Χ. Γιωρκάτζη στον «Π»: Στο μικροσκόπιο εκποιήσεις και αφερεγγυότητα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη σε μια εφ' όλης της ύλης συζήτηση στον «Π» για θέματα οικονομίας

 

Το πλαίσιο για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα δεν έχει μέχρι τώρα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τονίζει μιλώντας στον «Π» η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Ήδη είναι σε εξέλιξη μελέτη από τα αρμόδια υπουργεία και εξετάζεται εάν χρήζει αναθεώρησης, ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο, αναφέρει η διοικήτρια. «Η νομοθεσία για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα, παρά το ότι αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν είναι αρκετά», υπογραμμίζει.

Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων αναφέρει ότι «δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού», ενώ αποκαλύπτει ότι οι κυπριακές τράπεζες θα δεχθούν πρόσθετη εποπτική πίεση, καθώς «ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός αναμένεται εντός του 2017 να θέσει στόχους προς τις σημαντικές τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων». Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν και τους σχετικούς σχεδιασμούς τους.

Η κ. Γιωρκάτζη καλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται να συνεργαστούν με τις τράπεζές τους ώστε να καταλήξουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις των υποχρεώσεών τους προς το συμφέρον όλων των πλευρών.

Ο μέσος Κύπριος, που είδε τα εισοδήματά του να μειώνονται και τις υποχρεώσεις του να παραμένουν ίδιες, αντικειμενικά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Τι έχει να του προσφέρει η Κεντρική Τράπεζα, ένας θεσμός που πρωταγωνίστησε -για πολλούς αρνητικά- στην κρίση του 2013, η οποία ανέτρεψε τη ζωή χιλιάδων Κυπρίων;

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ασκεί τις αρμοδιότητές της στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον νόμο και το Σύνταγμα. Η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αρμοδιότητα ούτε και εξουσία να ασκεί κοινωνική πολιτική, συμβάλλει όμως στην κοινωνία μέσα από την αποστολή της. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, και αρμοδιότητές της είναι, μεταξύ άλλων, η εποπτεία των αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων και η συμβολή στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα, η Κεντρική Τράπεζα έχει εντάξει πρόνοιες που στοχεύουν στην προστασία των δανειοληπτών, όπως η περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγία, που αναθεωρήθηκε το 2016, καθώς και ο Κώδικας Συμπεριφοράς για τον Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες, που είναι ενσωματωμένος στην περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία. Η Κεντρική Τράπεζα έχει, επίσης, συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου αφερεγγυότητας και της νομοθεσίας για τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Γενικότερα, η Κεντρική Τράπεζα είχε και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επαναφορά της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα, η οποία είχε πληγεί καίρια μετά τα γεγονότα του 2013. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι το μέλλον της Κυπριακής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία και τις προοπτικές του τραπεζικού συστήματος. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά που επανέφεραν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα.

Η Κεντρική Τράπεζα ενεργούσε πάντοτε με βάση τα μέσα που είχε στη διάθεσή της και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους θεσμούς, εντός και εκτός Κύπρου, κατάφερε να αποτρέψει την κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Τα δάνεια

Στο σήμερα, η λήψη ενός δανείου, ακόμη και από όσους μπορούν να πάρουν δάνειο, μοιάζει γολγοθάς. Την ίδια ώρα κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένα. Χωρίς υποστήριξη από το τραπεζικό σύστημα πώς μπορεί να βοηθηθεί η πραγματική οικονομία;

