Αυτά που τρομάζουν στο ΓεΣΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Η αναφορά, για πρώτη φορά από υπουργό Υγείας, ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τον σχηματισμό του καλύτερου δυνατού ΓεΣΥ, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής κάλυψης, της ελεύθερης επιλογής γιατρών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική βιωσιμότητα, δεν ήρθε τυχαία. Της ανακοίνωσης του Φίλιππου Πατσαλή, στις 25 Απριλίου, είχε προηγηθεί η αξιολόγηση του προτεινόμενου ΓεΣΥ από το ΔΝΤ, την οποία είχε αποκαλύψει ο «Π» στις 25/2/2014.

Η αναφορά, για πρώτη φορά από υπουργό Υγείας, ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τον σχηματισμό του καλύτερου δυνατού ΓεΣΥ, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής κάλυψης, της ελεύθερης επιλογής γιατρών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική βιωσιμότητα, δεν ήρθε τυχαία. Της ανακοίνωσης του Φίλιππου Πατσαλή, στις 25 Απριλίου, είχε προηγηθεί η αξιολόγηση του προτεινόμενου ΓεΣΥ από το ΔΝΤ, την οποία είχε αποκαλύψει ο «Π» στις 25/2/2014. Σύμφωνα με αυτήν, το ΓεΣΥ όχι μόνο δεν θα εξοικονομήσει πόρους, όπως πολύ αισιόδοξα προβλέπει η αναθεωρημένη μελέτη Mercer, αλλά θα αυξήσει κατά πολύ τις δημόσιες δαπάνες τα πρώτα χρόνια (περίπου 2,5% του ΑΕΠ), με συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Είναι για αυτό που το ΔΝΤ πρότεινε -και η τρόικα υιοθέτησε- το ΓεΣΥ να υλοποιηθεί σε διάφορα στάδια και, εφόσον το οικονομικό κλίμα το επιτρέψει, να ολοκληρωθεί η μετάβαση σε αυτό στα μέσα του 2016.

 

Κρατικό μονοπώλιο

 

Τις πιο πάνω ανησυχίες, αλλά και άλλες επιμέρους, εκφράζει και ο οικονομολόγος, διευθυντής του CIIM, Θεόδωρος Παναγιώτου, ο οποίος ως μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας ανέλαβε να μελετήσει τον υφιστάμενο σχεδιασμό του ΓεΣΥ για το κυβερνητικό επιτελείο. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, την οποία έχει εξασφαλίσει ο «Π», το ΓεΣΥ έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά και πολλούς κινδύνους, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, προτού η κυβέρνηση λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την υλοποίησή του. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι οι εξής:

  •          η πιθανή υπερβολική αύξηση στη ζήτηση και κατάχρηση του συστήματος
  •          η αποτυχία συγκράτησης των δαπανών, που θα οδηγήσει σε μια αέναη αύξηση των εισφορών μισθωτών και εργοδοτών, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας
  •          η ανεπαρκής διαχείριση πιθανών ελλειμμάτων που θα προκύψουν σε ιατρικά ιδρύματα, λόγω του νέου τρόπου πληρωμής τους από το ΓεΣΥ
  •          η ενδεχόμενη άρνηση του ιδιωτικού τομέα να αποδεχθεί τους νέους κανονισμούς και περιορισμούς για τη συγκράτηση των τιμών
  •          τα πιθανά μεγάλα ελλείμματα στα δημόσια νοσοκομεία, εάν αυτά αποτύχουν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Ως προς τις θέσεις αυτές, αξίζει να σημειωθεί πως στηρίζονται σε μια σειρά από δεδομένα, όπως το γεγονός ότι αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων δεν έχει προχωρήσει στο ελάχιστο, όπως δεν έχει γίνει και η κοστολόγηση των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτά, ενώ επιπλέον δεν έχει προχωρήσει η διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες παροχείς ιατρικών υπηρεσιών για την αποζημίωσή τους από το ΓεΣΥ. Εξάλλου, ο κ. Παναγιώτου επισημαίνει το γεγονός ότι η κουλτούρα των πελατειακών σχέσεων στην Κύπρο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αποτυχία του μοντέλου των οικογενειακών γιατρών που επιχειρείται να εισαχθεί, το οποίο εφαρμόστηκε με επιτυχία σε άλλες, μεγαλύτερες χώρες, όπου όμως οι ιατρικές κοινότητες είναι πολύ μεγαλύτερες και οι σχέσεις των ασθενών μαζί τους απρόσωπες. Στην Κύπρο, σημειώνει, είναι πολύ πιθανό οι οικογενειακοί γιατροί να παραπέμπουν έκαστος σε συγκεκριμένους ειδικούς γιατρούς, βάσει γνωριμιών και προμηθειών, κάτι που δεν θα προάγει την επιδιωκόμενη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ελεύθερη επιλογή γιατρού. Επιπλέον, τονίζει ότι το ΓεΣΥ, ως έχει, αποτελεί ένα μονοπώλιο όπου ο ΟΑΥ θα είναι ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός, στερώντας έτσι το δικαίωμα της πλουραλιστικής επιλογής από τον ασθενή. Ταυτόχρονα, ο ΟΑΥ, εκτός από μοναδικός παροχέας ασφαλιστικών υπηρεσιών, θα είναι ο επόπτης και ρυθμιστής του συστήματος στο οποίο θα λειτουργεί, κάτι που δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σύγκρουσης συμφερόντων και αναποτελεσματικής άσκησης καθηκόντων.

