Απάντηση του Μ. Δημητριάδη στον Περδίκη για λύματα πλοίων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Τα πλείστα πλοία έχουν σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που τους επιτρέπει να απορρίπτουν τα λύματα οπουδήποτε στη θάλασσα.

Τα πλοία που ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια απορρίπτουν, τις πλείστες φορές, τα λύματά τους στη θαλάσσια περιοχή πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή, κάτι που επιτρέπεται από τη διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο τέως υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης προς τον γενικό γραμματέα των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, ο οποίος υπέβαλε γραπτώς ερώτηση για τη λειτουργία, από την Αρχή Λιμένων, συστήματος συλλογής λυμάτων από πλοία. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο υπουργός διαβεβαιώνει τον κ. Περδίκη ότι η Αρχή Λιμένων πραγματοποίησε το καλοκαίρι του ’17 επιθεωρήσεις σε πλοία και στην εταιρεία VGN Sludges (διατηρεί συμβόλαια για απομάκρυνση των λυμάτων από τα πλοία) και δεν βρήκε οτιδήποτε το ανησυχητικό, παρότι στις ακτές της Λεμεσού υπήρχαν εμφανή σημάδια ρύπανσης και μόλυνσης.

Οι επιλογές τους


Από την απάντηση του υπουργού συνάγεται ότι η πλειοψηφία των πλοίων που αγκυροβόλησαν στα λιμάνια μέχρι σήμερα απέρριπταν τα λύματά τους στη θάλασσα, ακόμα και εντός των 12 ναυτικών μιλίων, αφού όμως πρώτα τα περάσουν από τριτοβάθμια επεξεργασία, κάτι που επίσης επιτρέπεται από τη MARPOL 73/78. Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη πιστοποιητικού τριτοβάθμιας επεξεργασίας.


Από εκεί και πέρα (σε περίπτωση δηλαδή που δεν υπάρχει δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας πάνω στο πλοίο) τα πλοία έχουν την επιλογή να απορρίψουν τα λύματα πριν εισέλθουν εντός των 12 ναυτικών μιλιών από τις ακτές της Κύπρου ή να τα παραδώσουν στον εργολάβο που έχει τη σχετική συμβατική δέσμευση προς την Αρχή Λιμένων.

Οι υποδομές


Στην απαντητική επιστολή του κ. Δημητριάδη αναφέρεται πως στο λιμάνι Λάρνακας παράδοση λυμάτων γίνεται σε αδειοδοτημένα βυτιοφόρα, με ευθύνη της VGN Sludges Ltd. Στο νέο λιμάνι Λεμεσού τα λύματα διοχετεύονται σε τέσσερις πλαστικές δεξαμενές, χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων έκαστη, και από εκεί γίνεται άντληση σε βυτίο. Η Αρχή Λιμένων αναμένει την έγκριση του Συμβουλίου Αποθήκευσης Λεμεσού-Αμαθούντος για απευθείας απόρριψη των λυμάτων στο δίκτυο του ΣΑΛΑ. Στο παλιό λιμάνι Λεμεσού θα αντλούνται τα λύματα από τα σκάφη και θα διοχετεύονται στο δίκτυο του ΣΑΛΑ. Στο λιμάνι Πάφου τα λύματα παραδίδονται απευθείας από τα σκάφη, μέσω σωληνώσεων, στο δίκτυο του ΣΑΠΑ. Στο λιμάνι Βασιλικού παραδίδονται τα λύματα, τουλάχιστον των μεγάλων σκαφών, σε αδειοδοτημένα βυτιοφόρα της VGN Sludges Ltd.


Επιστροφή
στην αρχή