Να μου επιτρέψετε να πω ότι ο χαρακτηρισμός είναι μάλλον υπερβολικός. Να θυμίσω ότι οι πολιτικές χορήγησης δανείων που εφάρμοζαν οι τράπεζες μέχρι τις αρχές του 2013 -και που στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στην αξία της εξασφάλισης που προσέφερε ο δανειολήπτης παρά στην ικανότητα αποπληρωμής- ήταν από τους λόγους που συνέβαλαν στην κρίση. Η Κεντρική Τράπεζα, μέσα από τις πρόνοιές της περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίας, έχει διασφαλίσει ότι οι τράπεζες, χρησιμοποιώντας τη διακριτική τους ευχέρεια και αξιολογώντας τους κινδύνους, θα προβαίνουν σε δανειοδοτήσεις στη βάση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη. Σίγουρα η πραγματική οικονομία χρειάζεται την υποστήριξη του τραπεζικού τομέα για να ανακάμψει, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο μιας συνετής πολιτικής δανειοδότησης. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται θα πρέπει, σε συνεργασία με τις τράπεζές τους, να καταλήξουν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις των υποχρεώσεών τους προς το συμφέρον όλων των πλευρών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μαζί με την υψηλή ανεργία, αποτελούν τη βαριά κληρονομιά της κρίσης του 2013. Αν και έχει υπάρξει πρόοδος, αυτή δείχνει αργή, και η Κύπρος εξακολουθεί να κατέχει τα «πρωτεία» στον όγκο των ΜΕΔ. Τι διαφορετικό μπορεί να γίνει; Η νομοθεσία για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα αρκούν;

Είναι γεγονός ότι, τουλάχιστον για τον τραπεζικό τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα και δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σίγουρα η νομοθεσία για τις εκποιήσεις και το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα, παρά το ότι αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν είναι αρκετά. Χρειάζεται να γίνουν πολλά για να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά το πρόβλημα, και η Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία και με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, δουλεύει ασταμάτητα προς την κατεύθυνση εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος. Πέραν της διαμόρφωσης, από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, του πλαισίου προς τις τράπεζες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αναμένεται ότι εντός του 2017 θα τεθούν στόχοι προς τις σημαντικές τράπεζες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν και τους σχετικούς σχεδιασμούς τους. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε από το 2015 και συνεχίζει να απαιτεί από τις τράπεζες να καθορίζουν στόχους για τις αναδιαρθρώσεις, ενέργεια που φαίνεται ήδη να έχει αποτελέσματα. Σημαντικός επίσης παράγοντας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων είναι και η ανάπτυξη που θα παρουσιάσει η κυπριακή οικονομία. Σίγουρα ρυθμοί ανάπτυξης γύρω στο 3% σε ετήσια βάση αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα που θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Κρίνετε ότι το όλο πλαίσιο για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις και, κυρίως, για να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες;

Είναι γεγονός ότι το πλαίσιο για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα δεν έχει μέχρι τώρα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Γίνεται ήδη μελέτη από τα αρμόδια υπουργεία και εξετάζεται εάν χρήζει αναθεώρησης, ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο. Η Κεντρική Τράπεζα θα συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια, όπως είχε συνεισφέρει και στο αρχικό στάδιο ετοιμασίας του πλαισίου.

Το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν είναι αποκλειστικά κυπριακό. Το βλέπουμε και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έχει ρίξει την ιδέα μια ευρωπαϊκής «κακής» τράπεζας, η οποία θα αγοράσει μέρος των μη εξυπηρετούμενων. Είναι μια ιδέα που μπορεί να βοηθήσει; Στην Κύπρο πάντως δεν έχουμε ακόμη υιοθετήσει τη νομοθεσία για την τιτλοποίηση δανείων…

Πράγματι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων δεν είναι αποκλειστικά κυπριακό, και όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει ήδη εκδώσει προς τις σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες το κατευθυντήριο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ εντός του 2017 προτίθεται να ζητήσει από τις τράπεζες αυτές την υποβολή των σχεδιασμών τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να θέσει στόχους. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών έχει πρόσφατα θέσει την ιδέα της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής εταιρείας διαχείρισης δανείων που θα μπορούσε να αγοράσει μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ευρωπαϊκών τραπεζών. Είναι μια πρόταση που αξίζει τουλάχιστον να μελετηθεί.

