Ανάγκες στο Τελωνείο από τη διάνοιξη δύο οδοφραγμάτων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Για τη διάνοιξη των δύο νέων σημείων διέλευσης στις περιοχές Δερύνειας και Λεύκας - Απλικίου προετοιμάζεται η κυβέρνηση παρά τις διάφορες αντιδράσεις

Για τη διάνοιξη των δύο νέων σημείων διέλευσης στις περιοχές Δερύνειας και Λεύκας - Απλικίου προετοιμάζεται η κυβέρνηση παρά τις διάφορες αντιδράσεις, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου πρότασης του ΥΠΟΙΚ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εννέα θέσεων βοηθού τελωνειακού να έχει άμεση σχέση με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την πρόταση του ΥΠΟΙΚ, «η απόφαση της διάνοιξης δύο νέων σημείων διέλευσης στις περιοχές Δερύνειας και Λεύκας - Απλικίου, για να υλοποιηθεί, προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη στελέχωσή τους με συνολικά 9 ωρομίσθιους βοηθούς τελωνειακού, Κλ. Ε6, ώστε τα σημεία να λειτουργούν 24 ώρες, στη βάση των ρυθμίσεων που ισχύουν για το σημείο διέλευσης Κάτω Πύργου - Καραβοστασίου».
Στο μεταξύ, συνεχίζοντας την πολιτική ελέγχου της διαδικασίας προσλήψεων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε πως οι επιτακτικές ανάγκες στο παρόν στάδιο αφορούν την πλήρωση 79 κενών θέσεων ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.
Οι ανάγκες, πέρα από το Τμήμα Τελωνείων, αφορούν:

-Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας: 1 θέση κτίστη, Κλ. Ε7, 1 θέση ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων, Κλ. Ε7, και 1 θέση υδραυλικού, Κλ. Ε7, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου σχετικά με τις κτηριακές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και ηλεκτρικές βλάβες.

-Υπουργείο Υγείας: 32 θέσεις. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, με σκοπό την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ωρομίσθιο προσωπικό και την επίτευξη εργατικής ειρήνης στα κρατικά νοσηλευτήρια, απαιτείται η πλήρωση των κενών ωρομίσθιων θέσεων συστήματος βάρδιας στα κρατικά νοσηλευτήρια και των συνεπακόλουθων θέσεων που θα κενωθούν καθώς και συγκεκριμένες θέσεις κανονικού ωραρίου, οι οποίες ανέρχονται στις 32 συνολικά.

-ΤΔΔΠ (για κενά που προκύπτουν σε όλη τη δημόσια υπηρεσία): 35 θέσεις καθαρίστριας γραφείου / σχολείου, Κλ. Ε1. Με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της καθαριότητας των κυβερνητικών κτηρίων / γραφείων, απαιτείται η πλήρωση 35 κενών θέσεων πάνω σε παγκύπρια βάση.
Καταληκτικά αναφέρεται πως για το ξεπάγωμα των πιο πάνω θέσεων, το κόστος των οποίων συνεπάγεται έξτρα 1,4 εκατ. τον χρόνο, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.


Επιστροφή
στην αρχή