Αλλάζει το σκηνικό στις τράπεζες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Ελληνική Τράπεζα φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας την προσεχή Τετάρτη 22 Αυγούστου, στην οποία θα αποφασιστεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ προκειμένου να καταστεί εφικτή η απορρόφηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, θέτει σε τροχιά μια διαδικασία που θα αλλάξει το τοπίο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Έχουμε μπροστά μας μια νέα ανακατάταξη στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, συνέχεια της τραπεζικής κρίσης του 2012-13, καθώς περιλαμβάνει απομόχλευση δανεικού χαρτοφυλακίου, απορρόφηση της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας από μια άλλη συστημική τράπεζα και αλλαγές στη νομοθεσία των εκποιήσεων.

Η Ελληνική Τράπεζα φιλοδοξεί να αποκτήσει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Τράπεζα Κύπρου, από την άλλη, δεν θα μείνει απαθής, με τον Κύπριο καταναλωτή και επιχειρηματία να γίνεται αντικείμενο ενός έντονου ανταγωνισμού σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα αλλάξει εντελώς την Ελληνική Τράπεζα και τις μελλοντικές της δυνατότητες, είχε αναφέρει στην 44η ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης. «Επιθυμούμε να γίνουμε η κύρια τράπεζα για τους επιλεγμένους πελάτες μας, οι οποίοι έχουν συνήθως την τάση να διατηρούν τραπεζικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό τραπεζών. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των εσόδων από τα δικαιώματα και τις προμήθειες που προέρχονται από τους εν λόγω πελάτες», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα επόμενα βήματα

 

Οι επόμενες ημερομηνίες σταθμοί είναι:

1ον Η 31η Αυγούστου, οπότε θα αποχωρήσει το προσωπικό της ΣΚΤ που θα ενταχθεί στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου. Ο σχεδιασμός αφορά 900 άτομα. Η προθεσμία συμμετοχής έκλεινε την περασμένη Παρασκευή, αλλά δόθηκε μια μικρή παράταση έως την Τρίτη.

2ον Η 3η Σεπτεμβρίου, οπότε η Ελληνική Τράπεζα θα αναλάβει τις καταθέσεις, το πελατολόγιο, το προσωπικό και το δίκτυο καταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, όπως έχει συμφωνηθεί. Η συμφωνία προβλέπει την απορρόφηση 1.110 ατόμων, αριθμός που βασίζεται στο επιχειρηματικό πλάνο, ενώ θα διατηρηθούν σε λειτουργία 75 καταστήματα της υφιστάμενης ΣΚΤ. Το δίκτυο της Ελληνικής θα αυξηθεί σε 125 υποκαταστήματα από 52 που είναι σήμερα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απορρόφησης θα κλείσουν και υφιστάμενα υποκαταστήματα της Ελληνικής αν κριθεί ότι είναι προτιμότερο να διατηρηθεί σε λειτουργία υποκατάστημα της ΣΚΤ σε περιοχές όπου γειτνιάζουν καταστήματα των δύο τραπεζών.
Σύμφωνα με στοιχεία του Φεβρουαρίου 2018, η ΣΚΤ διέθετε περιουσιακά στοιχεία με λογιστική αξία ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ. Διέθετε καταθέσεις ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ και ακαθάριστα δάνεια ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ, απασχολούσε περίπου 2.700 υπαλλήλους και διέθετε δίκτυο περίπου 170 υποκαταστημάτων. Η ολοκλήρωση της απορρόφησης αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά όχι χωρίς προηγούμενο καθώς είναι σχετικά πρόσφατη η εμπειρία της συγχώνευσης της Τράπεζας Κύπρου με τη Λαϊκή Τράπεζα.
Το διάστημα που μεσολάβησε από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, στελέχη της Ελληνικής Τράπεζας και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας είχαν συναντήσεις για την προετοιμασία της μεταφοράς. Στις συναντήσεις δίνονταν επικαιροποιημένα στοιχεία της ΣΚΤ, αφού οι αρχικοί υπολογισμοί είχαν γίνει βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σεπτεμβρίου του 2017. Όπως δήλωσαν στο ΚΥΠΕ στελέχη και των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων, στόχος είναι η μεταφορά του ισολογισμού με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα για τους πελάτες του Συνεργατισμού. Προς τον σκοπό αυτό ήδη εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την ενοποίηση των συστημάτων και το δίκτυο καταστημάτων του ενοποιημένου σχήματος και γίνεται η προετοιμασία για τις αναγκαίες ενημερώσεις των πελατών της ΣΚΤ, οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Ελληνική.

Οι μέτοχοι

 

Στο μεταξύ θα τρέχει η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου η οποία δεν είναι αυτόματη. Απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου (θα πρέπει να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και στη συνέχεια όλοι οι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων τους. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του χρόνου, με την Ελληνική να αποκτά και μια νέα μετοχική δομή.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ θα γίνει με τιμή εγγραφής 0,70 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα είναι μέσω έκδοσης προτιμησιακών δικαιωμάτων στους υπάρχοντες μετόχους (δικαιώματα προτίμησης) και τα άλλα 50 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην BRAVO Strategies (συμφερόντων Pimco).

Με τα 50 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει η Bravo, η Pimco δηλαδή, θα αποκτήσει, όταν ολοκληρωθεί η επικείμενη αύξηση κεφαλαίου –στο τέλος χρόνου– το 17,3% της τράπεζας. Τα ποσοστά των υφιστάμενων μετόχων της θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα λάβουν όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους.
Σημειώνεται πως και η Δήμητρα Επενδυτική έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει με ποσό έως και 50 εκατ. ευρώ, έχοντας υπογράψει σχετική συμφωνία με την Ελληνική. Σήμερα η Δήμητρα κατέχει το 10,05% της Ελληνικής, ενώ η Third Point το 26,2% και η Wargaming το 24,91%. Το παζλ των μετοχικών αλλαγών κλείνει η τσεχική Emma Alpha (η μητρική της οποίας είναι μεγαλομέτοχος του ομίλου ΟΠΑΠ) η οποία υπέγραψε συμφωνία για να τοποθετήσει έως και 50 εκατ. ευρώ αγοράζοντας μετοχές που δεν θα καλυφθούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Ανάλογα με το ποσοστό άσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής της Emma Alpha στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα κυμανθεί μεταξύ 0% και 17,3%.

Πληροφορίες του «Π», πάντως, αναφέρουν ότι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής και η Emma Alpha θα χρειαστεί να τοποθετήσει ποσό πολύ μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ, που είναι η οροφή της επένδυσής της.

 

 

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΗΚ:Στα €50,7 εκ. μειώθηκε η κερδοφορία της ΑΗΚ το 2017,αύξηση κόστους

Πολίτης News, 17:55 (τελευταία ενημέρωση 17:55)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κομισιόν:Η θέση της ΕΕ για Γιβραλτάρ παραμένει απαράλλαχτη

Πολίτης News, 17:47 (τελευταία ενημέρωση 17:47)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μακελειό στην Καμπούλ: 40 νεκροί, 80 τραυματίες

Πολίτης News, 17:02 (τελευταία ενημέρωση 17:02)

Επιστροφή
στην αρχή