Όσον αφορά τώρα τη νομοθεσία για την τιτλοποίηση δανείων, σας πληροφορώ ότι το νομοσχέδιο έχει ετοιμασθεί και αναμένεται να προωθηθεί σύντομα στο Υπουργείο Οικονομικών για κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού τύχει πρώτα της απαραίτητης νομοτεχνικής επεξεργασίας.

Εμπιστοσύνη

Το τραπεζικό σύστημα έχει μεταμορφωθεί σε σχέση με το 2013. Αυτή η διαφορά φαίνεται στο εξωτερικό; Επιστρέφει η εμπιστοσύνη σε ένα σύστημα που περίπου είχε ταυτιστεί με αδιαφανείς διαδικασίες;

Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα επανέρχεται σταδιακά, τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν γίνει πολύ ουσιαστικές αλλαγές στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον χρηματοοικονομικό τομέα, οι οποίες έχουν αυξήσει τόσο τον βαθμό εποπτείας όσο και της διαφάνειας. Από το 2013 και μετά χτίζουμε πάνω στις νέες δομές. Η Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, συμμετέχει στην αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και, βεβαίως, συνεχίζει να συνδιαμορφώνει τη νομισματική πολιτική του ευρωσυστήματος. Προκλήσεις υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, και η Κεντρική Τράπεζα, με το πολύ αξιόλογο προσωπικό που διαθέτει, συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπισή τους.

Είστε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Το διεθνές περιβάλλον είναι δύσκολο, με πολλές αβεβαιότητες, ενώ είδαμε και προβλέψεις για διάλυση της ευρωζώνης εντός 18 μηνών... Το ευρώ είναι το νόμισμά μας. Μπορεί να εγγυηθεί την ευημερία των Ευρωπαίων;

Παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, το ευρώ παραμένει ένα ισχυρό και αξιόπιστο νόμισμα για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ, και το οποίο, σε συνδυασμό με την αξιόπιστη νομισματική πολιτική που ασκεί η ΕΚΤ, θωρακίζει τη νομισματική ένωση από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ, υπάρχει ήδη η εκτίμηση ότι το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ σημείωσε αύξηση γύρω στο 1,7% κατά το 2016. Παράλληλα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφτασε τον Ιανουάριο του 2017 στο 1,8% από 1,1%, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016. Έτσι, βρίσκεται τώρα πιο κοντά στον στόχο της ΕΚΤ για πληθωρισμό, που είναι πληθωρισμός κάτω αλλά πλησίον του 2%. Το οικονομικό κλίμα στη ζώνη του ευρώ, καθώς και οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν σαφέστατα βελτιωθεί σημαντικά κατά το τελευταίο έτος και οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Ενώ η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ φαίνεται να αποδίδει, χρειάζεται απαραίτητα και η συνεχής προσήλωση των εθνικών κυβερνήσεων σε δημοσιονομικές πολιτικές και διαρθρωτικά μέτρα που ενισχύουν τόσο την ανάπτυξη όσο και την απασχόληση. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και θα κάνει, όπως και στο παρελθόν, ό,τι χρειαστεί στο πλαίσιο της αποστολής του για το κοινό συμφέρον του συνόλου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. 

Η θητεία σας έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Μετανιώσατε που αναλάβατε τη θέση;

Είναι γεγονός ότι ανέλαβα ως διοικητής σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Υπήρχαν πολλά προβλήματα στον τραπεζικό και γενικότερα τον χρηματοοικονομικό τομέα, τα οποία μαζί με τους συνεργάτες μου αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Η πρώην Λαϊκή και η εξυγίανση

Η διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής προκαλεί εντάσεις και εύλογα παράπονα από τους κουρεμένους καταθέτες, οι οποίοι προσδοκούν, μέσα από τη διάθεση της περιουσίας της πρώην Λαϊκής, να καλύψουν μέρος των απωλειών τους. Το ερώτημα έχει τεθεί αρκετές φορές: μπορούν οι πιστωτές να αναλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία –με αιχμή την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας και τη συμμετοχή στην Τράπεζα Κύπρου– και να κλείσει το θέμα; Αν όχι, πώς θα προχωρήσετε ως Αρχή Εξυγίανσης;

