Απόφαση Υπουργικού για οριστικό κλείσιμο Επιτροπής Σιτηρών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας την οποία εξασφάλισε ο «Π», η βέλτιστη λύση για το κράτος είναι η κατάργηση της Επιτροπής

Σχέδιο εξόδου για προσωπικό

ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ

Την πρόταση που ο υπουργός Γεωργίας διαβουλεύθηκε και συνεννοήθηκε με τον υπουργό Οικονομικών για το κλείσιμο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ) ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο στην επόμενη συνεδρία του θα προχωρήσει και στον διορισμό νέου συμβουλίου της Επιτροπής, με 6μηνη θητεία, έτσι ώστε μέχρι τον Ιούνιο του 2017 να διευθετήσει τις όποιες εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 5/01/2017, την οποία εξασφάλισε ο «Π», οι δύο υπουργοί κατέληξαν πως η βέλτιστη λύση για το κράτος είναι η κατάργηση της Επιτροπής και η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της πλην των σιλό της Λεμεσού (χωρητικότητας 57.000 τόνων), τα οποία θα διατεθούν για διαχείριση σε ιδιώτη επενδυτή με μακροχρόνιο συμβόλαιο ενοικίασης, για τις ανάγκες τήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων (ΣΑ) της Δημοκρατίας. Για την τήρηση ΣΑ θα μεριμνά ειδική υπηρεσία που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό και θα είναι υπό την εποπτεία του Υπ. Γεωργίας.

Των πιο πάνω λεχθέντων υπενθυμίζεται ότι για το θέμα προσωπική παρέμβαση είχε κάνει στις 29 Δεκεμβρίου 2016 ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού αποστέλλοντας για τρίτη φορά επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και καλώντας τον να ανανεώσει την 6μηνη θητεία του δ.σ. που έληγε τέλος του 2016 προειδοποιώντας για τις συνέπειες τυχόν κλεισίματος της Επιτροπής (ολιγοπώλιο, άνοδος τιμών ειδών πρώτης ανάγκης κ.λπ.). Συνεπώς η γνωστοποίηση της πιο πάνω απόφασης αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο στο ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα καθώς και στον αγροτικό κόσμο.

Το ιστορικό

Στις 15 Ιουνίου 2016 το ΥΣ αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπ. Γεωργίας να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΕΣΚ αφού προβεί σε διαβούλευση με τον υπουργό Οικονομικών και τον υφυπουργό παρά τω Προέδρω. Στις 13/7/2016 ο Νίκος Κουγιάλης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι το υπουργείο του προσανατολίζεται στην κατάργηση της παρούσας Επιτροπής και μετεξέλιξή της σε Φορέα Τήρησης Στρατηγικών Αποθεμάτων Σιτηρών και ότι το όλο θέμα συζητείται με τον υπουργό Οικονομικών, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση για το κράτος όσον αφορά την οικονομική πτυχή του θέματος.

Η τελική πρόταση

Σύμφωνα με την πρόταση του υπ. Γεωργίας ημερ. 5/1/2017, αποτέλεσμα της σχετικής διαβούλευσης/συνεννόησης με τον υπουργό Οικονομικών ήταν να προκύψει μια τελική πρόταση για τη μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση τήρησης ικανοποιητικών στρατηγικών αποθεμάτων. Θα πρέπει ωστόσο να εξεταστούν και ρυθμιστούν τρία βασικά θέματα:

διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος του υφιστάμενου προσωπικού

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΣΚ και

τρόπος τήρησης και διασφάλισης στρατηγικών αποθεμάτων (δημιουργία ειδικής υπηρεσίας).

 Διασφάλιση προσωπικού

Αναφορικά με το υφιστάμενο προσωπικό, που όπως πληροφορείται ο «Π» αριθμεί πέραν των 50 υπαλλήλων, η Επιτροπή Σιτηρών θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τη σημερινή του κατάσταση (ειδικότητες, κλίμακες κ.ά.). Στόχος, σύμφωνα πάντα με την πρόταση του υπ. Γεωργίας, είναι να διασφαλιστεί το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων με την εξέταση δύο σεναρίων:

σχέδιο παροχής κινήτρων για εθελούσια έξοδο

μεταφορά του υπόλοιπου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία με νομοθετική ρύθμιση.