 

Υβριδικό μοντέλο

 

Στη μελέτη του, ο κ. Παναγιώτου καταλήγει στην πρόταση υιοθέτησης ενός υβριδικού μοντέλου, στη βάση της κυπριακής πραγματικότητας. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, ένας κρατικός ασφαλιστικός φορέας, όπως ο ΟΑΥ, θα συνυπάρχει με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, κερδοσκοπικές και μη, έχοντας ταυτόχρονα ως αντικείμενο τόσο την αποτροπή δημιουργίας καρτέλ μεταξύ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και την παρακίνηση βελτίωσης του δημόσιου τομέα, τόσο από την πλευρά των παροχέων, όσο και από αυτήν των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο ρυθμιστής του ΓεΣΥ θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή και όχι ο ίδιος ο ΟΑΥ, ενώ η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική για όλους μεν, ασχέτως ιατρικού ιστορικού, αλλά πιο πλουραλιστική, καθώς ο πολίτης θα καλείται να επιλέξει μεταξύ περισσότερων του ενός ασφαλιστικών οργανισμών το πακέτο που του ταιριάζει.

Το υβριδικό μοντέλο, σημειώνει ο κ. Παναγιώτου, περιέχει μεν κι αυτό κινδύνους, αλλά δίνει κίνητρα στους παροχείς να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στην αγορά να περιορίσει τις δαπάνες της και να προσφέρει υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας. Ταυτόχρονα, μέσω της συνύπαρξης πολλών ασφαλιστικών οργανισμών, αποτρέπεται ο κίνδυνος δημιουργίας καρτέλ. Επιπλέον, ο πολίτης αποκτά το δικαίωμα να επιλέξει ή να αλλάξει τον ασφαλιστικό του φορέα και να προστατευτεί έτσι από μονοπωλιακές πρακτικές, και την ίδια ώρα προστατεύεται από τον κίνδυνο να μείνει με μη ικανοποιητικές ή δίχως κάποια ασφαλιστική κάλυψη, σε περίπτωση που ο μοναδικός ασφαλιστικός φορέας καταρρεύσει.

Σε ένα τέτοιο υβριδικό σύστημα, οι ασφαλιστικοί φορείς θα υποχρεούνται να παρέχουν τις ίδιες τιμές σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του ιατρικού τους ιστορικού, δεν θα μπορούν να αρνηθούν ασφάλιση, οι τιμές θα καθορίζονται ελεύθερα, αλλά σε καθεστώς ανταγωνισμού θα επιδιώκεται η μείωσή τους με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ το όλο σύστημα θα εποπτεύει ανεξάρτητη αρχή. Όσο για το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος, ο κ. Παναγιώτου υπολογίζει πως θα είναι 15-25% χαμηλότερο απ? αυτό του ΓεΣΥ όπως έχει σήμερα σχεδιαστεί.

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνώριζε από το 2015 για τον συμβιβασμό

Πολίτης News, 02:55 (τελευταία ενημέρωση 02:55)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απ’ τους πιο ακριβοπληρωμένους οι γιατροί στο ΓεΣΥ

Πολίτης News, 02:45 (τελευταία ενημέρωση 02:45)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο Βερολίνο ο πρώτος κοινός ναός Χριστιανών, Μουσουλμάνων, Εβραίων

Πολίτης News, 18.01.2019

Επιστροφή
στην αρχή