Από 213 σε 371 ευρώ το επίδομα για φοιτητές τέκνα εγκλωβισμένων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούλιο 2012 το επίδομα παρεχόταν σε εξαμηνιαία βάση ενώ μετά από απόφαση του Υπουργικού το επίδομα παρέχεται σε μηνιαία βάση

Επίδομα λαμβάνουν εδώ και χρόνια φοιτητές τέκνα εγκλωβισμένων που φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου επιδότησης, το οποίο εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Σε ό,τι αφορά το ύψος των επιδομάτων που παρέχονται, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο στην τελευταία του συνεδρία αποφάσισε την αύξησή του από 213 σε 371 ευρώ, ώστε αυτό να συνάδει με το επίδομα εγκλωβισμένου που παρέχεται σε όλους τους εγκλωβισμένους.

Μηνιαίο επίδομα


Η τελευταία αύξηση στα επιδόματα είχε δοθεί με απόφαση του Υπουργικού το 1997 ως ακολούθως:
-2.562 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε ανώτερα / ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο,
-5.125 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε ανώτερα / ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, στα οποία δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων
-7.688 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε ανώτερα / ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού στα οποία απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούλιο 2012 το επίδομα παρεχόταν σε εξαμηνιαία βάση, ενώ μετά από απόφαση του Υπουργικού το επίδομα παρέχεται σε μηνιαία βάση, δηλαδή περίπου 213 ευρώ τον μήνα για τους φοιτητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, 427 ευρώ μηνιαίως για φοιτητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν καταβάλλουν δίδακτρα και 644 ευρώ μηνιαίως για φοιτητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού που καταβάλλουν δίδακτρα. Το συνολικό κόστος του σχεδίου για το 2017, για συνολικά 6 φοιτητές που φοίτησαν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, ανήλθε στα 13.027 ευρώ. Συγκεκριμένα, για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2017-Σεπτεμβρίου 2017 επιδοτήθηκαν 5 φοιτητές με μηνιαία δαπάνη ύψους 1.067 ευρώ (213.57 Χ 5). Για τον Οκτώβριο 2017 επιδοτήθηκαν 4 φοιτητές με μηναία δαπάνη ύψους 854 ευρώ, ενώ για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 επιδοτήθηκαν 6 φοιτητές με μηνιαία δαπάνη 1.281 ευρώ, δηλαδή καταβλήθηκε συνολικό ποσό ύψους 2.562 ευρώ. Όσο για τον προϋπολογισμό του σχεδίου για το 2018, αφορά ποσό ύψους 17.940 ευρώ για την επιδότηση 7 φοιτητών.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση στο επίδομα που παρέχεται σε φοιτητές τέκνα εγκλωβισμένων που φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου από 213,57 ευρώ σε 371, τέθηκε με αφορμή τη συζήτηση του θέματος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, ώστε αυτό να συνάδει με το επίδομα εγκλωβισμένου που παρέχεται σε όλους τους εγκλωβισμένους (358 εγκλωβισμένοι με συνολική δαπάνη για το 2017 ύψους 2.111.391 ευρώ). Η αύξηση του επιδόματος εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό αφού και το Υπ. Οικονομικών, του οποίου ζητήθηκε η άποψη, συμφώνησε.


Επιστροφή
στην αρχή