Αξιοποίηση περιουσίας

Η τελική πρόταση του υπ. Γεωργίας προβλέπει την πώληση/διάθεση των περιουσιακών της στοιχείων πλην των σιλό της Λεμεσού (χωρητικότητας 57.000 τόνων), τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες τήρησης των στρατηγικών αποθεμάτων της Δημοκρατίας. Ωστόσο τα σιλό της Λεμεσού δεν θα παραμείνουν στα χέρια του κράτους αλλά θα διατεθούν για διαχείριση σε ιδιώτη επενδυτή με μακροχρόνιο συμβόλαιο ενοικίασης. «Το συμβόλαιο με τον ιδιώτη θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια, ώστε ο ιδιώτης να έχει την υποχρέωση και να διασφαλίζεται η τήρηση (διατήρηση) των ΣΑ της Δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιώτης θα πρέπει να τηρεί τα ΣΑ, με τρόπο που θα καθοριστεί στο συμβόλαιο, σε ό,τι αφορά ποσότητες, χρόνο ανανέωσης (αφού σε κάθε περίπτωση το απόθεμα ενδείκνυται να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα), καθώς και τιμές ώστε να ανακτώνται κατ’ ελάχιστο τα άμεσα και έμμεσα κόστη τήρησης των ΣΑ, έναντι καταβολής αντιτίμου για την αγορά των υπηρεσιών αυτών από το κράτος. Το συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σχετική πρόνοια για ρύθμιση των προαναφερθέντων και ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης του συμβολαίου, για τα θέματα αυτά, να δύναται να ρυθμιστεί στη συνέχεια με βάση τις κατευθύνσεις σχετικής υπηρεσίας που θα δημιουργηθεί», αναφέρεται στην πρόταση του υπουργείου ημερ. 5/1/2017.

Στρατηγικά αποθέματα

Η πρόταση προβλέπει επίσης πως για την τήρηση των ΣΑ θα μεριμνά ειδική υπηρεσία υπό την εποπτεία του υπ. Γεωργίας. Μένει τώρα να αποφασιστεί ο όγκος και το είδος των ΣΑ που θα τηρούνται. Η αγοραπωλησία των αποθεμάτων θα γίνεται από το κράτος ενώ η φύλαξη/διατήρηση των ΣΑ θα γίνεται στα σιλό της Λεμεσού με την καταβολή αντιτίμου αγοράς υπηρεσιών από το κράτος στον ιδιώτη στον οποίο θα είναι ενοικιασμένες οι εγκαταστάσεις για διαχείριση. Στο πλαίσιο της διαχείρισης και σε ό,τι αφορά τις τιμές πώλησης/διάθεσης ΣΑ μπορεί, σύμφωνα με την πρόταση, να ακολουθηθεί η μέθοδος των «futures - προθεσμιακή πώληση» τους ταυτόχρονα με την εισαγωγή τους (δηλ. το προϊόν που θα αγοράζεται προς αποθεματοποίηση θα πωλείται ταυτόχρονα σε ενδιαφερόμενους αγοραστές σε καθορισμένη τιμή με μελλοντική παράδοση).

 

Διάδοχη κατάσταση

Δεκεμβρίου 2016, και μετά από την παρουσία του υπ. Γεωργίας στη Βουλή όπου και αναφέρθηκε στη ζημιογόνα πορεία της ΕΣΚ χωρίς να αποκλείσει το κλείσιμό της, ο «Π» είχε αποκαλύψει πως η ανατροπή σε βάρος της Επιτροπής Σιτηρών φαίνεται να επήλθε με την είσοδο στην εισαγωγή και εμπορία σιτηρών για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς μίας κυπριακής εταιρείας (από τα μέσα του 2013), συμφερόντων όμως υπηκόου τρίτης χώρας. Η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα πάντα με συγκλίνουσες πληροφορίες που τέθηκαν υπ’ όψιν του «Π», απέκτησε από τα μέσα του 2013 και εντεύθεν μερίδιο στην αγορά ίσο -και κατά κάποιους περισσότερο- από αυτό που κατέχει η Επιτροπή Σιτηρών. Την ίδια ώρα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να έχει ήδη ετοιμαστεί η διάδοχη κατάσταση για τον ιδιώτη που θα αναλάβει τη διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων...

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΞ: Η αποδυνάμωση του ρόλου ΟΥΝΦΙΚΥΠ πίσω από την όξυνση στη Δένεια

Πολίτης News, 12:50 (τελευταία ενημέρωση 12:50)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Την Πέμπτη στην Τουρκία η Μογκερίνι με μηνύματα για Κυπριακό

Πολίτης News, 12:39 (τελευταία ενημέρωση 12:39)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδήλωση διαμαρτυρίας ξενοδοχοϋπαλλήλων την Τρίτη έξω από το ΥΠΟΙΚ

Πολίτης News, 12:22 (τελευταία ενημέρωση 12:22)

Επιστροφή
στην αρχή