«Αγκάθι» οι αμοιβές για το ΓεΣΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όχι απαντά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στην πρόταση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) για τις αμοιβές των προσωπικών ιατρών.

Όχι απαντά ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στην πρόταση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) για τις αμοιβές των προσωπικών ιατρών. «Το ύψος του προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση των εισφορών που περιλήφθηκαν στον νόμο του ΓεΣΥ έχει καθοριστεί με βάση την αναλογιστική μελέτη Μercer & Co», αναφέρει στην απαντητική του επιστολή σημειώνοντας ότι οι εισηγήσεις του ΠΙΣ «για αύξηση του σφαιρικού προϋπολογισμού των προσωπικών γιατρών κατά 67% δεν τεκμηριώνονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία». Βρίσκονται, δηλαδή, εκτός του πλαισίου που καθορίζονται από τον νόμο για τη διαβούλευση του οργανισμού με τους εκπροσώπους των παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Ο οργανισμός στην επιστολή του προς τον ΠΙΣ εξηγεί ενδελεχώς, και με απλά μαθηματικά, γιατί οι εισηγήσεις του δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, «η αύξηση του ποσού της μέσης ετήσιας κατά κεφαλήν αμοιβής από 80 σε 150 ευρώ για τους προσωπικούς ιατρούς για παιδιά και από 60 σε 120 ευρώ για τους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικους συνεπάγονται ετήσια αύξηση του συνολικού σφαιρικού προϋπολογισμού για τους προσωπικούς γιατρούς κατά 51 εκατ. ευρώ (αύξηση 67%) για το 2019». Η εν λόγω αύξηση, προσθέτει, «έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης ετήσιας αμοιβής ανά προσωπικό γιατρό από 100.000 σε 161.000 ευρώ για 875 δικαιούχους (αύξηση 61%) και της μέσης ετήσιας αμοιβής ανά προσωπικό γιατρό για ενήλικους από 112.000 σε 190.000 ευρώ για 1300 δικαιούχους (αύξηση 70%). Σε περίπτωση δε που ο προσωπικός ιατρός εγγράψει τον μέγιστο αριθμό δικαιούχων, δηλαδή 2500, τότε με βάση τις εισηγήσεις του ΠΙΣ η ετήσια αμοιβή ανά προσωπικό ιατρό για παιδιά αυξάνεται από 286.000 σε 457.000 ευρώ και η ετήσια αμοιβή ανά προσωπικό ιατρό για ενήλικους αυξάνεται από 209.000 σε 354.000 ευρώ.

Ο ΟΑΥ αναφέρεται στην επιστολή του και στα συμπεράσματα του ΠΙΣ που αφορούν τις μηνιαίες απολαβές των προσωπικών ιατρών. Συγκεκριμένα ο Ιατρικός Σύλλογος ισχυρίζεται ότι τα καθαρά εισοδήματα των προσωπικών ιατρών για παιδιά στο πλαίσιο του ΓεΣΥ θα ανέρχονται σε 2000-2200 μηνιαίως για 850 δικαιούχους (παιδιά) στον κατάλογό τους με δυνατότητα το ποσό αυτό να αυξηθεί από 750 ευρώ μέχρι και 1000 για κάποιες επιπρόσθετες δραστηριότητες που οι γιατροί θα διεξάγουν. Σε ό,τι αφορά τους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικους ο ΠΙΣ εκτιμά ότι οι μηνιαίες απολαβές τους δεν θα υπερβαίνουν τα 1500 ευρώ μηνιαίως (για 1300 ενήλικους) με επιπρόσθετη αμοιβή μέχρι 1000 ευρώ για επίσης πρόσθετες δραστηριότητες που θα αναλαμβάνουν. Θεωρεί επίσης ότι για κάθε επίσκεψη ο προσωπικός ιατρός θα αποζημιώνεται καθαρά με περίπου έξι ευρώ.

Ο ΟΑΥ όμως απορρίπτει όλες τις πιο πάνω εκτιμήσεις του ΠΙΣ σημειώνοντας ότι «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα αναφορικά με την επάρκεια του σφαιρικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΓεΣΥ».

Χάσμα και για αμοιβές ειδικών γιατρών 

Ο ΟΑΥ θεωρεί ότι η εισήγηση του ΠΙΣ, η βάση για τον καθορισμό των τιμών ανά ιατρική πράξη για τους ειδικούς ιατρούς να είναι ο μέσος όρος των αποζημιώσεων που καλύπτονται σήμερα από τα σχέδια των ασφαλιστικών εταιρειών, «δεν ενδείκνυται εφόσον δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα αναφορικά με τις συνολικές αμοιβές των ειδικών γιατρών». Εξηγεί συγκεκριμένα πως τα ασφαλιστικά σχέδια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών καλύπτουν σήμερα περίπου μόλις το 6% των συνολικών δαπανών υγείας. Διευκρινίζει επίσης ότι σήμερα «ποσοστό που κυμαίνεται περίπου στο 20% της δραστηριότητας των γιατρών αφορά δωρεάν επισκέψεις (συγγενών, φίλων, ατόμων με χαμηλά εισοδήματα κ.λπ.) και ανείσπρακτες χρεώσεις». Επιπλέον, προσθέτει, «μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τους γιατρούς καλύπτεται από ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως, για παράδειγμα, των συντεχνιών (π.χ. ΣΕΚ, ΠΕΟ) και των ημικρατικών οργανισμών, οι αποζημιώσεις των οποίων είναι χαμηλότερες από τις τιμές των ασφαλιστικών εταιρειών». Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αναφέρει ο ΟΑΥ, θα εφαρμοστεί σφαιρικός προϋπολογισμός, όπως καθορίζεται από τη νομοθεσία, ως εκ τούτου για την επίτευξή του η τιμή ανά ιατρική πράξη για τους ειδικούς γιατρούς θα υπολογίζεται στη βάση τιμής μονάδας. Σε ό,τι αφορά εισήγηση του ΠΙΣ για καθορισμό μέγιστου αριθμού επισκέψεων (για τους προσωπικούς ιατρούς), ο ΟΑΥ σημειώνει ότι κάτι τέτοιο «θα επηρέαζε αρνητικά τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή παιδιά πολύ μικρής ηλικίας». Αφήνει ωστόσο ανοικτό το όλο θέμα, αναφέροντας ότι «μπορεί να εξεταστεί μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ».


Επιστροφή
στην αρχή