Ακούστε τα κυπριακά κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Στα παλιά χρόνια, σε μεγαλύτερο βαθμό, τα παιδιά γύριζαν στο χωριό και τραγουδούσαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και μάζευαν δώρα

Ακούστε τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από τον Μιχάλη Τερλικκά.

Των Χριστουγέννων...

Της Πρωτοχρονιάς...


Επιστροφή
στην αρχή