Αρχές Σεπτεμβρίου η μεταφορά πελατών της ΣΚΤ στην Ελληνική

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο εβδομάδες νωρίτερα,στις 22 Αυγούστου,θα έχει πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Τράπεζα θα παραλάβει δάνεια και καταθέσεις της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 21 Αυγούστου, θα έχει πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας, στην οποία θα επικυρωθεί η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου η Ελληνική να απορροφήσει το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Συνεργατικής. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα οδηγήσει σε αλλαγή της ιδιοκτησιακής δομής της Ελληνικής, με την είσοδο στην τράπεζα της Pimco και την αύξηση του ποσοστού που κατέχει η Δήμητρα Επενδυτική. Μένει να φανεί στην πράξη πώς θα κινηθούν οι άλλοι δύο υφιστάμενοι μεγαλομέτοχοι, η Wargaming και η Third Point, δηλαδή αν θα μετάσχουν πλήρως στην αύξηση και θα διατηρήσουν το υφιστάμενο μερίδιό τους ή αν θα αποποιηθούν των δικαιωμάτων τους -μερικώς ή πλήρως- με αποτέλεσμα να περιοριστεί το ποσοστό των μετοχών τους.

Η εθελούσια


Πριν από τη μεταφορά του πελατολογίου και των καταστημάτων, θα έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή 31 Αυγούστου η αποχώρηση του προσωπικού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας που θα έχει επιλέξει να μετάσχει στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Το σχέδιο έφτασε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 2.660 εργαζομένων της ΣΚΤ το μεσημέρι της Παρασκευής, οι οποίοι έχουν διορία μέχρι τις 17 Αυγούστου για να αποφασίσουν αν θα μετάσχουν ή όχι.


Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία, η Ελληνική Τράπεζα θα απορροφήσει 1.110 εργαζομένους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αριθμός ο οποίος βασίζεται στο επιχειρηματικό πλάνο της νέας δομής, αλλά και στις προσδοκίες των επενδυτών. Η Ελληνική Τράπεζα ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μετάβαση στη νέα κατάσταση. Μάλιστα, η ανώτατη διοίκηση έχει επισκεφθεί τις περιφερειακές διευθύνσεις του δικτύου που θα απορροφήσει και έχει καταρτίσει ένα πλάνο αναδιάρθρωσης του δικτύου, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι το μεγαλύτερο στη χώρα.

Η νέα κατάσταση

Με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελληνικής Τράπεζας θα περιοριστεί από 52% σε 25%.
Η Ελληνική Τράπεζα αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες χάρη στα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά των δύο επιχειρηματικών μοντέλων. Οι κύριες συνέργειες εσόδων αναμένεται να προκύψουν από (α) τη δυνητική σύγκλιση του κόστους χρηματοδότησης της συνδυασμένης βάσης καταθέσεων και από (β) τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών στη διευρυμένη πελατειακή βάση.

Αναμένεται να προκύψουν και συνέργειες λειτουργικών εξόδων από τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων, από το προγραμματισμένο σχέδιο εξόδου υπαλλήλων της ΣΚΤ και από την οικονομική κλίμακα στη διοίκηση και στους τομείς υποστήριξης.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, είχε σημειώσει ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, στην ομιλία του στην 44η ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας.


Επιστροφή
στην αρχή