Δείτε τις λίστες με τις διαθέσιμες τ/κ περιουσίες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Δημοσιευμένες στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται πλέον οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες σε όλες τις επαρχίες

Δημοσιευμένες στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται πλέον οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες σε όλες τις επαρχίες.

Οι περιουσίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: «Κατοικίες διαμονής», «Γεωργική γη», «Επαγγελματικά υποστατικά» και «Άλλοι χώροι».

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα εξετάζονται σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(Ι)/2012 και οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Μη-Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων στα τηλέφωνα:

  • Λευκωσίας: 22 804168
  • Λεμεσού: 25 878411
  • Λάρνακας: 24 805138
  • Πάφου: 26 822140

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τις λίστες για:

Λευκωσία

Λεμεσό

Λάρνακα

Πάφο


Επιστροφή
στην αρχή