Όπως είναι γνωστό, η Αρχή Εξυγίανσης είχε τοποθετηθεί θετικά στην πρόταση που είχε κατατεθεί από τον Σύνδεσμο Καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας για μεταφορά της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας στους πιστωτές της, αν εξευρίσκετο νομικά εφικτός τρόπος. Αυτή η θέση έχει επανειλημμένα εκφραστεί τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ειδικότερα, στις Επιτροπές Οικονομικών και Θεσμών που είχαν ασχοληθεί με το θέμα.
Παράλληλα, είχαμε εκφράσει προβληματισμούς και εισηγήσεις για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες για τη θέσπιση της απαραίτητης νομοθεσίας, ούτως ώστε αυτή να μην συγκρούεται με το κοινοτικό κεκτημένο που διέπει την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο των συζητήσεων που γίνονται στην Επιτροπή Θεσμών αναφορικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας, είχε κληθεί το Υπουργείο Οικονομικών να απευθύνει σχετικό ερώτημα προς τον γενικό εισαγγελέα για το κατά πόσον είναι εφικτή, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η μεταφορά της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας στους πιστωτές της. Η γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα, η οποία έχει πρόσφατα δημοσιοποιηθεί, είναι αρνητική, εφόσον οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δεν είναι νομικά επιτρεπτή με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και τυχόν νομοθετική ρύθμιση για επίτευξη του εν λόγω σκοπού θα αντιβαίνει στις πρόνοιες της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Με τα δεδομένα αυτά, η Αρχή Εξυγίανσης, με βάση τα όσα επιβάλλει ο νόμος της εξυγίανσης και τα σχετικά με την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας διατάγματα τα οποία υπενθυμίζω και τονίζω ότι προνοούν την πώληση εργασιών και περιουσιακών στοιχείων–, προχωρεί και έχει προβεί σε πολλές και θετικές διαδικασίες για την πώληση των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τις επενδύσεις σε θυγατρικές τράπεζες του εξωτερικού και στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να επισημάνω μιαν αντίφαση στα παράπονα που εκφράζονται από διάφορες πλευρές σε σχέση με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής Τράπεζας: Αφενός ασκείται κριτική για καθυστέρηση στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, με αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας τους, και αφετέρου ζητείται να μην προχωρήσει η πώληση των τριών κύριων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή οι επενδύσεις σε Τράπεζα Κύπρου, Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας και Lombard Bank Malta, προβλέποντας ότι θα υπάρξει άνοδος στην αξία τους στο απώτερο μέλλον.

Σας ασκείται κριτική για τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Εξυγίανσης. Ωστόσο έχουν περάσει τέσσερα χρόνια. Δεν βλέπετε να έχει μια βάση αυτή η κριτική;

Η εξυγίανση ήταν ένα νέο πλαίσιο το οποίο, να θυμίσω, τον Μάρτιο του 2013 είχε αρχικά ανατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στη συνέχεια η Αρχή Εξυγίανσης έγινε τριμερής, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Οικονομικών και της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για να επιστρέψει, εν τέλει, η αρμοδιότητα στην Κεντρική Τράπεζα. Επισημαίνω ότι η τελευταία νομοθεσία, με την οποία ορίστηκε η Κεντρική Τράπεζα ως Αρχή Εξυγίανσης, μεταφέροντας στην εθνική νομοθεσία σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, θεσπίστηκε τον Μάρτιο του 2016. Πριν από τη θέσπιση του νέου νόμου, αυτός είχε αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα σχόλια και παρατηρήσεις της οποίας λήφθηκαν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που εννοείτε είναι κριτική για την ανεξαρτησία της Αρχής Εξυγίανσης, έχοντας υπ' όψιν ότι η Κεντρική Τράπεζα ασκεί παράλληλα τον ρόλο τηής εποπτικής αρχής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνω ότι σε τουλάχιστον 23 χώρες μέλη της ΕΕ η Κεντρική Τράπεζα ή/και η Εθνική Εποπτική Αρχή έχει οριστεί ως Εθνική Αρχή Εξυγίανσης. Εξάλλου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έλαβε από την πρώτη στιγμή τα απαραίτητα μέτρα για τον οργανικό διαχωρισμό των εποπτικών λειτουργιών από την αρμοδιότητα της εξυγίανσης. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, επιθυμώ να τονίσω ότι η Αρχή Εξυγίανσης δεν έχει ένσταση στις οποιεσδήποτε νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της, πάντοτε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για ενίσχυση της ανεξαρτησίας της, περιλαμβανομένης της ανάθεσης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εξυγίανσης σε οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη ή νέα αρχή.

