ΑΠΕ σε 420 σχολεία - Κλείνει η συμφωνία για φωτοβολταϊκά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το κόστος θα το καλύψει η ΑΗΚ και θα αποπληρώσει με δόσεις το Υπ. Παιδείας. Την εγκατάσταση θα αναλάβουν ιδιώτες εργολάβοι

Πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία βρίσκονται Υπουργείο Παιδείας και Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για μεταξύ τους συνεργασία ώστε να εγκατασταθούν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου που έχουν την κατάλληλη υποδομή (περίπου 420) φωτοβολταϊκά συστήματα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) για κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης και δραστική μείωση του σχετικού κόστους. Οι πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι το κείμενο συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν μετά από μακρές συζητήσεις οι δύο πλευρές έχει προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για τον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο και έγκριση, παρά το ότι η Νομική Υπηρεσία, όπως επίσης το Υπουργείο Ενέργειας, συμμετείχαν σε όλο το στάδιο των διαβουλεύσεων και εξέφραζαν απόψεις όποτε το έκριναν σκόπιμο.


Η συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και ΑΗΚ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σχολεία βασίζεται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2017, με την οποία ενέκρινε κοινή πρόταση των Υπουργείων Ενέργειας και Παιδείας για εγκατάσταση από 5,2 κιλοβάτ έως 20 κιλοβάτ σε δημόσια σχολεία, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Παιδείας.

Διαχείριση από ΑΗΚ


Λόγω της έλλειψης σχετικής τεχνογνωσίας για το συγκεκριμένο έργο, το Υπουργείο Παιδείας απευθύνθηκε στην ΑΗΚ για συνεργασία, η οποία όπως πληροφορούμαστε θα καλύψει και την αρχική χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων και των άλλων τεχνικών παρεμβάσεων στα σχολεία, ώστε εκτός από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, να γίνουν και εργασίες για τη βελτίωση των επιπέδων εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα κάποιες θερμομονώσεις όπου κριθεί αναγκαίο.
Στο πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας, η ΑΗΚ θα αναλάβει τη διαχείριση του έργου ως εξής:

  • Ετοιμασία των προδιαγραφών για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα εγκατασταθούν σε κάθε σχολείο ή κάθε ομάδα σχολείων.
  • Ετοιμασία των όρων των διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν για κάθε σχολείο ή ανά ομάδα σχολείων για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου. Εκτιμάται ότι για την ετοιμασία των προδιαγραφών και των όρων των προσφορών θα απαιτηθεί περίπου ένας χρόνος.
  • Προκήρυξη, παραλαβή, αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών.
  • Παρακολούθηση των εργασιών των εργολάβων για υλοποίηση των προσφορών.
  • Επίσημη παραλαβή των έργων σε όλα τα σχολεία.
  • Λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων για τα πρώτα δέκα χρόνια.

Θα πληρώσει η ΑΗΚ

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Πολίτη», η επικείμενη συμφωνία προβλέπει ότι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, καθώς και το κόστος άλλων εργασιών που θα γίνουν για τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας στα 420 σχολεία που θα επωφεληθούν, θα το καλύψει η ΑΗΚ από τα αποθεματικά της, καθώς πρόκειται για μη ρυθμιζόμενη υπηρεσία. Στη συνέχεια, το ποσό που θα δαπανήσει η ΑΗΚ θα αποπληρώνεται με δόσεις από το Υπουργείο Παιδείας, προφανώς με αξιοποίηση των χρημάτων που θα εξοικονομεί από την ηλεκτροδότηση των σχολείων μέσω φωτοβολταϊκών. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία εφαρμογής του net metering, η εξοικονόμηση στους οικιακούς λογαριασμούς ανέρχεται στο 80%.


Επιστροφή
στην αρχή