Δωρεάν περίθαλψη στους πάσχοντες από ψυχογενή ανορεξία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ψυχογενής ανορεξία είναι συχνά θεραπεύσιμη. Ωστόσο συχνά οι ασθενείς υποβάλλονται σε μακροχρόνιες θεραπείες και νοσηλείες με ανάλογο κόστος.

Η  ψυχογενής ανορεξία είναι συχνά θεραπεύσιμη. Ωστόσο συχνά οι ασθενείς υποβάλλονται σε μακροχρόνιες θεραπείες και νοσηλείες με ανάλογο και συνεχόμενο ψηλό κόστος για τους «μη δικαιούχους». Για αντιμετώπιση της κατάστασης και στήριξη των εν λόγω ασθενών το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα πρόταση του Υπ. Υγείας ώστε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους να είναι δωρεάν.

Υψηλό κόστος

Στην πρόταση που προωθήθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι η παροχή δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αφορά κυρίως άτομα και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή, είναι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες, κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν 3 χρόνια εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε άτομα με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.400 ευρώ και σε οικογένειες που δεν ξεπερνούν τις 30.700 (αυξανόμενο κατά 1.700 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί). Όσο για τους μη δικαιούχους ασθενείς που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις και εισάγονται σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα για νοσηλεία, καταβάλλουν έναντι των νενομισμένων τελών και δικαιωμάτων ποσό ανάλογο με το εισόδημά τους ή, αν είναι μέλος οικογένειας, ποσό ανάλογο με το εισόδημα της οικογένειάς τους. Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας, ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες, συνήθως χρόνιες, που έχουν υψηλό κόστος αντιμετώπισης εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στο συνεχόμενο και αυξημένο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι ασθένειες είναι συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες σε σχετικό πίνακα, αλλά η ψυχογενής ανορεξία δεν περιλαμβανόταν σε αυτόν, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποχρεώνονται να καταβάλλουν μεγάλα ποσά για την περίθαλψή τους.

Θεραπεύσιμη

-Σε ό,τι αφορά τη νοσηλεία της ανορεξίας, συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Είναι συχνά θεραπεύσιμη. Ωστόσο, συχνά οι ασθενείς υποβάλλονται σε μακροχρόνιες θεραπείες και νοσηλείες με ανάλογο και συνεχόμενο υψηλό κόστος για τους «μη δικαιούχους».
-Πέραν της εσωτερικής νοσηλείας, οι ασθενείς παρακολουθούνται πολύ τακτικά και ως εξωτερικοί ασθενείς.
-Οι ασθενείς είναι συνήθως ανήλικοι ή έφηβοι.
-Η βασική νοσηλεία απαιτεί μακρόχρονη διαμονή σε ιατρικό ίδρυμα με συνεπακόλουθο υψηλό κόστος.


Με την πρότασή του, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό, το Υπ. Υγείας εισηγήθηκε την παροχή στους ασθενείς με ψυχογενή ανορεξία που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, δωρεάν νοσηλεία για τη συγκεκριμένη νόσο, όλες τις υπηρεσίες και όλα τα φάρμακα για τη θεραπεία της ψυχογενούς ανορεξίας και των επιπλοκών της.


Επιστροφή
στην αρχή