Με την ευκαιρία, η υπόθεση της FBME σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

Υπενθυμίζω ότι η FBME έχει χαρακτηριστεί από την αμερικανική αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ως ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας και έχει απαγορεύσει στα αμερικανικά χρηματοποικονομικά ιδρύματα να συναλλάσσονται μαζί της.

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Κεντρική Τράπεζα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος της FBME και αμέσως υπέβαλε αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, όπως προνοείται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, για την έκδοση διατάγματος ειδικής εκκαθάρισης και τον διορισμό ειδικού εκκαθαριστή. Η ακρόαση της αίτησης της Κεντρικής Τράπεζας έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί και αναμένεται η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

Η ταλαιπωρία των πελατών της PrivatBank ανέδειξε μια προβληματική παράμετρο της λειτουργίας υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών. Γιατί δεν ζητείται τα υποκαταστήματα με μεγάλο όγκο εργασιών (όπως ήταν και η FBME) να μετατραπούν σε θυγατρικές, έτσι ώστε να μην μεταφέρονται στην Κύπρο προβλήματα από το εξωτερικό;

Μπορώ να αναφέρω εδώ ότι, λαμβανομένων υπ' όψιν των εμπειριών που είχαμε με την FBME και την Privatbank, το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας έχει ήδη ζητήσει από την αρμόδια Διεύθυνση της τράπεζας την υποβολή εισηγήσεων για αναδιαμόρφωση του εποπτικού πλαισίου που διέπει τα υποκαταστήματα τραπεζών τρίτων χωρών.

Το Κυπριακό και η Κεντρική

Σε ό,τι αφορά τον τουρκοκυπριακό τραπεζικό τομέα, έχετε εικόνα; Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι είναι μικρός σε μέγεθος διευκολύνει τη μετάβαση;

Να μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ στο θέμα του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία των συνομιλιών για τη λύση του κυπριακού προβλήματος, του οποίου το θέμα αποτελεί μέρος.

Οι συζητήσεις για το Κυπριακό είναι σε εξέλιξη. Νόμισμα της ομοσπονδιακής Κύπρου θα είναι το ευρώ και θα υπάρχει μια κεντρική τράπεζα. Η Κεντρική, ως οργανισμός, προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη νέα κατάσταση;

Με τη συμμετοχή και την εμπλοκή τεχνοκρατών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις συνομιλίες, και ιδιαίτερα στα θέματα του ευρώ και της κεντρικής τράπεζας, διασφαλίζεται όχι μόνο η καλύτερη δυνατή διαμόρφωση των τεχνοκρατικών παραμέτρων, αλλά και η έγκαιρη και κατά το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μιαν ενδεχομένως νέα κατάσταση πραγμάτων.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχοινάς: Η συμφωνία στο Eurogroup επιβεβαιώνει την πίστη των Ευρωπαίων

Πολίτης News, 19:00 (τελευταία ενημέρωση 19:00)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Αθήνα ποντάρει σε έναν ισχυρό... Ερντογάν!

Πολίτης News, 18:00 (τελευταία ενημέρωση 18:00)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ίσως και απόψε η υπογραφή της συμφωνίας Ελληνικής - Συνεργατισμού

Πολίτης News, 17:35 (τελευταία ενημέρωση 17:35)

Επιστροφή
στην αρχή