50 εκατ. εξασφάλισε το «Κοίος» για 60 ερευνητικά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΚΥΠΡΟΣ

Το «Κοίος» έχει λάβει σωρεία διεθνών διακρίσεων και βραβείων για έργα του, πολλά από τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν ως εμπορεύσιμα προϊόντα.

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» ιδρύθηκε το 2008 και διευθυντής του είναι ο καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου. Το κέντρο επικεντρώνεται σε θέματα ευφυών συστημάτων, υπολογιστικής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης, με εφαρμογές στην παρακολούθηση, έλεγχο, διαχείριση και ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας.

Τέτοιες υποδομές είναι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και υδάτινων πόρων. Από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι σήμερα το «Κοίος» έχει εξασφαλίσει ανταγωνιστικά κονδύλια χρηματοδότησης πέραν των 50 εκατ. ευρώ για περισσότερα από 60 ερευνητικά έργα. Το κέντρο απασχολεί αυτή τη στιγμή πέραν των 50 νέων και έμπειρων ερευνητών. Το «Κοίος» έχει λάβει σωρεία διεθνών διακρίσεων και βραβείων για έργα του, πολλά από τα οποία δύναται να αξιοποιηθούν ως εμπορεύσιμα προϊόντα.

Τα έργα Domognostics (μείωση ενεργειακών απωλειών σε έξυπνα κτήρια) και SmartTap (σύστημα παρακολούθησης της ποιότητα του νερού σε πραγματικό χρόνο) αναπτύσσονται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ERC Advanced Grant «Fault-Adaptive» που απονεμήθηκε στον καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, κι έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής έρευνας και της αγοράς. Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος διακρίθηκε και έργο του κέντρου, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για ευφυή συστήματα μεταφορών με χαρακτηριστικά αυτονομίας.

Το ProximAid είναι ακόμη ένα από τα βραβευμένα ερευνητικά έργα του κέντρου που δύναται να αξιοποιηθεί ως εμπορεύσιμο προϊόν, αφού πρόκειται για καινοτόμο τεχνολογία που αντικαθιστά την υποδομή της κινητής τηλεφωνίας σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνητών καταστροφών. Στην αγορά θα μπορούσε επίσης να εισέλθει και εφαρμογή που στοχεύει στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών μη επανδρωμένων αεροσκαφών για σάρωση μεγάλων γεωγραφικών περιοχών.


Επιστροφή
στην αρχή