλαστικά ως βασικό τομέα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και, στη συνέχεια, ενέκρινε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά και μια πρόταση σχετικά με πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και πλαστικά απόβλητα που προέρχονται από αλιευτικό εργαλείο, ένα ορόσημο στον αγώνα της ΕΕ για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα.

 

#ΗΕυρώπηΕίναιΤοΜέλλονΜας

#OurEuropeOurFuture


Επιστροφή
στην αρχή