€44 εκατ. πωλήθηκαν ο Πύργος Σιακόλα με άλλα δύο ακίνητα της Woolworth

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα χέρια της Τρ. Κύπρου ο πύργος Σιακόλα στη Λήδρας - Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας.

 

Στα χέρια της Τράπεζας Κύπρου περνά ο πύργος Σιακόλα στην οδό Λήδρας, στον οποίο σήμερα στεγάζεται το γνωστό κατάστημα H&M. Την είδηση ανακοίνωσε χθες η ίδια η Woolworth Properties, γνωστοποιώντας πως στην Τρ. Κύπρου περνούν κι άλλα δύο ακίνητά της.

Το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η Woolworth Properties από την πώληση των τριών ακινήτων σε θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται στα 44 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιήσει για ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας αλλά και για υλοποίηση νέων αναπτύξεων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το deal και η μεταβίβαση των τριών ακινήτων σε θυγατρικές εταιρείες της Τρ. Κύπρου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Συγκεκριμένα, η Woolworth (Cyprus) Properties Plc και οι θυγατρικές της εταιρείες Estelte Ltd και Calandra Ltd ανακοίνωσαν χθες προς τις χρηματιστηριακές αρχές ότι συνήψαν συμφωνία για την πώληση τριών ακινήτων τους στις εταιρείες Ravenica Properties Ltd, Wiceco Properties Ltd και Arleta Properties Ltd, θυγατρικές της Τράπεζας Κύπρου, ως ακολούθως:

*Το ακίνητο, γνωστό ως πύργος Σιακόλα στην οδό Λήδρας, στη Λευκωσία, ιδιοκτησία της Calandria Ltdf, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ενοικιάζεται στη γνωστή αλυσίδα H&M, πωλήθηκε στη Ravenica Properties Ltd.

*Το ακίνητο στον Στρόβολο, ιδιοκτησία της Estelte Ltd, επί του οποίου λειτουργεί το πολυκατάστημα που ενοικιάζεται στη Superhome Centre (DIY) Ltd, θυγατρική εταιρεία της Ermes Department Stores Plc, πωλήθηκε στη Wiceco Properties Ltd.

*Το ακίνητο στη Λεμεσό, ιδιοκτησία της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, το οποίο ενοικιάζεται στη συνδεδεμένη εταιρεία Ermes Department Stores Plc που λειτουργεί στο πολυκατάστημα Debenhmas Απόλλων, πωλήθηκε στην Arleta Properties Ltd.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, και τα τρία πιο πάνω ακίνητα έχουν σταθερά εισοδήματα. Η Woolworth σημειώνει ακόμα ότι το συνολικό τίμημα των πιο πάνω πωλήσεων ανέρχεται σε 44 εκατ. ευρώ και ότι τα έσοδα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της ρευστότητας του συγκροτήματος που θα βοηθήσει στην υλοποίηση νέων προγραμματιζόμενων έργων ανάπτυξής του, καθώς επίσης και για μείωση των πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων υποχρεώσεών του. «Με τις πωλήσεις αυτές, το συγκρότημα Woolworth πραγματοποιεί σημαντικό κέρδος σε σχέση με το ιστορικό κόστος αγοράς.

Με βάση τις λογιστικές αξίες των ακινήτων, θα υπάρξει καθαρή λογιστική ζημιά στο συγκρότημα Woolworth περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ», καταλήγει η ανακοίνωση.

 


Επιστροφή
στην αρχή