Ανοδικά κινήθηκε το λιανικό εμπόριο και τον Αύγουστο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ετήσια αύξηση σημείωσαν η αξία και ο όγκος του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον όγδοο μήνα του έτους αυξήθηκε κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 98,4 μονάδες (βάση 2010=100).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016.

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 6,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και έφτασε στις 101,9 μονάδες (βάση 2010=100).

Για τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι.


Επιστροφή
στην αρχή