Ανταγωνισμό στον ηλεκτρισμό θέλει η ΡΑΕΚ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ
Η ΡΑΕΚ έχει καταλήξει, μετά από διαβουλεύσεις ότι είναι δυνατή η εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργγειας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) καίγεται για την ταχύτερη δυνατή λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, έστω και αν αυτό επιβάλλει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάποιας μεταβατικής λύσης, μέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού.

Πληροφορίες του «Πολίτη» αναφέρουν ότι η ΡΑΕΚ έχει καταλήξει, μετά από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς, ότι είναι δυνατή η εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη αφού μια μεταβατική λύση θα περιορίσει σημαντικά τη μεγάλη χρονική περίοδο (από δύο έως έξι χρόνια) που απαιτείται, υπό διάφορες προϋποθέσεις, για την πλήρη λειτουργία της μόνιμης λύσης, δηλαδή του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού.

Νομικό κώλυμα

Όμως, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η εφαρμογή μιας μεταβατικής λύσης, με πρωτοβουλία της ΡΑΕΚ, σκοντάφτει στην ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, δόθηκε νομική γνωμάτευση στη ΡΑΕΚ ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο δεν της επιτρέπει να λάβει και να δημοσιεύσει απόφαση για εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης, εν αναμονή της εφαρμογής του νέου μοντέλου, για το οποίο υπάρχει ήδη δημοσιευμένη σχετική ρυθμιστική απόφαση και δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής της στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).
Για το νομικό κώλυμα και την ανάγκη προσπέλασής του πληροφορούμαστε ότι έχει ενημερωθεί γραπτώς από τη ΡΑΕΚ ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης. Ενήμερη είναι επίσης η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, η οποία παρακολουθεί πολύ στενά τις διαδικασίες για τη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και είχε ζητήσει προ τριμήνου, από το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ, να εξαντλήσουν τα περιθώρια για επίσπευση του ανταγωνισμού μέσω μιας μεταβατικής λύσης.

Τροποποίηση του νόμου

Εν ολίγοις, αυτό που η ΡΑΕΚ ζητά από τον υπουργό Ενέργειας είναι να προωθήσει στη Βουλή, νοουμένου ότι συμφωνεί και ο ίδιος, τροποποίηση του νόμου περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού, ώστε να παρέχεται εξουσία στη ΡΑΕΚ να αποφασίζει και να καθορίζει μια περίοδο ως μεταβατική.

Δεν είναι γνωστό επί του παρόντος αν λήφθηκε οποιαδήποτε σχετική απόφαση από το Υπουργείο Ενέργειας. Δεν πρέπει ωστόσο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο την πρωτοβουλία για την τροποποίηση να λάβει η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, ώστε να διευκολύνει και να απλοποιήσει τα πράγματα.

Σε περίπτωση που γίνει η τροποποίηση και καλυφθεί νομικά η εφαρμογή μιας μεταβατικής περιόδου, η ΡΑΕΚ θα μπορεί να προχωρήσει αμέσως στη δημοσίευση ρυθμιστικής απόφασης για τη μεταβατική λύση. Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι τεχνικά η έναρξη εφαρμογής της μεταβατικής επιλογής μπορεί να γίνει αμέσως μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας.

Διμερή συμβόλαια

Σε τι μπορεί να συνίσταται η μεταβατική ρύθμιση που θέλει να προωθήσει η ΡΑΕΚ; Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», οι διαβουλεύσεις της ρυθμιστικής αρχής με το Υπουργείο Ενέργειας, τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ελεύθερης Ανταγωνιστικής Αγοράς Ενέργειας Κύπρου οδήγησαν στην απόφαση ότι είναι δυνατή η προώθηση μιας μεταβατικής ρύθμισης, ώστε σε πρώτο στάδιο να επιτραπεί η υπογραφή διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τη μεταβατική ρύθμιση, το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού προβλέπει και τα διμερή συμβόλαια και ένα πιο περίπλοκο και δυναμικό σύστημα αγοραπωλησιών ενέργειας, που θα αναπροσαρμόζεται ανά μισάωρο αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης.

Μετά την αξιολόγηση της λύσης των διμερών συμβολαίων σε μεταβατικό στάδιο, η ΡΑΕΚ έκρινε ότι αυτή η ρύθμιση δεν απαιτεί περίπλοκα πληροφοριακά συστήματα για να λειτουργήσει, δεν επιβαρύνει τον Κύπριο καταναλωτή και δεν απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση διαδικασιών από τον Διαχειριστή. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η προτεινόμενη μεταβατική ρύθμιση δεν απαιτεί διαγωνιστικές διαδικασίες για την κάλυψη των επικουρικών υπηρεσιών και διατηρεί τη σημερινή κατάσταση αναφορικά με την κάλυψη των απαιτήσεων εφεδρειών του ηλεκτρικού συστήματος.

Τα χρονοδιαγράμματα

Παράλληλα με την πρωτοβουλία της για κάλυψη του νομικού κενού ως προς την εφαρμογή μεταβατικής ρύθμισης, η ΡΑΕΚ έχει δημοσιεύσει πρόσφατα δύο προσχέδια ρυθμιστικών αποφάσεων, οι οποίες, εφόσον οριστικοποιηθούν, διευκολύνουν την ενίσχυση του ΔΣΜΚ με το αναγκαίο προσωπικό (για να λειτουργήσει το λογισμικό της νέας αγοράς) και του θέτουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε μέχρι την Πρωτομαγιά του 2019 να λειτουργήσει το νέο μοντέλο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Τα δύο προσχέδια αποφάσεων της ΡΑΕΚ θέτουν μεταξύ άλλων τα εξής χρονοδιαγράμματα:

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 ο ΔΣΜΚ πρέπει να στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του άρθρου 60(1)(γ) του νόμου για κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό με αγορά υπηρεσιών, μέχρις ότου το διοικητικό συμβούλιο της ΑΗΚ τοποθετήσει στον ΔΣΜΚ κατάλληλο μόνιμο προσωπικό. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού (23 άτομα, για τα οποία ζητήθηκε προ πολλού αποπαγοποίηση θέσεων από το Υπουργείο Οικονομικών).

  • Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΑΗΚ), σε συνεννόηση με τον ΔΣΜΚ, πρέπει να παραχωρήσει μέχρι τις 30/4/2017 τους αναγκαίους πόρους σε προσωπικό προς τον Διαχειριστή, ούτως ώστε αυτός να καταστεί ικανός να προχωρήσει στην υλοποίηση των εργασιών για την υλοποίηση του νέου μοντέλου.
  • Μέχρι τις 2 Απριλίου 2017 ο ΔΣΜΚ πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕΚ και τον υπουργό Ενέργειας για έγκριση το ελληνικό κείμενο των νέων κανόνων αγοράς.
  • Μέχρι την 1η Μαΐου 2017 ο ΔΣΜΚ πρέπει να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια λογισμικού και υλισμικού αγοράς.
  • Μέχρι την 1η Μαΐου 2019 θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού.
Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Brexit: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι από Κόρμπιν

Πολίτης News, 21:56 (τελευταία ενημέρωση 21:56)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Brexit: Το Κοινοβούλιο μίλησε, η κυβέρνηση θα ακούσει, δηλώνει η Μέι

Πολίτης News, 21:51 (τελευταία ενημέρωση 21:51)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΣΕΣΙ:Κακόγουστη φάρσα του ΥΠΟΙΚ το ύψος της συνεισφοράς των εκτάκτων

Πολίτης News, 21:50 (τελευταία ενημέρωση 21:50)

Επιστροφή
στην αρχή